U leest...

geen categorie

Een lokale partij in een nieuw jasje!

Een vaartocht in een met fluistermotor voortbewogen bootje om de door de Amerikaanse rivierkreeften ondergraven walkanten in Langedijk te bekijken leidt de laatste tijd tot bijzondere reflecties bij de raadsleden die deze tocht op uitnodiging maken.

De bespiegelingen gaan heel vaak over het toekomstbeeld van onze nieuwe gemeente Dijk en Waard. Waar Heerhugowaard zich vooral de afgelopen jaren heeft gericht op verstedelijking van haar gebied, wil de lokale Langedijkse politiek vooral de dorpse sfeer in al haar kernen behouden. 

De politieke partijen in Heerhugowaard en Langedijk zullen voor een groot deel samen moeten voegen als ze tenminste verder willen. Voor de landelijke politieke partijen zal dat niet zo’n punt zijn al heb ik daar laatst wel bij aangegeven dat sommige van die partijen wel problemen zullen krijgen met het samenstellen van hun kieslijst. Als je zoals de VVD vanuit beide gemeenten mogelijk vijf ambitieuze kandidaten hebt voor een wethouderportefeuille dan heb je niet alleen te maken met een luxeprobleem, maar loop je ook het risico een hok vol herrie te krijgen. Fusies tussen lokale Heerhugowaardse en Langedijker partijen zie ik niet zo één twee drie van de grond komen. De verschillen tussen die partijen zijn wat dat betreft tussen de voor verstedelijking gaande Heerhugowaardse partijen en de voor behoud van het dorpse karakter gaande Langedijker partijen veel te groot en lijken me onoverbrugbaar.

Hart voor Langedijk/D66 zal waarschijnlijk wel verder gaan onder D66, want Hard voor Dijk en Waard/D66 zal bij de huidige D66-leden in Heerhugowaard wel niet tot de verbeelding spreken. Kleurrijk Langedijk zal ook wel niet overleven, want die zijn al heel lang zo goed als dood. Ik verwacht ook niet dat er een partij zit te wachten op ‘tante Annie’ Kloosterboer, want stel dat je die op je kieslijst hebt en ze zou in de raad komen dan heb je binnen een jaar heibel in de tent omdat ze de één tegen de ander uitspeelt om uiteindelijk zelf aan de macht te komen. Het handboek daartoe heeft ze binnen haar eigen partij in 2009 al eens met succes uitgetest. Daarbij komt dat zij nog nimmer met iets positiefs is gekomen of heeft laten blijken dat zij een visie heeft of je zou haar ambitie om wethouder te worden als visie moeten omschrijven. Kort en goed komt het erop neer dat het een verademing is als zij zich met haar partij opheft en geraniums gaat kweken met als specialiteit geraniums in de kleur ‘giftig rood’.

Ger Nijman, de fractievoorzitter van Dorpsbelang Langedijk, ziet op dat punt ook de nodige beren op de weg bemerkte ik tijdens een rondvaart met hem. Hoewel ik de indruk had dat hij er bij het opheffen van Langedijk wel mee zou stoppen en ook zijn partij zou ophouden te bestaan, verraste hij mij enorm met de mededeling dat hij sinds ruim een half jaar bezig is om zijn partij onder een nieuwe naam voort te zetten. Alleen vanwege het feit dat het dorpse karakter van onze gemeente het tegenover de stedelijke visie van Heerhugowaard zal afleggen en er dus beslist één partij dient te zijn die het voor de eigen kenmerken, cultuur en identiteit van Langedijk opneemt.

Ik weet niet of dit het moment is dat dit nieuws naar buiten kan worden gebracht, maar omdat ik ook niet de vraag heb gekregen om het voor me te houden en het toch beschouw als “breaking news” of wel ‘beschadigd nieuws’ vind ik het leuk om toch weer eens met een scoop te kunnen komen. Wat dat betreft zit ik er toch weer dichter op dan Arie Nieuwsbederf.

Ger Nijman heeft een drietal namen die voor zijn ‘nieuwe’ Dorpsbelang Langedijk-partij gebruikt zullen gaan worden en dat zijn; Dijk en Waard Lokaal; Lokaal Belangen Dijk en Waard of Lokaal Dijk en Waard.

Inmiddels heb ik kunnen constateren dat voor alle drie de namen ook de domeinregistratie op 31 januari 2020 heeft plaats gevonden. Het zullen de leden van zijn huidige partij zijn die straks de keuze uit één van de drie namen gaan maken.

Zelf heb ik inmiddels besloten om de naam Schaduwrijk Langedijk gewoon te blijven voeren. Hoewel Schaduwrijk Dijk en Waard met de hoogbouw in het stationsgebied van Heerhugowaard beter op zijn plaats zou zijn, blijf ik toch gewoon een Langedijker om maar niet te zeggen; “een Broeker” en die hebben het in Heerhugowaard nooit zo goed gedaan.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief