U leest...

geen categorie

Na de ‘kaderstelling JeugdzorgPlus’ hebben de wethouders het voor het zeggen.

Afgelopen zondag plaatste ik hier op mijn blog ‘Wordt het niet eens tijd dat we voor onze jeugdzorg over onze Horizon gaan kijken?’, dat ik schreef naar aanleiding van het boek “Kinderen van de Staat” van onderzoeksjournalist Hélène van Beek.

Bij het lezen van het boek dat in het tweede deel nader ingaat op de wijze waarop de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord de aanbesteding van JeugdzorgPlus hebben gerealiseerd krijg je als inwoner van één van die gemeenten het schaamrood op de kaken.

Je vraagt je ook af wat het nut van een gemeenteraad is. Ze stellen de kaders waarbinnen het College dient te handelen, maar wat weten ze nu precies inhoudelijk van de kwesties waarvoor ze die kaders stellen. En wat weten de wethouders daarvan?

De wethouder van Langedijk, Marcel Reijven, reageert als volgt op mijn artikel. 

De inhoudelijke reactie van wethouder Reijven PvdA/ChristenUnie

Behoort blijkbaar tot de wijze waarop hij ook met zijn raadsleden communiceert en het sluit ook heel goed aan hoe de wethouders van de 18 gemeenten gewend zijn te reageren; “Veel gebakken lucht en weinig inhoud!”.

Reijven die opereert onder de beschermende vleugels van de splintergroeperingen ChristenUnie en PvdA in de Langedijk zal verder wel geen rol meer gaan spelen. In het “Addendum Jeugdzorgplus Noord-Holland Noord” dat bij de stukken is gevoegd voor de Forumvergadering Mens, Samenleving en Financiën van vanavond valt te lezen dat het contract met Horizon een looptijd heeft van twee jaar, behoudens het gestelde in artikel 9, lid 1 en 2 van de Overeenkomst JeugdzorgPlus. In dat geval wordt het addendum niet stilzwijgend verlengd op 4 februari 2022. Ik zou wel willen weten wat dat artikel 9 behelst, want ik krijg het ongemakkelijke gevoel dat met slapende raadsleden zoals we die hier ter gemeente hebben nog voor jaren vast zitten aan een zorginstelling waar de berichten niet al te goed over zijn.

Christiaan Kwint, raadslid van GroenLinks, liet me helaas weten dat hij niet meer beschikbaar is als raadslid in een volgende periode. Dat is voor de gemeente Dijk en Waard een enorme strop, want Kwint is één van die weinige van de ongeveer 400 raadsleden uit onze 18 gemeenten die zich echt druk heeft gemaakt over de wijze waarop er met de jeugd wordt gesold.

Over de wijze waarop het tot stand kwam speelden gemeenteraden geen enkele rol.

Kwint zegt daarover, ik citeer uit “Kinderen van de Staat”; “In onze commissie is één keer een presentatie geweest waarin men zei: ‘Wij moeten naar een andere gesloten jeugdzorg’ Dat was de aanleiding om te gaan aanbesteden. Maar daar is nooit een besluit overgenomen.”

De GroenLinksfractie van Langedijk heeft recent technische vragen gesteld over de kwestie van aanbesteding en dergelijke. Ook deze vragen komen vanavond in het Forum aan de orde.

Eén van de vragen en zeker het antwoord erop laat duidelijk zien dat de volledige raad in deze kwestie buitenspel is gezet;

Vraag 5. Wat is de reden dat u de voorgenomen verlenging van het contract met Horizon niet in de commissie Sociaal Domein besproken heeft

Antwoord 5. Omdat een contractverlenging een collegebevoegdheid is. De raad is via de raadmemo hierover achteraf geïnformeerd en kan daarna eventueel verduidelijkende vragen stellen.

Met andere woorden; “U heeft mij tot wethouder gebombardeerd en daar heeft u het verder maar mee te doen!”

Wat wel heel opvallend is in de hele kwestie is een bijna soortgelijke opstelling van alle bij deze kwestie betrokken wethouders. Zelden zo’n stelletje arrogante bestuurders bij elkaar gezien. Wat betreft Reijven uit Langedijk en Does uit Heerhugowaard lijkt me het een mooi moment om bij de overgang naar Dijk en Waard de eer aan zichzelf te houden en gaan genieten van het wachtgeld dat ze kunnen krijgen voor ze ons en de jeugdzorg nog meer geld gaan kosten.

“Vuilnisman, kunt u deze bestuurders ook meenemen of moeten we daarvoor het grofvuil bellen?”

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief