U leest...

geen categorie

Heeft het dualisme in Dijk en Waard zijn langste tijd gehad?

Dat vroeg ik me af toen ik van de week een wijziging van emailadres onder ogen kreeg waaruit op te maken valt dat in ieder geval wethouder Annette Groot partijvoorzitter is geworden van de Senioren Dijk en Waard.

Wethouder Annette Groot. (foto; website Dijk en Waard)

Even om uw geheugen op te frissen; Op 7 maart 2002 werd de Gemeentewet en ook enige andere wetten aangepast tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur, kortweg de Wet dualisering gemeentebestuur.

Tot die tijd was er in het Nederlandse gemeentebestuur sprake van monisme en dat hield in dat wethouders onderdeel uitmaakten van de fracties in de raad. Wethouders hadden in de besluitvorming van de raad ook een stem. Met de Wet dualisering gemeentebestuur werd de relatie wethouder en fractie losgekoppeld vanuit de gedachte dat een gemeentebestuur bestuurt en de raad dat bestuur controleert.  Het ‘ouwe jongens krentenbrood’ gevoel dat in veel gemeentebesturen voelbaar was, moest zo worden voorkomen. Daarvoor in de plaats werd ons voorgehouden dat we als burgers konden uitzien naar een ‘transparant’ bestuur.

Over dat laatste heb ik recent al eens zo mijn twijfels geuit wat betreft de transparantie in Dijk en Waard, hetgeen ook wel wordt bevestigd door het feit dat wethouder Annette Groot de wet van 7 maart 2002 volledig loslaat en de leiding van haar partij op zich neemt.

Senioren Dijk en Waard heeft er ook officieel nog niets over naar buiten gebracht, maar dat zal ook wel te maken hebben met de huidige Dijk en Waardse begrippen over transparantie.

Langzaam lijkt de tendens in gang gezet dat wij weer teruggaan naar een situatie waarin de ‘senioren jongens krentenbrood’, zoals al eens eerder gemanifesteerd door de gebroeders Van der Starre, gemeengoed gaan worden.

Waar ik heel benieuwd naar ben is hoe de overige partijen in Dijk en Waard hier tegenaan kijken en zeker ook of de overige coalitie partijen dit zullen accepteren.

De tijd zal leren of wetten nog wel nageleefd zullen worden. Hier staat in ieder geval de geloofwaardigheid van een transparant democratische coalitiepartij op het spel en dat is slecht nieuws voor de jonge gemeente Dijk en Waard.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief