U leest...

geen categorie

De Jeugdzorgwethouders keuren hun eigen vlees!

Ik heb de afgelopen dagen met grote verontwaardiging en verbazing een boek gelezen over de jeugdzorg en met name de jeugdzorg in Noord-Holland Noord. Het schaamrood kwam mij daarbij op de kaken. Je zal toch maar raadslid, wethouder of burgemeester zijn van één van die 18 samenwerkende gemeenten in Noord-Holland.

Bovenstaande schreef ik twee weken geleden op mijn weblog. Daarop kreeg ik van de PvdA/ChristenUnie-wethouder van Langedijk, Marcel Reijven, een ‘lullige’ reactie als zou ik de klok wel hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. Nu ben ik niet de enige geweest die het boek van de onderzoekjournaliste Hélène van Beek heeft gelezen en de reacties op dat boek brachten heel wat fracties in de 18 gemeenteraden van Noord-Holland Noord in beweging. Laat ik het zo zeggen; “Er ligt een flinke klus voor Marcel Reijven te klaren om al die onwetende raadsleden te informeren, zodat ze aan het gebeier van de klepel van Reijven kunnen wennen.”

In principe hebben de raadsleden van de 18 gemeenten de jeugdzorg in ons gebied volledig overgedragen aan de wethouders. Over de aanbesteding in het verleden en de toekomstige aanbestedingen hebben de raadsleden niets meer te zeggen.

Dat is op zich een heel kwalijke zaak, maar dat is toe te schrijven aan de onwetendheid van de raadsleden op dat terrein, zoals er nog wel meer terreinen zijn waar ze het spoor bijster zijn. Wat nog beangstigender is, is het feit dat toen de eerste aanbesteding met Horizon van de grond kwam Marcel Reijven tot de categorie onbenullen behoorde waar hij mij recent ook bij noteerde. Reijven gaf in die tijd leiding aan zijn éénmans PvdA-fractie. We kunnen er gerust vanuit gaan dat hij op dat moment ook geen enkel idee had waar de klepel van de klok hing, ik vrees zelfs dat hij hem ook nooit heeft horen luiden. 

De notoire blaaskaak is vandaag de dag wethouder in Langedijk en doet het voorkomen dat hij volledig op de hoogte is. Net als zijn mede-wethouders die zich met de jeugdzorg bezighouden.

Deze wethouders zijn er heel erg stellig in dat er ondanks de kritiek vanuit de jeugdzorg, justitie en de pers er helemaal niets aan de hand is.

De wethouder van Hoorn, Marjon van der Ven, ontraadde een motie van acht fracties in haar raad om een onderzoek te steunen naar de aanpak van de jeugdzorg door Horizon. Zij onderbouwde haar argument door te stellen dat de evaluatie na één jaar grotendeels positief was en de doelstellingen steeds beter zouden worden gehaald.

Nu zijn die Marjon van der Ven samen met Ron de Haan, wethouder van Castricum, en Mary van Gent, wethouder van Hollands Kroon de opstellers van het evaluatierapport “Evaluatie één jaar JeugdzorgPlus februari 2019 – februari 2020 in Antonius”.

Deze wethouders evalueren hun eigen werk en dulden geen enkele kritiek daarop. De karaktertjes van deze wethouders komen in deze kwestie wel heel erg duidelijk naar boven. Ze zijn er ook heel trots op dat jeugdige cliënten nu door de aanbesteding met Horizon korter onder dak worden gehouden. Het resultaat van een jaar Horizon laat dat heel duidelijk zien, zeggen ze. Zaten ze bij Parlan gemiddeld acht maanden binnen bij Horizon is dat tot 3,8 teruggebracht.

Bij zo’n prachtig resultaat vraag ik me af of er ook onderzocht is of deze jeugdige cliënten nog in herhaling vallen, want de keus tot opname wordt vooral ingegeven om ervoor te zorgen dat ze na opname niet meer in herhaling zullen vervallen.

Over recidive wordt in de evaluatie helemaal niet gesproken, dus de effectiviteit van deze Horizon aanpak wordt totaal niet aangetoond. 

Dat ook jeugdrechters en jeugdrechtadvocaten kritisch zijn op de Horizon aanpak komt bij de wethouders niet erg binnen lijkt wel, terwijl goed recht dikwijls goede hulp behoeft!

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief