home

Latest Post

De afvalstoffenheffing zal binnenkort ook wel omhoog gaan.

Langedijk heeft naast Fora- en raadsvergaderingen ook nog een achterkamertjes groep, Commissie Sociaal Domein. Deze groep werkt semi-openbaar. De vergaderingen kunnen niet worden bijgewoond en zijn ook niet via de gemeentelijke website te volgen. De notulen die deze commissie produceert zijn allen ‘concept notulen’ en zijn uitermate beperkt. Hierboven ziet u er een proeve van. Deze blijkbaar niet democratische groep lokale politici is beter te omschrijven als Clubje A-sociaal Gebied.

De rol van wethouder Reijven komt bij de behandeling “Verlenging contract Jeugdzorg Plus” wel weer uitermate negatief aan het licht. De wethouder herkent de onvrede die er t.a.v. Horizon lijkt te bestaan niet en wordt hierin gesterkt door onderzoek van de Inspectie Gezondheid en Jeugd. Het lijkt een kwaal die aan de PvdA kleeft, want bij het verhoor van voormalig minister en huidig fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer reageerde deze in precies dezelfde trant. “Ik heb wel een brief van een moeder gehad, maar heb me niet gerealiseerd dat hier sprake was van een topje van de ijsberg! Ik heb er verder geen navraag opgedaan.”

Dan ben je blijkbaar als PvdA-bestuurder verder gevrijwaard. “Ik heb de onvrede niet herkend en ga verder mijn tijd hier lekker rustig uitdienen.” 

Zo makkelijk gaat dat. Als je dan verder de ‘commissieleden’ zover krijgt om het onderwerp niet politiek te maken dan ben je aan alle kanten ingedekt.

Het is dus niet alleen de wethouder die met goed gevolg een proeve van onbekwaamheid aflegt ook de commissieleden blijken volledig onbekwaam voor de functie die zij menen te bekleden.

Met het aannemen van de nieuwe jeugdwet in 2015 heeft de Haagse politiek besloten om bezuinigingen neer te leggen bij de provinciale en gemeentelijke politiek. In 2017 zijn de 18 gemeentes van NHN binnen de gemeenschappelijke regeling de aanbesteding met Horizon aangegaan wat resulteerde in een flink aantal negatieve berichten over Horizon in de pers.

Dat Reijven stelt dat de Inspectie Jeugd en Gezondheid (IJG) positief over de aanwezigheid van Horizon in Bakkum was, is op zich niet vreemd. De IJG had ruim van tevoren gemeld dat ze plannen hadden om langs te komen voor onderzoek. Horizon had daardoor alle gelegenheid om nog wat zaken in orde te brengen.

Het wordt tijd dat de politiek haar verantwoording neemt en niet door te gaan steggelen over welles of nietes, maar de zaken in de JeugdzorgPlus zodanig gaat organiseren dat verantwoordelijk wethouders niet hun eigen beleid gaan lopen evalueren. Dat er orde op zaken wordt gesteld waardoor evaluaties aan de hand van vooropgezette criteria kunnen worden uitgevoerd en dat contracten als o.a. met Horizon daarop iedere twee jaar worden gecontroleerd en er een mogelijkheid is om contracten van vier jaar halverwege op te zeggen als keer op keer blijkt dat er niet voldaan wordt aan zaken waar de jeugd recht op heeft.

Dat de politiek en de wethouders steeds weer verkeerde beslissingen nemen of hun kop in het zand steken dat is iets waar ze ook om de vier jaar op afgerekend kunnen worden, maar het moet niet zo zijn dat de jeugd en de jeugdzorg steeds weer in het diepe van een ‘nieuwgebouwd zwembad’ worden gegooid. Pas het huidige zwembad aan en leer de cliënten zwemmen, zodat ze snel weer thuis zijn.

 Afsluitend voor het Langedijkse zou ik willen vragen; “Vuilnisman, deze wethouder en Commissie Sociaal Domein, kunnen die ook mee of moet ik daar het grofvuil voor bellen?”

Een kritische blik op Langedijk

Add you text here. Leave this and the heading blank to remove this completely.

Archief