U leest...

geen categorie

De opkomst en ondergang van de middenstand van Broek op Langedijk. Deel 2.

Broek op Langedijk moet zo rond de jaren dertig van de vorige eeuw zo’n tachtig neringdoenden hebben gehad. Ik heb het in deze niet over winkeliers, want niet elke neringdoende had een winkel, maar handelde vanuit het huis waarin men woonde en waar vanuit ze hun spulletjes verkochten. Naast de bakkers, de kruideniers en slagers waren het veelal weduwen en/of invaliden die met hun handeltje het hoofd boven water probeerden te houden. Veelal ondersteunt door hun kerk en geloofsgenoten. De kerk was wat dat betreft het enige sociale vangnet voor hen die buiten het arbeidsproces vielen en daardoor geen inkomsten hadden en aangewezen waren op de liefdadigheid en het armenbestuur van de gemeente. (alle foto’s komen uit het beeldarchief van de Stichting Langedijker Verleden en deels eigen collectie.)

Jan Mulder op de hoek van de Irenestraat met de Dijk.

Op de hoek van de toen nog Prinses Irenestraat geheten straat met de Dijk staat Jan Mulder, zoon van Willem Mulder de bloemenkoopman. De familie Mulder is jarenlang zeer betrokken geweest bij de toneelvereniging VSVL (Verenigde Spelers Van Langedijk).

1146 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Het tweede huis vanaf de hoek Irenestraat/Dijk was de band en garen winkel van juffrouw Van der Poll in het huis van de heer Kooij. De winkel was in de achterkamer van het huis gevestigd en ook al in de gang werden dingen tentoongesteld. Juffrouw Van der Poll had eerder met haar zus een breierij in de woning die achter de woning van Karsten lag net over de brug naar Zuid Scharwoude, rechts van de weg. Juffrouw Van der Poll gaf ook naailes op de Van Arkelschool en de Huishoudschool in de Prinses Marijkestraat.

1144 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Eerste huis rechts de winkel van juffrouw Van der Poll.

1140 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Het eerste huis op de foto was vroeger de slagerij van Jas de Vet die later werd opgevolgd door Henk Jonker. Het huis daarnaast woonde Aaltje en Piet Otto een neef van de vader van Piet Otto de boekhandel. Aaltje Otto ventte met een kinderwagen langs de huizen met band en garen. Het huis daarnaast, deels te zien, was de klokkenmakerij van Van de Doel en later van Mul.

1138 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Op deze foto de klokkenmakerij van Mul en daarnaast het woonhuis van Vlug, achter het huis was de palingrokerij van Vlug gevestigd. Het huis daarnaast was ooit bewoond door een Kouwen.

(wordt vervolgd)

Discussion

One Response to “De opkomst en ondergang van de middenstand van Broek op Langedijk. Deel 2.”

  1. Het is mijn vader op deze foto, prachtig

    Posted by Menno Mulder | 9 mei 2021, 17:54

Post a Comment

Archief