Alkmaarse Courant (AC) lijkt steeds meer af te glijden naar niveau Langedijker Nieuwsblad.

Vandaag werden de volgers van Bartje Muurling in kennis gesteld van een mail van hem aan zijn vrienden Sophie en Arie.

Bartje vroeg zich af of de aandacht die hun krant op zaterdag besteedde aan een stukje over de fractievoorzitter van Dorpsbelang een redactioneel stuk was of een ingezonden brief. Hij durfde nog net niet te vragen of het een advertorial was (betaalde ingezonden mededeling). Blijkbaar bang dat hij naast het Langedijker Nieuwsblad straks ook in AC moet gaan betalen voor zijn niet ter zake doende artikelen.  Hij stuurt wel aan bij zijn vrienden om een weerwoord te mogen schrijven. Nu weet ik haast wel zeker dat dat laatste wel gaat lukken, want de AC is gek op kosteloze bladvulling. Door in het kort iets te plaatsen wat op de site van Dorpsbelang Langedijk http://www.dorpsbelanglangedijk.nl/pagina142.html is te lezen en dat klakkeloos te plaatsen, weet je als hoofdredacteur dat daar weer voldoende gratis inhoud op binnenkomt. Het gaat bij de AC al lang niet meer over de inhoud en wat dat betreft heeft de redactie prima leveranciers gevonden in Stichting Burgerbelang Langedijk en de Burgerrekenkamer.

Deze leveranciers van suggestief nieuws vinden een prachtig podium bij een krant die beter af zou zijn met alleen nog advertenties en advertorials. Wat er aan redacteuren rondloopt kan je nauwelijks het etiket van ‘journalist’ op plakken. En Rob Planken van SBL en Bart van de cijferkamer zijn het afgelopen jaar niet veel verder gekomen dan te suggereren dat raadsleden lekken en niet integer zouden zijn. Wat op valt bij de twee, zeker ook bij zaken waar ze samen in optrekken is dat ze wel heel erg selectief te werk gaan. Hans de Graaf van de VVD zou mails van Planken aan mij hebben gelekt. Het bewijs was terug te vinden in een artikel dat ik schreef en waarin ik melding maakte van een feit dat ik via horen zeggen van Hans de Graaf had gehoord.

Laat ik vooropstellen dat ik met enige regelmaat contact heb met De Graaf in zijn hoedanigheid als voorzitter van Langedijker Verleden, maar mails anders dan het historische verleden van Langedijk heb ik nooit gehad. Sterker nog, ik heb begrepen dat De Graaf al heel lang geen mails van Planken en Muurling ontvangt, dus hoe kan hij ze dan doorsturen? Gelukkig voor mij zijn onder de 20 overgebleven raadsleden er nog genoeg die mij zo af en toe op de hoogte houden. Zo ben ik ook ooit aan een mail van Muurling aan zijn fractievoorzitter Wim Nugteren (Gristen Unie) gekomen, die tijdens een besloten raadsvergadering was verzonden. De mannetjes, Planken en Muurling (de Muurplankjes) schreeuwen moord en brand en beschuldigen er vrijelijk op los en dat wordt door ‘beste Sophie en Arie’ met instemming van de hoofdredacteur met graagte overgenomen.

Als er echter een raadslid of burgerraadslid niet integer handelt die tot de intimi van één van beiden behoort dan hoor je ze niet. Zo hielden beide heren hun grote mond toen de voorzitter van Stichting Voorschool Langedijk (SVL) en burgerraadslid voor Kleurrijk Langedijk het woord over zijn stichting voerde in een forum. Wel werd er door de heren gemeld dat de hele zaak ontzettend stonk en dat ze al een dossier van duizend pagina’s hadden. Ik denk dat de zaak uit hun mond heel erg stonk, want net als in het geval wat Nijman op zijn site meldt over het onderzoek van Muurling naar hem, hebben we van Muurling nooit meer iets van gehoord. De integriteitsmeldingen van Planken zijn in de tussenliggende tijd allemaal naar het rijk der fabels verwezen. Ook de klacht bij het Openbaar Ministerie zijn onbehandeld gebleven. Fouten erkennen dat zit er bij de heren niet in, wat dat betreft hebben ze de redactie van AC ook volledig op hun hand. Onderdeel van een foute oorlogskrant zullen die vandaag de dag hun fouten ook nog steeds niet toegeven. Planken en Muurling willen naar een nieuwe democratie waar zij het nog meer en beter voor het zeggen kunnen hebben zonder er verantwoording voor af te leggen. In Turkije hebben ze op dit moment ook iemand die de democratie naar zijn hand wil zetten. Ze geven enorm af op de kwaliteiten van de huidige raadsleden, in mijn optiek niet geheel ten onrechte, maar ze komen zelf beslist niet op het niveau van de huidige raadsleden. En dat is jammer, want er kan in Langedijk beslist nog wel wat verbeterd worden, al was het maar met betrekking tot de naleving van de cao’s in de ouderenzorg. Gezien de leeftijd van de Muurplankjes lijkt me dat toch zeker reden om daar eens wat aandacht aan te besteden. Misschien is dat wel teveel gevraagd van de heren om op te komen voor het algemeen belang.

Geef een reactie