U leest...

geen categorie

Burgerparticipatie voor de show!

Aanstaande woensdagavond start het door de projectontwikkelaar VinkBouw ingehuurde bureau ‘De Wijde Blik’ met de zogenaamde burgerparticipatie rond het Rodeoterrein in Broek op Langedijk. Uit gemakzucht van het Langedijker College en de voltallige raad van Langedijk is het Rodeoterrein verpatst aan VinkBouw en voorzien van een handtekening van de Dorpsbelang Langedijk/LokAal Dijk en Waard-wethouder Jongenelen.

Waar andere gemeentes duidelijk kiezen voor het ontwikkelen van plannen over terreinen en gebieden in samenspraak met de inwoners en dan pas zoiets in de markt zetten, kiest Langedijk ervoor om een gebied vrij weg te geven aan één projectontwikkelaar die daar dan voor de schone schijn en het zuivere geweten van bestuurders en raad er een soort van burgerparticipatie op los moet laten.

Je moet al wel een heel bekrompen blik hebben als raadslid als je gelooft dat er bij de ontwikkeling van, in dit geval, het Rodeoterrein de burgers ook maar enige inbreng zullen hebben. Het begint al met de powerpoint presentatie van ‘De Wijde Blik’ over hoe zij het participatietraject in zullen gaan. Om te beginnen beweren ze in de eerste regel dat een participatietraject altijd begint met duidelijke kaders en randvoorwaarden. Zo’n dooddoener doet het in Langedijk natuurlijk wel fantastisch, want de kans dat er een raadslid is die het verdere verhaal zal lezen is heel klein. Dat is natuurlijk wel heel erg jammer, want in het hele stuk van die presentatie valt over ‘duidelijke kaders’ en ‘randvoorwaarden’ NIETS meer te lezen. Wat wel heel erg duidelijk naar voren komt uit de presentatie is dat er vanuit Langedijk, College en raad, geen kaders zijn gesteld waar de projectontwikkelaar aan moet voldoen. De raad heeft recent slechts een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld. In de praktijk komt het er op neer dat de projectontwikkelaar de vrije hand heeft gekregen om zijn eigen kaders te stellen waarna de gemeente nog slechts de aanpassing in het bestemmingsplan hoeft te maken en dat proef je in de presentatie maar al te duidelijk terug.

Communicatie

Op het gebied van communicatie sluit het bureau De Wijde Blik volledig aan bij wat we in Langedijk van onze bestuurders gewend zijn. “Heldere, tijdige en eerlijke communicatie richting omwonenden en andere belanghebbenden”, een zin die zo zou kunnen zijn overgenomen uit de verkiezingsprogramma’s en het College-akkoord en waarna het weer gewoon vier jaar op de plank blijft liggen stoffen tot ze het bij de volgende verkiezingen weer afstoffen en voorzien van dan geldende modieuze woorden.

Participatie

Onder dit kopje gebeurt al iets dat aangeeft wat de richting van het onderzoeksbureau zal zijn, want vanaf hier doen omwonenden er niet meer toe, maar spreekt men nog slechts over belanghebbenden i.c. de projectontwikkelaar en toekomstige kopers.

Participatieniveau

Men hanteert hier als participatieniveau consultatie, want dat heeft de gemeentelijke projectleider, wie dat ook moge zijn, als meest realistisch voorgesteld, omdat de gemeentelijke kaders daarin een grote rol spelen. Wat dat voor kaders zijn is niet duidelijk en het moge ook wel heel vreemd zijn dat er sprake is van gemeentelijke kaders in deze, want de raad van Langedijk heeft de afgelopen drie jaar nog op geen enkel punt kaders gesteld aan het College en haar plannen.

In een volgende stap van niveau schijnt er ruimte te komen om te coproduceren en dan kunnen deelnemers aan het participatieproces gevraagd en ongevraagd wensen en aandachtspunten inbrengen. En . . . wensen en aandachtspunten die op een breder draagvlak kunnen rekenen zal de initiatiefnemer, projectontwikkelaar VinkBouw, in de planvorming proberen te verwerken. Met andere woorden, als je tot het zeer beperkte kringetje van “De Wijde Blik” behoort en daartoe bent uitgenodigd dan mag je een aantal keren met ze meelullen, maar dat wil niet zeggen dat VinkBouw er ook maar iets mee zal gaan doen. VinkBouw zal dat in het participatieverslag gaan onderbouwen.

Participatiedoelgroepen zijn:

“Omwonenden, incl. vertegenwoordigende organisaties van Broekrijk, ’t Mat, de Wup en bewoners van de Dubbele Buurt, Oudekerkpad en Mandepad.” De bewoners van Broekrijk, ’t Mat en de Wup zijn niet uitgenodigd blijkbaar. Voor Broekrijk weet ik het zeker, want ik woon in die wijk en weet ook dat er geen vertegenwoordigende organisatie is die dat voor ons bewoners doet. We worden als wijkbewoner ook verder niet meer in de communicatie betrokken. Onder communicatie doelgroepen valt te lezen dat alleen “leden van het College, de gemeenteraad, betrokken ambtenaren en bewoners overig deel van de gemeente” daar onder vallen.

Aanpak

Inmiddels weten we uit eigen ervaring dat men bewoners van Broekrijk niet tot de buren rekent, maar slechts een heel klein deel van die woonwijk. Je wilt natuurlijk ook niet als projectontwikkelaar dat je iedereen in de naaste omgeving laat meelullen, want het moet toch binnen het daarvoor bestemde budget worden gedaan. Veel belangrijker is het dat de nadruk komt te liggen op het in kaart brengen van de woningbehoefte, want je zal toch verkoopbare huizen moeten gaan bouwen. Dat is niet alleen voor de projectontwikkelaar van belang. Gelukkig zal hij die kennis ook delen met de raadsleden. 

De enige reden om deze burgerparticipatie komedie op te voeren is gelegen in het feit dat we dit jaar weer verkiezingen hebben en de partijen kunnen roepen dat ze zoveel belang hechten aan een goede burgerparticipatie. Maar het is allemaal overbodig, want volgens de powerpoint presentatie is het plan van aanpak na overleg VinkBouw en Gemeente definitief gemaakt. De rest is alleen maar show voor de publieke tribune.

De rolverdeling in deze Langedijker komedie komt tot uiting onder “1. In gesprek met . . .”

VinkBouw en/of De Wijde Blik gaan voor een gesprek heel selectief te werk, want er zal een afweging worden gemaakt wie of er een ‘vip-behandeling’ krijgt en wie niet. Een dergelijke burgerparticipatie is volgens mij al strijdig met Artikel 1 van onze Grondwet, maar VinkBouw zal net als de inwoners van Langedijk inmiddels wel hebben gemerkt dat wethouder Jongenelen voor een foto in de krant zijn hand nog wel eens wil lichten wat betreft naleving van de wet- en regelgeving. Een simpel excuus van zijn kant is daarna voor de raad van Langedijk al heel wat waard.

Het werven en uitnodigen lijkt inmiddels wel al te zijn gebeurd, maar we kunnen stellen dat met dat werven en uitnodigen sprake is geweest van een selectieve verspreiding van de uitnodiging.

Participatie

De Wijde Blik neemt op dat punt het heft in handen. Zij bepalen samen met de gemeente en ontwikkelaar/architect de mogelijke onderwerpen die tijdens de participatie op de agenda komen. De Wijde Blik en VinkBouw hebben hier met het College van Langedijk gekozen voor de “Chinese inspraak” ook wel het “Nieuwe huidige Hongkongmodel” geheten.  Het komt er in ieder geval op neer dat de burgers totaal geen deelgenoot zullen zijn en worden in de ontwikkeling van het Rodeoterrein.

Het zal ook wel niet terug te lezen zijn in het door VinkBouw en De Wijde Blik op te stellen participatieverslag. Als ze het een beetje handig en wollig weten in te kleden en het verslag weten op te rekken tot drie of vier A-viertjes dan weten ze op voorhand dat er geen raadslid is die het zal lezen en zeker als ze het stuk openen met de zin; “De vooraf gestelde duidelijke kaders en randvoorwaarden aan het participatieproces hebben ervoor gezorgd dat het participatietraject voor het Rodeoterrein met succes is verlopen.”

Deze zin is bij voorbaat een garantie dat men in het Forum al zal besluiten om het in de gemeenteraad van Langedijk als hamerstuk af te handelen. Waarna men over gaat tot de orde van de dag.

Het is wel aardig om eens terug te lezen wat onze Rijksoverheid onder burgerparticipatie vindt vallen. Hieronder treft u de link aan.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/burgerschap/burgerparticipatie

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief