U leest...

geen categorie

De opkomst en ondergang van de middenstand van Broek op Langedijk. Deel 9.

Broek op Langedijk moet zo rond de jaren dertig van de vorige eeuw zo’n tachtig neringdoenden hebben gehad. Ik heb het in deze niet over winkeliers, want niet elke neringdoende had een winkel, maar handelde vanuit het huis waarin men woonde en waar vanuit ze hun spulletjes verkochten. Naast de bakkers, de kruideniers en slagers waren het veelal weduwen en/of invaliden die met hun handeltje het hoofd boven water probeerden te houden. Veelal ondersteunt door hun kerk en geloofsgenoten. 

De kerk was wat dat betreft het enige sociale vangnet voor hen die buiten het arbeidsproces vielen en daardoor geen inkomsten hadden en aangewezen waren op de liefdadigheid en het armenbestuur van de gemeente.

Een groot deel van mijn eigen foto-archief dank ik aan de voormalig postbode en winkelier Piet Schoenmaker uit Zuid-Scharwoude die heel veel fotoboeken had met ansichtkaarten van Langedijk van Noord tot Zuid. Piet heeft me indertijd ook van veel informatie voorzien over de middenstand van Zuid-Scharwoude en ik mocht van hem veel van zijn ansichtkaarten inscannen. Veel van deze foto’s zijn ook terug te vinden in het beeldarchief van Stichting Langedijker Verleden en de foto’s die ik in deze serie gebruik uit 1967 komen bijna allemaal uit hun archief en zijn ooit in opdracht van de gemeente Langedijk gemaakt om het dorpsbeeld van voor de verkaveling te laten vastleggen.

We laten de Polderweg/Prins Hendrikkade/Sluiskade en Havenplein achter ons en komen terug op de kruising met de Dijk/Dorpsstraat die we oversteken om de Stationsweg op te gaan richting station dat maar kort dienst heeft gedaan voor personenvervoer, maar tot in de jaren 60 dienstdeed als overslag van de groente-export van de boten in de treinwagons.

In deze hoek had Klaas Bak later zijn scheepswerf.

1082 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Opgericht januari 1924. Tot circa 1940 in bezit van Freek Bommer, later van Klaas Bak en gevestigd aan de Zuiderdel, nabij de huidige Stationsweg. Zij deden voornamelijk onderhoud van kleine vaartuigen en waren vanaf 1960 vooral in de pleziervaart actief. Eind 1960 verhuisde de scheepswerf van Klaas Bak naar de Broeckerhoek aan het kanaal Alkmaar – Kolhorn.

Het oude complex van Klaas Bak bij het Zuiderdel werd aangeschaft door Van den Heerik’s Internationaal Transportbedrijf N.V toen het bedrijf werd verplaatst naar het begin van de Dijk. Bij gemeentelijk besluit van 25 februari 1969 kocht Van den Heerik er ook een perceel water bij van de gemeente ten behoeve van een parkeerterrein.  Wat wel grappig is te lezen in het voorstel aan de gemeenteraad is het feit dat de gemeente iets profijtelijks zou hebben bedongen bij de aanschaf door Van den Heerik. De gemeente bedong; “Indien de gemeente de ondergrond van het bedrijf, met inbegrip van het bijgekochte gedeelte, van koper nodig mocht hebben in verband met de toekomstige stedebouwkundige ontwikkeling ter plaatse, dan verklaart koper zich bereid een even groot perceel te accepteren in het nieuwe industrieterrein te Broek op Langedijk; in dat geval is koper bereid de huidige bedrijfsgebouwen aan de gemeente te verkopen”.

Van den Heerik heeft hier wel een heel lucratieve aankoop gedaan bij de gemeente, want de gemeente stelt t.z.t. een bouwrijpterrein van dezelfde oppervlakte beschikbaar op het nieuwe industrieterrein te Broek op Langedijk en de kosten van de overdracht neemt de gemeente geheel voor haar rekening. Het is zeker niet zijn laatste goede deal geweest die Van den Heerik met de gemeente Langedijk maakte.

Scheepswerf Bak ging in ieder geval ook naar een mooie plek in Broek op Langedijk.

Foto uit collectie Jenny Jonker.

In 1980 is de werf failliet gegaan en overgenomen door de familie Bijvoet. 

 Broekerwerf Bijvoet.

Inmiddels worden er vergunningen afgegeven om de Broekerwerf een woonbestemming te geven.

Vanaf het station van Broek op Langedijk gaan we terug over de brug in de Stationsweg.

Links op de foto Hotel Café Welgelegen van Adriaan de Boer. Rechts op de foto de garage van Welgelegen en tegenwoordig nog bekend als café De Pieper. Adriaan de Boer was naast horeca-uitbater ook taxi-eigenaar.

Het pand achter de kinderen op de foto was het kantoor van groente-exporteur Bonnet en daarnaast de winkel van de Wed. Blokker op de hoek met de Dorpsstraat.

Hier het kantoor van Bonnet vanaf de andere kant gezien.

Bij Welgelegen kon je vissersbootjes huren maar is ook vertrekpunt geweest van de rondvaart van de Langedijker V.V.V.

Op grond van reacties die ik ontvang, weet ik dat er tot ver buiten Langedijk naar deze serie wordt gekeken. Mocht u op- of aanmerkingen of aanvullingen hebben dan hoor ik dat graag van u. Kwestie van ‘post comment’ aanklikken en uw opmerkingen plaatsen met uw emailadres. U kunt ook aangeven of uw opmerking geplaatst mag worden of dat het een bericht dat uitsluitend voor mij bestemd is. Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Wordt om de twee weken vervolgd.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief