U leest...

geen categorie

Gemeenteraad Langedijk monddood gemaakt?

Het zal iedereen wel duidelijk zijn dat de samenvoeging van de twee gemeentes Heerhugowaard en Langedijk tot Dijk en Waard niet snel genoeg kan gebeuren. Gisteravond was er in Langedijk weer een gemeenteraadsvergadering die ik vanmorgen met belangstelling heb bekeken. Opvallend is dat er in Langedijk enorm wordt bezuinigd op de energierekening. Dat uit zich ook tijdens de vergaderingen, want het gros van de mensen die in beeld komen zijn ronduit slecht belicht, maar goed altijd nog beter dan die zoomvergaderingen. Ik heb mij vanmorgen ernstig gestoord aan de voorzitter van de Langedijker raad. Ze gaf in de vergadering van gisteravond duidelijk aan daar niet als gemeenteraadsvoorzitter te zitten, maar als de grote roerganger van het College en dat is een kwalijke zaak.

Bij het behandelen van agendapunt 4, de mededelingen, was dat wel het aller duidelijkst, want mevrouw liet duidelijk blijken dat mededelingen blijkbaar uitsluitend zijn voorbehouden aan het College, want mevrouw Kompier was al bij de ‘ingekomen stukken’ van de agenda voor ze erachter kwam dat mededelingen wat dat betreft meer zijn dan de boodschap van het College over het voetlicht brengen. 

De ware betekenis van het woord “mededelingen” is bij haar echter niet volledig ingedaald en al helemaal niet dat ook een raadslid vanuit zijn/haar taak om het College te controleren ook mededelingen kan doen. Gelukkig voor mevrouw Kompier zitten er 21 van slapjanusvertegenwoordigers bij elkaar die zich door mevrouw makkelijk de mond laten snoeren.

Bij behandeling agendapunt 4.

Wat is het geval:

Maurice Schoutsen van GroenLinks had een, in mijn ogen, behoorlijk belangrijke mededeling die voortkwam uit zijn raadstaak om het College te controleren. Nu gaat hem dat, net als zijn fractievoorzitter, na drie jaar nog steeds niet erg makkelijk af. Het zijn beide sprekers die na drie jaar nog steeds de indruk wekken dat het hun eerste raadsvergadering is. Dat neemt niet weg dat beide raadsleden met de fractievoorzitter van de Christen Unie behoren tot de weinige raadsleden die niet alleen hun stukken lezen, maar ook met regelmaat met initiatieven komen.

Terug naar gisteravond: 

Voorz.; “De heer Schoutsen met een mededeling.”

Daar had nog wel een lampje op gekund.

Schoutsen: “Ja deze mededeling is gericht aan het College, de gemeenteraad, inwoners en de journalisten die meeluisteren. Ja . .eh waar we over spreken is uh . de Bomenwijk . . .onrust . . . project doorvaarbaarheid. Specifiek de recente activiteiten rondom het aanleggen van de bruggen. Misschien ook wel dat de wethouder toch wel al op de hoogte moet zijn via het ambtelijke apparaat . . . Goed, de constateringen uh . .eh. Er is sprake van uh . . dat na het starten van de werkzaamheden zichtbaar haarscheuren zijn ontstaan in muren van diverse woningen  uh . . . ja van belang is denk ik dat we willen oproepen dat College en gemeente uh . ja. . zorgvuldig gaat monitoren en inventariseren wat er eigenlijk precies aan de hand is. Uh . duidelijkheid moet er komen over . . ja . eh . wat er speelt. Ja welke gevolgen zijn van de activiteiten die begonnen zijn, graven en pompwerkzaamheden (hier was Kompier al zachtjes aan het onderbreken)

Voorz.: “Misschien mag ik u onderbreken want dit is eigenlijk geen mededeling. Mededeling is voor andere zaken bedoeld. U snijdt hier een punt aan en ik, . .  en daar zijn instrumenten voor waar u uw zorgen kunt uiten en daar wil ik u graag op attenderen dat u daar natuurlijk gebruik van kunt maken. Dan gaan we naar de ingekomen stukken.”

Pakken we de Van Dale erbij en kijken we naar “mededeling” dan staat daar: “ergens mededeling overdoen”.

Dat een mededeling je niet welgevallig is als roerganger van doorvaarbaarheid dat kan dan wel zijn, maar je kan niet over een raadslid heen walsen als deze met een mededeling komt welke conform zijn controlerende taak als raadslid is.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is het ook heel begrijpelijk dat er verder niet één fractie of raadslid was die op dat moment Schoutsen bijviel. Blijkbaar gaan de stemmen van de botenbezitters in Langedijk de doorslag geven bij het halen van een raadszetel en het gros van de gisteravond aanwezigen lijkt te gaan voor de € 1.594,60 die dat hen in de nieuwe gemeente aan maandelijkse bijdrage oplevert.

Het begrip ‘volksvertegenwoordiger’ is lang geleden al opgehouden te bestaan in Langedijk en voor de college- en raadsleden geldt; “ieder is de smid van zijn eigen geluk!” 

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief