U leest...

geen categorie

CURSUS voor koekenbakkers!

Vol trots staan de Langedijker politici te popelen om een plaatsje te bemachtigen op het pluche van de nieuwe gemeente Dijk en Waard en daartoe worden alle politieke trucs en leugens weer van stal gehaald zonder dat er ook maar een moment van zelfreflectie is of wordt omgezien naar het lange traject dat leidde tot de opheffing van Langedijk.

Financieel kon Langedijk het hoofd niet langer boven water houden en als je de dames en heren politici van Langedijk mag geloven is dat allemaal de schuld van Den Haag. “Deregulering” roepen ze vaak, terwijl je ze nooit de hand in eigen boezem ziet steken.

Verantwoordelijk.

Langedijk werd de afgelopen jaren bestuurd door VVD, CDA, PVDA, CU, HvL/D66, Kleurrijk Langedijk, Dorpsbelang Langedijk, Lokaal Dijk en Waard en al deze partijen zijn uiteindelijk verantwoordelijk geweest voor de financiële situatie die ervoor zorgt dat onze gemeente moet opgaan in Dijk en Waard.

Op de voorlopige kandidatenlijsten van de partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, zien we heel veel namen die we al eerder ook zagen op de kieslijsten van de hierboven genoemde partijen. Politici die ons tot deze afgang hebben gebracht, denken rustig verder te kunnen en hun presentiegeld te kunnen blijven ontvangen. Als de bevolking weer zo stom is om op deze mensen te stemmen dan zal het ook niet lang duren dat ook Dijk en Waard het financieel niet zal kunnen bolwerken. 

De natuurkundige Albert Einstein zou het niet in zijn hoofd halen om op deze mensen te stemmen. Hij zei daarover; “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”.

Nu alleen nog de inwoners van Langedijk en Heerhugowaard zover zien te krijgen dat ze zich deze wijsheid tot gedachtengoed maken.

Het is ook triest om te zien dat toch redelijk goed bekendstaande Heerhugowaardse partijen zich verlagen in het aantrekken van volkomen mislukte Langedijker politici die zich bijvoorbeeld presenteren als vooraanstaand CDA-er, raadslid, lid Provinciale Staten en Waterschap. Ik heb het hier over het nooit echt goed doorgebroken ‘recent voormalig’ CDA-lid Jan Kramer. Als raadslid de tweede viool in de CDA-fractie van Langedijk en in 2006 beoogd wethouder, maar door onderzoeksbureau integriteit als zodanig ongeschikt geacht. In zijn tijd bij de Provinciale Staten en het Waterschap is nimmer van hem gehoord. Noordholland is nog wel eens een keer opgeschrikt toen hij zichzelf als toekomstig Tweede Kamerlid in de verkiezingen liet zien, waarna wederom een grote stilte viel. Deze baantjesjager zag door de lokale en landelijke perikelen binnen het CDA zijn kans schoon om opnieuw een gooi te doen, naar wat hij zelf zegt, de positie van raadslid en indien mogelijk zelfs die van wethouder voor Dijk en Waard Onafhankelijke Partij.

Nu is in het verleden door lokale partijen in zowel Langedijk als Heerhugowaard de functie van wethouder vaker schromelijk onderschat en hebben zij helaas de kwaliteiten van hun kandidaten overschat. Het is nog niet zolang geleden dat Langedijk door toedoen van Annelies Kloosterboer (Kleurrijk Langedijk/Lokaal Dijk en Waard) wethouder Van Schoorl naar voren werd geschoven. Van Schoorl had gedacht dat hij voor vier jaar was aangetrokken om linten door te knippen en 60-jaar gehuwden te gaan bezoeken. Iets recenter hadden ze bij Senioren Dijk en Waard ook zo’n wethouder. Net als Van Schoorl haalde Van der Starre ook de eindstreep niet, maar ze hebben de gemeenschap meer gekost dan dat ze hebben opgebracht.

Dat een onafhankelijke Dijk en Waardse-partij (DOP) met een dergelijke draaikont als Kramer in zee stapt is gelet op zijn voorgeschiedenis, werkelijk onbegrijpelijk. 

Politiek geeft steeds maar weer blijk van het feit dat ze geen lering willen trekken uit het verleden en dat was niet alleen zo bij KleurrijkLangedijk/Lokaal Dijk en Waard, Senioren Dijk en Waard, ook DOP gaat weer vreselijk in de fout, terwijl iedere koekenbakker weet; 

Je maakt van een drol geen gebakje!

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief