U leest...

geen categorie

Wie zijn lijf bewaart, bewaart geen rotte appel.

Op 30 maart j.l. voer ik ’s morgens rond kwart over elf vanaf woonwijk Broekrijk naar mijn akker in het Oosterdelgebied. Broekrijk is dat woonwijkje ten zuiden van het winkelcentrum Broekerveiling en is ons als bewoners aangeboden als woonwijk die aan doorvaarbaar water zou liggen. De toenmalige wethouder van Dorpsbelang Langedijk was er alles aan gelegen om dit kleine stukje grond zo optimaal mogelijk te exploiteren. Huizen aan doorvaarbaar water leveren meer op en blijkbaar is het dan ook niet erg belangrijk dat er onderweg over het water bottlenecks in het water zijn of dat er punten zijn waar je als schipper risico’s loopt om in aanraking te komen met een legionellabacterie waardoor je kans loopt de veteranenziekte op te lopen met kans op overlijden daaraan.

Inmiddels is de opvolger van eerdergenoemde Dorpsbelang Langedijk-wethouder, sinds 1 januari van dit jaar actief onder de grote paraplu van Lokaal Dijk en Waard bezig om op dezelfde route nog een woonwijk uit de grond te stampen die zonder enige burgerparticipatie ook weer aan hetzelfde risicovolle doorvaarbare water komt te liggen.

Volgens deze wethouder horen alle doorvaarbare sloten minimaal acht meter breed te zijn. Dat het doorvaarbare water van het Rodeoterrein, Broekrijk, Wup en het Mat daar niet aan voldoen daar zal je onze vroede vaderen niet over horen.

Op 30 maart j.l. filmde ik een in mijn ogen ‘illegale’ lozing van Winkelcentrum Broekerveiling op het stuk waar de sloot maximaal drie meter breed is.

Ik ben zo vrij geweest om per email aan de burgemeester, College en raad het filmpje te sturen en daarbij een viertal vragen te stellen. Tevens heb ik aangegeven de brief als een officiële klacht in behandeling te nemen omdat ik van mening ben dat het College en de gemeenteraad van Langedijk de gezondheid van haar burgers niet erg serieus nemen, maar slechts gefocust zijn op het in al hun verkiezingsprogramma’s opgenomen doorvaarbaar maken van Langedijk voorop te stellen en daarbij gezondheidsrisico’s voor de burgers voor lief nemen.

Deze mail werd aan de burgemeester gestuurd op 30 maart. Datum in de mail ’31’ was niet juist, maar ik kijk in Langedijk nooit op een dag!

Twee maanden na dato is er ook nog niet een raadslid geweest die het College heeft gevraagd naar de afhandeling van de gestelde vragen. 

Zelf heb ik na twee maanden contact opgenomen met de ambtenaar die e.e.a. aan het onderzoeken is en ik weet dat er in deze kwestie een aantal beren op de weg liggen. Of er een vergunning ooit is afgegeven en door wie dat is gedaan, is niet zomaar te achterhalen.

Daar komt bij dat toen de constructie werd aangelegd er geen sprake was van doorvaarbaar water. Dat neemt echter niet weg dat gezondheidsrisico’s wel altijd hebben bestaan voor de mensen die over de Dubbele Buurt liepen of fietsten.

Dat een onderzoek drie maanden gaat duren is nog tot daaraan toe, maar dat je ondertussen als raad en College geen tijdelijke maatregelen neemt dat vind ik eigenlijk nog kwalijker. Ik heb in het verleden wel vaker zaken aangekaart bij het College en me dan onthouden van meldingen op mijn blog om iedereen de tijd te gunnen om orde op zaken te stellen. In dit geval echter leunen College- en raadsleden wel heel erg makkelijk achterover.

Onze gezondheid zal ze een worst zijn, blijkt wel uit het feit dat het angstvallig stil blijft.

Dit zijn mensen die we beslist niet in de nieuwe gemeente Dijk en Waard nog eens aan een zetel moeten willen helpen, want wie zijn lijf bewaart, bewaart geen rotte appel.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief