U leest...

geen categorie

Hoe komt Dijk en Waard op de politieke kaart? (Deel 1)

De dans om het pluche.

Recent besteedde ik al voorzichtig aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar november in “Een lokale partij in een nieuw jasje!”.  

De ‘Senioren Dijk en Waard’ schijnen een samenvoeging te zijn van de Senioren Heerhugowaard en die van Langedijk en onder deze gezamenlijke naam zijn ze vertegenwoordigt in de beide gemeenteraden.

Het vreemde is echter dat er in het bestuur van deze nieuwe partij geen enkele Langedijker is vertegenwoordigd. De kans lijkt me ook groot dat er op de kieslijst van deze nieuwe partij ook geen Langedijker op een verkiesbare plaats zal komen te staan.

De huidige fractie van de Langedijker afdeling is in het verleden vanuit Heerhugowaard opgetuigd door Jan van der Starre met steun van een van zijn dochters. Zij deden vanuit Heerhugowaard voor broer Andre van der Starre alle hand- en spandiensten op het gebied van promotie en daardoor zitten tegenwoordig de heer en mevrouw Van der Starre in de Langedijker raad. Het lijkt mij niet vanzelfsprekend dat men in de afdeling van Heerhugowaard zit te wachten op een brekebeen als Andre van der Starre. Een verkiesbare plek kan hij wel vergeten schat ik zo in. In de praktijk zal het er dus op neer komen dat de seniorenbelangen van Waard bij deze partij voor zullen gaan op de belangen van de senioren uit Langedijk. De Langedijkers zullen dus uit moeten zien naar een partij die wel voor de Langedijker belangen op zullen komen.

Als we als kiezer dan onze knopen tellen dan blijft er lokaal maar weinig over of men zal alle lokale krachten moeten bundelen tot één partij.

D66/Heerhugowaard kwam al heel snel op de proppen met de naam D66/Dijk en Waard. Hart voor Langedijk/D66 kwam in het hele verhaal niet voor. Wel kan je uit de bewegingen van de Heerhugowaarder partij opmaken dat men daaruit is op bestendiging en groter worden van de eigen afdeling. Op 2 oktober j.l. maakten ze bekend dat de fractie van Nederland Duurzaam zich met twee man had aangesloten bij de drie koppige fractie van D66/Dijk en Waard. De D66-fractievoorzitter Michael Feelders omschreef de samenvoeging als volgt; “Dit is een nieuw begin. Beide partijen hebben een gedeelde visie naar de toekomst toe en met deze vijf hyperactieve raadsleden mogen Heerhugowaarders heel erg blij zijn”. Geen woord over een toekomst met Langedijk!

Op de website van HvL/D66 verscheen na jaren van stilte het volgende bericht; HvL/D66: een partij met een rijke historie en een eigen gezicht. D66 Heerhugowaard: idem dito.

Wij kijken er met veel trots op terug en wij kijken vol vertrouwen vooruit op de nieuwe D66 in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Wij zijn erop voorbereid.

Van harte welkom bij D66/Dijk en Waard. 

Ik weet niet waar onze lokale D66 afdeling op voorbereid is, maar ik krijg toch de indruk dat de afdeling Langedijk behoorlijk buitenspel is gezet. Op 24 oktober is er namelijk een nieuw bestuur bij D66/Dijk en Waard aangetreden waarin, net als bij de senioren, geen enkele Langedijker zitting heeft. Zal het bestuur van de afdeling Langedijk bedoeld hebben dat zij erop voorbereid waren dat ze in het hele verhaal niet meer mee zullen doen?

Uit de hele gang van zaken en de wijze waarop er is gecommuniceerd lijkt het erop dat D66/Dijk en Waard ook alleen voor de Waarderbelangen zal opkomen.

Kortom er valt tot de gemeenteraadsverkiezingen van november volgend jaar voor de kiezers in Langedijk nog veel om te overwegen.

Met enige regelmaat zal ik aandacht schenken aan de ‘dans om het pluche’.

Discussion

3 Responses to “Hoe komt Dijk en Waard op de politieke kaart? (Deel 1)”

 1. Als bestuursvoorzitter van de Vereniging Senioren Dijk en Waard heb ik dit artikel met veel belangstelling gelezen. Daarin zag ik een aantal onjuiste beweringen die inwoners van Langedijk op het verkeerde been zouden kunnen zetten. De juiste feiten zijn: Senioren Dijk en Waard is de nieuwe naam van de fusiepartijen Senioren Langedijk en Senioren Heerhugowaard. Het bestuur van de partij bestaat uit twee inwoners van Langedijk en twee uit Heerhugowaard. Het is een evenredige vertegenwoordiging vanuit de twee fusiepartijen. Ook de komende kieslijst zal een goede vertegenwoordiging te zien geven vanuit beide fusiegemeenten. De kans is dan ook 100% dat er op de kieslijst competente Langedijkers op een verkiesbare plaats komen te staan. Daar staan de verkiezingscommissie en de ledenvergadering borg voor. De belangen van de Langedijkers zijn bij onze partij in goede, wellicht zelfs in de beste handen.

  Posted by Peter van der Horst | 27 oktober 2020, 13:16
 2. Ik heb mij m.b.t. de gegevens die ik in mijn stuk vermeld gebaseerd op de informatie op de website van Senioren Dijk en Waard en heb daar geen Langedijker bestuursleden vermeld gezien. Ben ook heel benieuwd om te horen wie die bestuursleden dan zijn.

  Posted by Martin Wagenaar | 27 oktober 2020, 13:44
 3. Dan is het misverstand helder. Tijdens onze laatste Algemene Ledenvergadering zijn als nieuwe bestuursleden benoemd en als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel: ikzelf als voorzitter, André van der Starre (Langedijker) als vice-voorzitter, Piet Hoekstra (Langedijker) als secretaris en Marjolein Jungbäcker als penningmeester. Dus twee Langedijkers en twee Waarders.
  Inmiddels is dit aangepast op onze website.

  We zetten als politieke groepering juist maximaal in op een sterke vertegenwoordiging vanuit Langedijk want Langedijk verdient een super sterke vertegenwoordiging in de nieuwe Raad!

  Posted by Peter van der Horst | 27 oktober 2020, 17:11

Post a Comment

Archief