U leest...

geen categorie

Wordt het niet eens tijd dat we voor onze jeugdzorg over onze Horizon gaan kijken?

Ik heb de afgelopen dagen met grote verontwaardiging en verbazing een boek gelezen over de jeugdzorg en met name de jeugdzorg in Noord-Holland Noord. Het schaamrood kwam mij daarbij op de kaken. Je zal toch maar raadslid, wethouder of burgemeester zijn van één van die 18 samenwerkende gemeenten in Noord-Holland.

De salarissen.

 Te hoge salarissen van bestuurders zijn geen uitzondering in de jeugdzorgsector. In 2017 onderzocht de SP 54 jaarrekeningen, terwijl er 82 jeugdzorginstellingen zijn. Van 28 instellingen waren er geen jaarrekeningen beschikbaar. Uit de jaarrekeningen die wel waren gepubliceerd bleek dat 40% van de bestuurders meer verdiende dan het WNT-maximum (Wet Normering Topinkomens). Van de bestuurders overschreed 8% het WNT-maximum met meer dan 40.000 euro! Voor zo’n bedrag kan je een voltijd zorgmedewerker voor aannemen.

Heel lang stond Hans Du Prie alleen aan het roer van iHUB, maar sinds de negatieve publiciteit rond Midgaard in Den Haag wordt deze bestuursvoorzitter bijgestaan door Jasper ten Dam.

In het jaarverslag 2018 van Horizon staat dat Du Prie 186.000 euro krijgt. Het maximumbedrag dat hij mag verdienen is volgens de Wet Normering Topinkomens 189.000 euro. Hij is, bestuursvoorzitter van iHUB, de holding waar ook de werkmaatschappijen Horizon, Altra, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans onder vallen. Samen met Jasper ten Dam geeft hij leiding aan iHUB. Volgens de jaarrekeningen krijgt Du Prie bij Altra en de Opvoedpoli ook één bezoldiging. Hoe het precies zit wordt niet inzichtelijk en een jaarverslag van iHUB over 2018 en 2019 is niet beschikbaar.

Langedijk is dus in zee gegaan met een organisatie waarvan niet duidelijk is waar het geld aan opgaat en of dat volgens de geldende wetgeving gebeurt.

JouwZorg

In april 2020 verscheen er een vernietigend rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de Haagse gesloten instelling Midgaard waar Horizon gedurende anderhalf jaar op één groep met ‘Jouw Zorg’ had geëxperimenteerd.

Bij de aanbesteding van Jouw Zorg aan de gemeenten in NHN in 2018 werd door iHUB/Horizon niet verteld dat het geen succesvolle aanpak was. De 18 gemeenten deden daar op dat moment ook geen nader onderzoek naar. Esther de Graaff, contractmanager Jeugdhulp van de Netwerkorganisatie Regio Alkmaar bevestigt dat niemand zich vooraf in Jouw Zorg bij Midgaard heeft verdiept; “De pilot was geen onderdeel van de aanbesteding. Bij een aanbesteding wordt de aanbieder beoordeeld op inschrijving, niet op de realisatie van producten.”

Als je deze opmerking op je laat inwerken en bedenkt dat we het hier hebben over zorg en hulp aan jongeren dan is het toch van de zotte dat slechts het papier waarop de aanbieder zijn/haar aanbod doet de doorslag geeft op een aanbesteding.

Hoe slordig, onbeschoft, is dat wel niet? Het begint natuurlijk al bij elk van de 18 gemeentes die hun jeugdzorg afwentelen op een organisatie op afstand, met medewerkers die blijkbaar een nog grotere afstand hebben tot hun cliënten.

In 2018 besloot mijn gemeentebestuur/gemeenteraad met de 17 andere gemeenten om tot een gezamenlijke aanbesteding te komen voor de gesloten jeugdhulp omdat het goedkoper moest. Tot die tijd betaalden de gemeenten zo’n 8,7 miljoen euro per jaar voor ongeveer 70 plekken voor jongeren met zware problematiek. Tot dan bood het ‘Transferium’ van de stichting Parlan in Heerhugowaard als enige gesloten jeugdzorg aan in een groot gebouw dat tien jaar eerder voor 30 miljoen euro werd gebouwd voor de nieuwe JeugdzorgPlus.

Parlan werd door de aanbesteding als regionale aanbieder van de kaart geveegd en Horizon begon op 1 januari 2019 met de gesloten jeugdzorg voor de 18 gemeenten. Halverwege januari had men pas een locatie gevonden in het voormalige kindertehuis Antonius in Bakkum, in de gemeente Castricum. Op 4 februari ging men van start en wie de kranten eropna heeft gelezen weet inmiddels dat het 30 jaar oude en zwaar verwaarloosde pand geen succes is geworden.

Des te verbazingwekkender is het om te zien dat als bijlage bij de Forumvergadering van 3 november a.s. het Addendum JeugdzorgPlus NHN Langedijk-signed is bijgevoegd.

Hieruit blijkt dat Langedijk een overeenkomst heeft getekend met ‘Stichting Horizon jeugdzorg en speciaalonderwijs’ voor de periode van 4 februari 2021 tot 4 februari 2023.

De overeenkomst is ondertekend door mevrouw Zondervan, manager zorginkoop en contractmanagement Jeugdhulp, WMO, Beschermd Wonen, Vervoer & Hulpmiddelen, Regio Alkmaar. Een hele bek vol voor wederom een manager in een organisatie die hun cliënten slechts als papierendossier lijken te bekijken.

Of zoals Linda Terpstra, bestuurder van Fier in het boek van Hélène van Beek ‘Kinderen van de Staat’ terecht opmerkte; “Die ambtenaren doen dat uit goede bedoelingen, ik wil er niet aan denken dat er kwade wil aan ten grondslag ligt. Maar zij beginnen gewoon, niet gehinderd door historische kennis.”

Het probleem is helaas een stuk groter, want het zijn niet alleen de ambtenaren die totaal geen ruk van historisch besef hebben, laat staan kennis hebben. Wat te denken van ons gemeentebestuur en onze gemeenteraad? De gemeenteraden van Castricum en Enkhuizen lijken gereanimeerd te zijn en zetten grote vraagtekens bij de wijze waarop de contracten met Horizon tot stand zijn gekomen. Waarbij het voor de jeugd die zorg nodig heeft te wensen is dat de contracten ontbonden worden. Zij waren bij Parlan een stuk beter uit.

Wat kan de jeugd nog verwachten van een raad en gemeentebestuur die alle problemen lijken door te schuiven naar hun collegae in de nieuwe gemeente Dijk en Waard?

Bronnen; “Kinderen van de Staat” van Hélène van Beek, “ADDENDUM jeugdzorgplus Noord-Holland Noord”, Vragen Mr. M.E. Terhorst inzake aanbesteding jeugdzorg te Castricum

Discussion

3 Responses to “Wordt het niet eens tijd dat we voor onze jeugdzorg over onze Horizon gaan kijken?”

 1. Misschien even nog bladzijde 292 en verder van hetzelfde boek lezen. Ik beschouw mezelf niet als een van de raadsleden die alle problemen wil doorschuiven naar de nieuwe gemeente.

  Posted by Christiaan Kwint | 1 november 2020, 13:46
 2. Beste Christiaan, je hebt in mijn stuk ook niet gelezen als dat ik de Heerhugowaardse raadsleden beticht van het doorschuiven van problemen naar een nieuwe gemeente. Als die Langedijker raadsleden naast hun raadsstukken ook nog eens besluiten om hetzelfde boek te lezen dan zouden ze ontdekken dat in onze buurgemeente er raadsleden zijn die wel bij de les zijn. Je krijgt in Langedijk weleens de indruk dat het gros van de raad een kleurloos Langedijk vertegenwoordigt. Zie het als een waarschuwing voor Heerhugowaard voor waar het straks mee te maken krijgt!

  Posted by Martin Wagenaar | 1 november 2020, 15:37
 3. Pachtboek;bij deze gaarne nog een kopen,
  vr groet ab

  Posted by Ab ten Bruggencate | 3 januari 2021, 12:29

Post a Comment

Archief