U leest...

geen categorie

Kruipolie is vlugger dan het Langedijker bestuur.

Als je als burger in Langedijk iets voor elkaar wilt krijgen dan is dat een kwestie van een heel lange adem. Of dat een gevolg is van het feit dat het gros van de ambtenaren naar Heerhugowaard is verhuisd, is niet echt duidelijk. Voor de verhuizing van de ambtenaren was eigenlijk ook al sprake van een zelfde situatie. Wat wel duidelijk is, is het feit dat de gemeenteraadsleden van Langedijk al jaren de vinger niet meer aan de pols hebben als het gaat om haar controlerende en kader stellende taken uit te voeren. Wie de afgelopen maande de lokale politiek heeft gevolgd weet dat alle partijen zich al aan het opmaken zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 2021 voor de nieuw te vormen gemeente Dijk en Waard.

Voor de bewoners van het Westeinde in Broek op Langedijk is het ook jammer dat er bij hun in de straat niet iemand woont vanuit GroenLinks-fractie, want anders hadden die misschien nog wel vragen gesteld over de trage gang van zaken of beter gezegd, het niet verder communiceren van het College met de buurtbewoners aldaar. 

Als je in juni 2020 een brief schrijft aan de gemeente over de verkeerssituatie aan het Westeinde 30 tot 45, je deze brief toelicht in de raadsvergadering van 25 augustus 2020; de wethouder in die vergadering meldt dat er een gesprek komt op 7 september 2020; dit gesprek op 8 oktober 2020 een vervolg krijgt, dan zou je toch bestuurlijk een aantal zaken mogen verwachten.

Ten eerste, binnen een redelijke termijn een terugkoppeling of toch in ieder geval een gespreksverslag vanuit de gemeente.

Ten tweede, zou je ook vanuit de raad verwachten dat er een raadslid aan het College vraagt hoe de gesprekken zijn verlopen en wat er verder gaat gebeuren. In maart en november van dit jaar zijn er tenslotte weer verkiezingen en het zou toch een mooie en een weinig moeite kostende actie zijn om aan de kiezers te tonen dat je hun volksvertegenwoordiger bent.

Niets van dit al in Langedijk. Ze zijn allemaal heel erg druk om hun partijen om te vormen naar de nieuwe situatie die gaat ontstaan als we een nieuwe gemeente zijn. De billen in het nieuw aan te schaffen pluche heeft meer prioriteit.

Uit het gespreksverslag dat de bewoners zelf hebben opgesteld blijkt eens te meer dat het College niet in staat is om haar beleid aan de bewoners te verduidelijken. Communiceren is gewoon heel erg moeilijk voor onze bestuurders. Het komt er in het kort op neer dat het College zich op het standpunt stelt dat er geen wettelijke verplichting is om aan de wens van de bewoners tegemoet te komen en . . . . . . .  HIER KOMT HET: de gemeenteraad zal hier een beslissing over moeten nemen! . . .ZO MAKKELIJK SCHUIF JE ZAKEN VAN JE AF.

Het College zal er niet actief op gaan inspelen en ze zullen dit zeker niet met de raad communiceren. Ze weten dat de raad toch niets doet en er ook zeker geen vragen over zal stellen en zo schuif je dan de problemen voor je inwoners lekker voor je uit. Doorvaarbaarheid is het enige nog wat telt in Langedijk daar hebben alle partijen de mond van vol, waarmee voor een vrij groot deel van de inwoners van Langedijk ook weer een ander gigantisch groot probleem ontstaat; (aanvaardbare?) overlast en geluidshinder op het water.

Per 1 januari van dit jaar hebben we in Langedijk één grote lokale partij gekregen, een bundeling van splinters die tezamen een flink twijgje vormen, Lokaal Dijk en Waard. Het zou mooi zijn als dit twijgje het College zou geselen om eindelijk eens in actie te komen voor de inwoners van Langedijk. Benieuwd of de jonge roerganger van die nieuwe partij met een striemend betoog komt en dit College eindelijk eens aanzet tot actie. Dat zou al heel wat zijn, maar vooraleer toon eens respect aan de inwoners en ga zelf ter plekke de situatie bekijken en vooral; PRAAT MET DE BEWONERS. Ook buiten verkiezingstijd kan je laten zien dat je betrokken bent.

Het verkeer vanaf de rotonde Westelijke Randweg/De Punt tot aan de Papenhorn staat vaak al van ’s morgens zes tot negen regelmatig vast met verkeer dat het dorp uit wil en dan heb ik het hier ook nog maar niet over het vrachtverkeer dat erin komt. Buiten de spits om is er ook sprake van druk verkeer waarbij de Westelijke Randweg en De Punt vaak ook nog als racebaan worden gezien door het gros van de autorijders.

Beste pluche-aanbidders ga toch eindelijk eens doen waar je voor bent gekozen, gedraag je als een volksvertegenwoordiger.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief