U leest...

geen categorie

Koekenbakker nummer één heeft zich reeds gemeld!

Mijn cursus voor koekenbakkers die ik recent plaatste werd breed bekeken tot in China, Finland, Spanje en Australië toe. Het is altijd prettig te weten dat ik mijn schrijfsels niet voor niets plaats. Naast mijn belangstelling voor lokale geschiedenis en mijn betrokkenheid bij wat er in mijn gemeente gebeurt, heb ik ook een mening en daar kom ik ook graag vooruit.

Daar is niet iedereen gelukkig mee merk ik. Zo heeft een bestuurslid van Stichting Veldzorg mij heel lang geboycot door mij als huurder geen nieuwsbrieven te sturen en ik merk het ook wel op straat aan reacties van sommige mensen. Ik kan daar niet zoveel mee, in de grond vind ik alle mensen even aardig, maar als er verbeter punten zijn te noemen dan draag ik daar, ten behoeve van het algemeen belang, graag mijn steentje aan bij en zal die mensen ook altijd even blij blijven groeten.

Op mijn cursus voor koekenbakkers kreeg ik op dezelfde dag dat ik het plaatste een reactie van een wel heel erg grote en zelfbenoemde ‘belangrijke’ koekenbakker. Als je éénmaal zijn gezicht kent en je bezoekt de gemeentelijke site dan zie je hem ettelijke keren in beeld. 

Deze koekenbakker is al heel erg lang in Langedijk actief. Voor het eerst kwam hij in de jaren 1991/1992 in beeld bij de actiegroep die tegen woningbouw in de Bruggesloot was. Dat is de tegenwoordige woonwijk Mayersloot/Westerdel. Die huizen mochten er eigenlijk niet komen en daarom werd er een politieke partij opgericht die korte metten zou maken met die groep plucheplakkers die tot dat moment de touwtjes in handen hadden.

Vierde van links onderaan zien we de eerste publieke kennismaking met de man die tot op de dag van vandaag blijkbaar puur uit eigen belang zijn plekje op het pluche lijkt te hebben willen behouden. 

Om geen stripfiguur van de man te maken, wil ik zijn eerste periode afsluiten met de overwinningsfoto van zijn partij in 1994.

Staand derde van links op de achterste rij staat het nieuwbakken raadslid.

In 2002 sluit hij zich aan bij D66 en komt in de raad voor Hart voor Langedijk/D66. Zijn partij heeft dan 5 zetels, maar al snel stapt er iemand uit die partij en die blijft op persoonlijke titel zitten. Bij de verkiezingen van 2006 verliest HvL/D66 met flinke cijfers de verkiezingen. Grote winnaar is dan Kleurrijk Langedijk. Kees, toen nog Cees, verdwijnt op de achtergrond, maar blijft aanwezig en actief binnen zijn clubje. Je bent tenslotte niet voor niets DEMOCRAAT en je hebt nog altijd HART voor het pluche. Waarom ze die partij ook niet gewoon Hart voor PlucheLangedijk/D66 hebben genoemd is me tot op de dag van vandaag een raadsel. In alles waren ze echter altijd HARD voor Langedijk/D66. Dankzij hun toenmalige wethouder Overzier van financiën en met steun van de huidige LokAal Dijk en Waardpartners Kleurrijk Langedijk en Dorpsbelang Langedijk hebben ze heel sportief en cultureel Langedijk in de periode 2012-2016 om zeep geholpen en zijn ze bij alle formatie-onderhandelingen alleen maar bezig geweest om zichzelf op een wethouderszetel te hijsen. Wat dat betreft is het historisch wel goed om eens terug te kijken op wat de drie partijen onder één dak op hun kerfstok hebben. Openlijk hebben de hardvoorlangedijkers recent nog laten zien dat ze totaal niet staan voor een partijprogramma, maar puur hun knopen tellend uit zijn op eigen gewin. Hoe kan het anders dat de hele fractie niet heeft gekozen voor Dijk en Waard/D66, maar dat ze puur op eigen belang zijn samengegaan met LokAal Dijk en Waard, waar ook Kleurrijk Langedijk uit eigen belang maar wat graag bij is aangeschoven.

Op geen enkele manier hebben Nils Langedijk, Kloris de Boer, Kees Molenaar en Lea van der Zee enig HART voor Langedijk getoond en dat zal zeker in de toekomst niet veranderen.

Op de site van LokAal Dijk en Waard kan je dat terugzien in de financiële afwikkeling van de opheffing van HvL/D66

https://hvl.lokaaldijkenwaard.nl/wp-content/uploads/2021/02/Verslag-ledenvergadering-agenda-24-09-2020-.doc

Het geld dat bij de opheffing van HvL/D66 overblijft, € 13.370,92, wordt verdeeld over de kandidaten die op de kandidatenlijst staan bij de komende verkiezingen. Ze zullen het wel met zijn allen bij elkaar hebben geschraapt, maar uit het feit dat ze ter afronding van hun bestuurlijke ‘prestaties’ ook nog eens € 1300,- reserveren om gezellig uit eten te gaan, toont wel aan alleen maar hart voor zichzelf te hebben.

Met enig HART VOOR LANGEDIJK hadden ze dat geld ook kunnen laten terugstromen naar de sportverenigingen en culturele instellingen die ze zo hard hebben aangepakt. Dan hadden ze hun ware hart kunnen tonen. Dertienhonderd euro zou voor de voedselbank ook een welkome verrassing zijn geweest, maar blijkbaar levert wethouder, raadslid, burgerraadslid en bestuurslid te weinig op om hun eigen dinerrekening te kunnen betalen. In principe is het uitgangspunt van hen klaarblijkelijk; de gemeenschap hoest het wel op.

Kees Molenaar is wel het vleesgeworden voorbeeld van NIET-DEMOCRAAT en hij verklankt daarbij LokAal Dijk en Waard wel in de meest brede zin van het woord in zijn mail die hij me stuurde naar aanleiding van mijn “Cursus voor koekenbakker”;

Op 6 sep. 2021, om 17:47 heeft het volgende geschreven:

Martin,

Wil je mij uit je verzendlijst halen.

Ik wil jouw onzin niet meer lezen.

Groetjes,

Kees

Voor alle duidelijkheid: Als ik een artikel plaats waarvan ik denk dat het misschien wel van belang is dat raadsleden en colleges kennis moeten hebben van mijn mening of ideeën dan stuur ik hen een berichtje ter kennisname met een link naar het betreffende artikel. Ik stuur ze nooit het hele artikel. Hebben ze belangstelling dan kunnen ze het net als al die andere bezoekers van mijn weblog gaan lezen. Ik maak daarbij gebruik van de emailadressen die op de gemeentelijke, provinciale en landelijke sites zijn te vinden. Iemand die toetreedt tot het openbaar bestuur en daar een functie vervult, zet zichzelf op een openbaar toegankelijk podium. Als je je daar voor afsluit dan moet je wat mij betreft van dat podium af.

Ik heb Kees in het kort geantwoord;

Beste Kees,

Zolang jij onderdeel uitmaakt van het Langedijker bestuur en jouw email op de gemeentelijke site staat houd ik mij het recht voor jou te informeren al haal ik jou met blijdschap van mijn verzendlijst als jij geen deel meer uitmaakt van het Langedijker bestuur, want het wel en wee van Langedijk gaat mij na aan het hart. 

Met betrokken groeten,

Martin

In het huidige gemeentelijke bestuur bekleed onze Kees sinds januari 2021 de volgende functies;

Burgerraadslid voor LokAal Dijk en waard en dinervoorbereider (penningmeester) van zijn nieuwe partij. Het grote sparen voor het diner lijkt te zijn begonnen.

Dat de standpunten van zijn nieuw omarmde partij er helemaal niet toe lijken te doen, omdat hij aangeeft geen kennis te willen nemen van mijn mening, ligt geheel in het verlengde van de wijze waarop HvL functioneerde en wat we weer zien gebeuren bij LokAal Dijk en Waard.

Luisteren naar meningen moet hij zich of nog eigen maken bij deze nieuwe partij, maar op grond van ervaringen uit het verleden kunnen we rustig stellen dat er slechts één belang bij deze partij speelt en dat is het eigen belang. 

In praktijk komt deze leus erop neer dat alleen de kandidaten op de kieslijst van LokAal Dijk en Waard zichzelf mogen zijn en dat anderen er niet toe doen.

Het motto van deze nieuwe partij lijkt daarom te zijn;

“Veel beloven en weinig geven, doet gekken in vreugde leven!”

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief