U leest...

geen categorie

Het verdronken land van “Dijk en Waard”.(2)

Dorpsbelang Langedijk heeft sinds een jaar of twee een wethouder die het presteert om iedere dag wel weer een plan te lanceren waar je in het vervolg daarvan ook bijna niets meer hoort. Zo er al naar de voortgang van zijn plannen wordt gevraagd, sust hij de Langedijker raadsleden in slaap door ze te vertellen dat eruit een plan subplannen zijn ontsproten. Dat behoeft natuurlijk ook weer allerlei onderzoek en dat kost tijd, maar men kan gerust zijn want er wordt hard aan gewerkt en getrokken. Waarna de volledige raad de ogen weer sluit en er dus weer voor langere tijd niets gebeurt.

In mijn inspraak bij het forum ‘Dorp en ruimte’ werd aan de wethouder gevraagd of de aanbevelingen die ik daarin deed of die worden meegenomen of meegewogen.

Ik geef hier de letterlijke tekst van de man die de titel wethouder vervult voor Dorpsbelang Langedijk;

“Voorzitter als ik mag . . .  .”

“Ga uw gang!”

“Uh uh voor wat betreft de aanbevelingen van de heer Wagenaar, uh, uh, het reddingsplan Oosterdel daar zijn we mee bezig uh, uh, uh, dat heeft ook weer samenhang met de gesprekken die we gehad hadden met omwonenden aan de Noorderplas, omdat we zoeken naar alternatieven voor jongeren om uh zich bezig te houden en met name richting de rivierkreeften wordt daarbij gedacht aan uh we moeten dat nog met de eigenaar ook bespreken en uh Veldzorg, maar die hebben daarin al positief op gereageerd om jongeren in te schakelen bij het vangen van de kreeften. Zoals u weet hebben we al eerder pogingen ondernomen om met een visser die zijn fuiken werden gestolen uh dus we moeten creatief daar mee omgaan en daar zijn we mee bezig ook in samenspraak met de eigenaar, met Heerhugowaard en met Veldzorg.

En dan wat betreft duurzaamheid uh, uh, uh ja ik zal uh toch maar even een voorschot nemen . . . .”

Ik heb Jongenelen niet op een antwoord kunnen betrappen, maar Cees Molenaar van Hard voor Langedijk die van de wethouder wilde horen wat hij met mijn aanbevelingen zou gaan doen, was tevreden of inmiddels alweer in diepe rust.

Jongenelen liet in ieder geval duidelijk blijken geen kennis te hebben genomen van mijn inspraak. Ik heb duidelijk gemaakt dat het probleem van de rivierkreeften het hele watergebied van Langedijk betreft en Jongenelen wil de raad doen geloven dat het probleem zich alleen voordoet in het Oosterdelgebied van Staatsbosbeheer en de raad lijkt datzelfde te geloven. Concreet doet dit College dus helemaal niets aan het probleem en dat terwijl het probleem ondertussen alleen maar groter en groter aan het worden is. Het enige wat wel weer uit de koker van deze wethouder komt is een nieuw plan om jongeren de rivierkreeftjes te laten vangen, tenminste uh,uh . . 10x, dat is hij met de bewoners van de Noorderplas nog aan het bespreken.

Gelukkig is er volgens hem ook een “Reddingsplan Oosterdel”, maar hoe dat en wanneer dat in uitvoering gaat komen dat uh,uh. . . 20x

De leden van het forum leken zeer ingenomen met het antwoord van Jongenelen, want ze weten dat er in ieder geval niets gaat gebeuren en alle plannen met betrekking van doorvaarbaarheid staan nog fier op papier en in hun verkiezingsprogramma’s.

Stel je toch eens voor dat je de situatie ernstig neemt en aan die doorvaarbaarheid moet tornen dan pleeg je kiezersbedrog en daar wil men niet aan, want dat kost stemmen.

Dat de natuurlijke biotoop van Langedijk kapotgaat, dat je straks te maken krijgt met het feit dat de kwaliteit van het water zodanig is dat het de gezondheid aantast dat is deze bestuursperiode nog niet aan de orde. Daarom mag deze wethouder uit naam van Dorpsbelang Langedijk, VVD, Christen Unie, Hard voor Langedijk en Partij van de Arbeid de boel nog twee jaar zoet houden met het maken van vage plannen. Blijkbaar acht men zijn kwaliteiten van dien aard dat ze de indruk hebben dat hij zo de minste zetelschade zal veroorzaken.

Ik sprak gisteren iemand die de afgelopen twee jaar vanuit zijn vrije tijd bestuurlijk met deze wethouder te maken heeft gehad en regelmatig met de man om tafel heeft gezeten.

Hij had zijn bestuursfunctie opgegeven, omdat hij het niet langer kon aanzien dat het niet verder kwam dan praten over plannen zonder dat er uitvoering van kwam.

Hij was het “OUWENELEN MET JONGENELEN” meer dan zat en ik kon en kan zijn besluit heel goed begrijpen. Al blijft het triest te merken dat het deze wethouder lukt om bestuurders zodanig te ontmoedigen dat ze er mee stoppen. Ook op dat punt krijg ik sterk de indruk dat deze wethouder op geen enkel punt het Dorpsbelang van Langedijk dient, maar dat vraag ik me na afgelopen dinsdag ook af van al die forumleden die genoegen namen met de beantwoording van deze fluim.

Discussion

One Response to “Het verdronken land van “Dijk en Waard”.(2)”

  1. Eens met je standpunt tav het inzetten van jongeren bij bestrijding rivierkreeft. Dat stelt natuurlijk niets voor en in slechts een losse flodder. Interessant dat je graskarper en meerval wil inzetten. Daar zitten echter wel de nodige haken en ogen aan. Graskarpers mogen alleen ingezet worden in afgesloten watergebieden en alleen met toestemming van de watereigenaren en wellicht ook van pachtende hengelsportvereniging. Het waterschap en ook SBB zullen een afweging willen maken van de plussen en minnen van inzet graskarpers. Worden de juiste waterplanten bestreden? Ik zie in het Oosterdelgebied veel waterlelie en gele plomp. Beide aan de oppervlakte drijvende soorten terwijl de graskarper nu juist effectief is bij bestrijding van onderwater plantensoorten. Inderdaad is bekend dat graskarpers zich in onze wateren niet vermenigvuldigen en dat is belangrijk om verwildering tegen te gaan. Ik hoor graag welke plantensoorten in jouw visie bestreden moeten worden. Dan de meerval. Zeer zeker een prima predator van zowel jonge als volwassen rivierkreeften. Maar aan welke soort meerval denk je. Er zal absoluut geen toestemming komen voor het uitzetten van exotische meervalsoorten. In delen van Nederland is nu al last van een Amerikaanse soort die veel schade toebrengt aan allerlei soorten waterleven. Denk hierbij ook aan jonge futen en meerkoeten die als ze volwassen zijn juist op rivierkreeften prederen. De inheemse meerval kan heel groot worden en zal ook niet door iedereen met open armen ontvangen worden. Denk aan zwemmers. Ik ben niet deskundig om te kunnen vaststellen of inheemse meervallen in hetOosterdel kunnen overleven.
    Los van deze kritische punten is het goed dat er mensen zijn, zoals jij, die nadenken over wat er moet gebeuren en niet met losse flodders schieten. Persoonlijk denk ik dat er veel energie gestoken moet worden aan goede oeverbegroeiing. Zelf heb ik een gevarieerde oeverbeplanting en ik heb geen last van kreeften. Ik woon in Maijersloot-west en daar zie ik vooral de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft.

    Posted by Gerard Langedijk | 26 juni 2020, 14:55

Post a Comment

Archief