U leest...

geen categorie

De opkomst en ondergang van de middenstand van Broek op Langedijk. Deel 10.

Broek op Langedijk moet zo rond de jaren dertig van de vorige eeuw zo’n tachtig neringdoenden hebben gehad. Ik heb het in deze niet over winkeliers, want niet elke neringdoende had een winkel, maar handelde vanuit het huis waarin men woonde en waar vanuit ze hun spulletjes verkochten. Naast de bakkers, de kruideniers en slagers waren het veelal weduwen en/of invaliden die met hun handeltje het hoofd boven water probeerden te houden. Veelal ondersteunt door hun kerk en geloofsgenoten. 

De kerk was wat dat betreft het enige sociale vangnet voor hen die buiten het arbeidsproces vielen en daardoor geen inkomsten hadden en aangewezen waren op de liefdadigheid en het armenbestuur van de gemeente.

Een groot deel van mijn eigen foto-archief dank ik aan de voormalig postbode en winkelier Piet Schoenmaker uit Zuid-Scharwoude die heel veel fotoboeken had met ansichtkaarten van Langedijk van Noord tot Zuid. Piet heeft me indertijd ook van veel informatie voorzien over de middenstand van Zuid-Scharwoude en ik mocht van hem veel van zijn ansichtkaarten inscannen. Veel van deze foto’s zijn ook terug te vinden in het beeldarchief van Stichting Langedijker Verleden en de foto’s die ik in deze serie gebruik uit 1967 komen bijna allemaal uit hun archief en zijn ooit in opdracht van de gemeente Langedijk gemaakt om het dorpsbeeld van voor de verkaveling te laten vastleggen.

Terug naar de Dorpsstraat.

Rechts op de foto café Langedijker Welvaren van Sjouk Maakal. Later fietsenwinkel van Arie Dekker en later ook nog in gebruik als wolwinkel en als de muziekwinkel van Jan Hartman. De twee panden links (volledig op de foto) was de werkplaats en daarnaast het woonhuis van verffabrikant Har Blok. De panden zijn in 1923 in de fik gevlogen.

Verffabrikant Blok bouwde op dezelfde plek het eerste huis hier links op de foto met daarnaast (niet op foto te zien) zijn werkplaats. Later was dit het woonhuis van Scheffel die in de voormalige werkplaats een chocolaterie had. Later, zo rond 1960, werd de aanbouw verbouwd tot de nieuwe zaak van Maurits Kool die tot die tijd in het vierde pand links zijn winkel had in huishoudelijke producten. Het tweede pand links was de kruidenierszaak van Kees Kouwen gehuisvest en daarnaast de drogisterij van Gerrit Kansen.

Het vijfde pand links is de kruidenierswinkel van J. Kostelijk.

Nog even een stapje terug naar het eind van de Dijk in de overgang naar de Dorpsstraat. Links op de foto is nog net een stukje dak te zien van de kruidenierswinkel van de weduwe Blokker die daar tot ongeveer 1960 met haar zoon Arie de winkel dreef. Arie was door een bochel flink gehandicapt. Rechts vooraan de dichtgespijkerde kruidenierswinkel van P. Kloosterboer en daarnaast op de hoek de melkzaak van Bruin.

1057 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Hier op de foto een duidelijk beeld van de zuivelhandel van Bruin, daarvoor was in het pand drogisterij “Het Groen Kruis” gevestigd en tegenwoordig Kapsalon Schouten. Achter de Volkswagenbus zijn duidelijk de garageboxen te zien die al eerder werden vermeld i.v.m. de patatkraam van De Graaf/Koos Molenaar. Naast de melkhandel het voormalige café ‘Langedijker Welvaren’, later de fietsenwinkel en reparatie van Arie Dekker, wolwinkel en muziekhandel.

Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Hier op de foto nog een stuk van de winkel van Arie Dekker met daarnaast in de voormalige slagerij van P. Glazekaas de verfwinkel van J. den Hartigh, die later verhuisde naar het voormalige pand van groente-exporteur K. Wagenaar en waar nu de Zorgtuinderij Oosterheem staat. In de woning die vastzit aan de voormalige slagerij had Jan van der Molen een leesbibliotheek. Tegenwoordig zit daar “De Neus Producties” in. Daarnaast, uitstekend met fiets tegen gevel, de schoenenzaak van vroeger J. Vroegop en later Vok Hageman.

1053 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Hier dezelfde zaken als hierboven genoemd, maar vanuit andere richting gefotografeerd.

Deze foto is genomen vanaf de hoogte van ‘Langedijker Welvaren’ in noordelijke richting. Het houten huis rechts heeft later plaats moeten maken voor de nieuwbouw van het pand van slager P. Glazekas. Achter het houten huis was in de tijd dat deze foto werd genomen een scheepswerfje gevestigd. Het eerste huis links was de woning van verffabrikant Blok. Het tweede huis links heeft plaats moeten maken voor wat later de kruidenierswinkel van Kees Kouwen was. Ook het derde pand, de drogisterij van Kansen heeft in de loop der jaren de nodige veranderingen ondergaan. Het vierde pand was het warenhuis van Maurits Kool (1881-1945). Hij had hier zijn winkel in huishoudelijke artikelen. Hij was getrouwd met Maartje Klazes Visser (1882-1970) en ze hadden negen kinderen.

Wordt vervolgd.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief