U leest...

geen categorie

Kiezersbedrog in Langedijk.

Vorige week dinsdag zat ik naar het Forum Mens, Samenleving en Financiën te kijken en ik zat me daarbij vooral te ergeren aan de wijze waarop Klaas Zwart van GifgroenLinks weer eens zat te zeiken over de beantwoording die zijn partij op schriftelijke vragen had gekregen.

Ik heb daar al eerder over geschreven en daarbij ook de kosten van schriftelijke vragen genoemd. Vaak ook totaal overbodige vragen en vooral ook vragen die met een simpel telefoontje voorkomen hadden kunnen worden. De Voedselbank zou blij zijn met het geld dat Klaas had kunnen besparen door geen schriftelijke vragen meer te stellen, maar wat dat betreft lijkt GifgroenLinks minder sociaal betrokken dan ze ons naar buiten toe willen doen geloven.

Er was bij nader inzien in die vergadering nog iets bijzonders te bespeuren en dat was het achtergrondbeeld dat wethouder Reijven in de ‘zoom-vergadering’ hanteerde.

Blijkbaar is er sprake van een scheuring in de coalitie, want bij aanvang van deze coalitie was Reijven de wethouder van zowel de PvdA als die van ChristenUnie. Waar de overige wethouders een neutraal blauwe achtergrond met gemeentewapen hanteerden, had Reijven een duidelijke PvdA-achtergrond in zijn zoom staan.

Niemand van de in de vergadering aanwezige raads- en burgerraadsleden van de oppositiepartijen die daar vragen over stelden. Terwijl dit toch juist een moment was waarop je je als oppositie kunt laten horen. Nu kan het zijn dat er nog schriftelijke vragen van Klaas Zwart over komen, maar het blijft vreemd dat met name de oppositie Reijven daar in de vergadering niet naar vroeg. Nu is het wel zo dat het hele zooitje van oppositie een ingeslapen indruk maakt.

Een ander punt waar ik me ook al heel lang over verbaas en dat gaat binnenkort weer spelen, dat is het feit dat de Senioren Langedijk zich al heel lang uitgeven voor Senioren Dijk en Waard. Deze partij stond bij de laatste verkiezingen niet op de kieslijst en het is volgens mij in strijd met de kieswet als er tijdens een zittingsperiode onder een andere naam dan die van de kieslijst aan de raad wordt deelgenomen.

Recent werd bekend dat de drie lokale politieke partijen (Kleurrijk Langedijk, Dorpsbelang Langedijk en D66/Hart voor Langedijk) per 1 januari j.l. samen verder gaan onder Lokaal Dijk en Waard en dat Floris de Boer de nieuwe fractievoorzitter van die club wordt. Ik weet natuurlijk niet of de voorzitter van de raad dit gaat accepteren, maar zoals gezegd spreekt deze voorzitter Senioren Langedijk ook al heel lang aan als Senioren Dijk en Waard, dus zou je kunnen aannemen dat de voorzitter ook hier weer mee in zal stemmen?

Laat ik vooropstellen dat ik het een goede zaak vind dat de lokale partijen samen de gemeenteraadsverkiezingen voor Dijk en Waard zullen ingaan. Alleen zo kan je je als kleinste van de samen te voegen gemeente teweerstellen tegen de verstedelijking die ze in Heerhugowaard voor lijken te staan.

Het blijft echter regelrecht kiezersbedrog als dit met ingang van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering al zal plaats vinden. De kiezers zijn op geen enkele manier bij de fusie van deze drie partijen betrokken geweest en samenvoeging in deze raad is daarom ook niet democratisch.

Conclusie;

Het komt er in het kort op neer dat als de drie partijen met ingang van de eerstkomende raadsvergadering samengaan onder de naam Lokaal Dijk en Waard, de partijen Kleurrijk Langedijk, Dorpsbelang Langedijk en D66/Hart voor Langedijk kiezersbedrog plegen naar de kiezers die in 2018 op hun partij hebben gestemd. De voorzitter van de raad, tevens van de kiesraad heeft dan zeker wat naar de kiezers uit te leggen.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief