Bart Muurling, een leven als een luis op een zeer hoofd!

Afgelopen vrijdag, 10 april, werden abonnees van de Alkmaarse Courant opgeschrikt door een pagina groot ‘interview’ met de geestelijk leider van De Burgerrekenkamer Langedijk, Bart Muurling. Wie de koppensneller is bij de Alkmaarse Courant is niet duidelijk. Het diepte interview werd afgenomen door Sophie Jurriaans die na drie maanden bij dagblad Trouw promotie kreeg naar het NHD en daar al weer vier jaar schijnt te werken. Het interview of wat daar voor doorgaat is in twee versies bij de krant te lezen. Op de website is de kop “Bart Muurling leeft als een luis in de pels van Langedijk” en in de gedrukte versie “Leven als een luis in de pels.” De koppensneller en/of de journaliste blijken wel ergens een klok hebben horen luiden, maar weten niet waar het klepeltje hangt. Een luis in de pels dat ben je en je leeft als een luis op een zeer hoofd en dat laatste komt dichter in de buurt van waar de Burgerrekenkamer voor staat. De gelukkigen zonder zo’n te duur abonnement op een nauwelijks nieuws en onnauwkeurig publicerend dagblad werden een dag later per email door de heer Muurling zelf in kennis gesteld van deze pagina non-informatie. Het is jammer dat de ‘journaliste’ geen informatie gaf over de wilg die op de achtergrond van de foto van de grootvorst uit Zuid-Scharwoude staat. Deze boom zal in zijn lange bestaan toch al heel wat sherry-schippertjes voorbij hebben zien varen. De stam van die boom wordt geschat op 140 jaar en de takken van de boom zijn inmiddels ook al weer zo’n 70 jaar oud. De eerste takken van de boom zijn gedurende de tweede wereldoorlog opgegaan aan brandhout. Kortom: Dat zou je nog eens informatie kunnen noemen. Nieuws kan je uit de woorden van Muurling niet echt opmaken: ”Ik wil het voor het zeggen hebben. Ik ga graag de discussie aan, maar uiteindelijk neem ik de beslissing.” Woorden een grootvorst waardig, maar dat was bij veel mensen al bekend.

De rest van het stuk laat alleen maar zien wat voor draaikonten het bij de Burgerrekenkamer zijn. Op 12 maart 2013 schreef Muurling nog: “Er zijn ambtenaren, en er is een raad. Die is eindverantwoordelijk, niet de wethouder of de burgemeester.” Afgelopen vrijdag laat hij weten; ‘Hij zou dolgraag zien dat het hele college van burgemeester en wethouders ophoepelt.” “Wegwezen”, zegt hij met een duidelijk gebaar.’ Hij zegt hier dus dat de niet verantwoordelijken weg moeten. De Burgerrekenkamer zegt voor transparantie en openheid te staan, dat zijn de sleutelwoorden voor de knarse knarren, maar over hun débakel bij het Meldpunt Integriteitsschendingen Langedijk daar wordt geen ruchtbaarheid aangegeven. Het had Muurling gesierd als hij dat nieuws ook meteen had gemeld. Had het hele ‘interview’ in ieder geval nog iets van nieuwswaarde gehad. Maar het is blijkbaar het aard van het beestje alleen transparant en open te zijn als hen dat uitkomt. Op 28 januari 2015 heeft Muurling, namens de Burgerrekenkamer/zichzelf, een melding gedaan van een vermoeden van belangenverstrengeling door raadslid Hans de Graaf. Rond die tijd circuleerden er mails waarin Hans de Graaf de Burgerrekenkamer wees op gewijzigde inzichten en refereerde aan artikelen daarover door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Muurling ging daarop, niet zoals hij in de krant van vrijdag liet weten, de discussie aan. Nee hij stapte naar het meldpunt integriteitsschendingen van Langedijk. Op maandag 9 maart werden beiden tijdens een hoorzitting gehoord en tot ieders verbazing plaatste Muurling vraagtekens bij de legitimiteit van het meldpunt. Het meldpunt dat hij op 28 januari nog blijkbaar voor vol had aangezien. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat er geen formele gebreken zijn geconstateerd bij de totstandkoming van het meldpunt en Muurling haalde hierop dat punt bakzeil. Ook zijn melding inzake Hans de Graaf werd niet gehonoreerd. De slotconclusie luid: “Het Meldpunt komt tot de slotconclusie dat er ten aanzien van de gemelde gedragingen van de heer H. De Graaf geen sprake is van handelingen in strijd met het belang van de gemeente Langedijk of anderszins in strijd met de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht.” Uitspraak gedaan te Zuid-Scharwoude op 27 maart 2015. Het ligt wel een beetje in de lijn van de Burgerrekenkamer om met veel kabaal zaken aanhangig te maken, maar het komt er steeds weer op neer dat het wel weer stil wordt als ze bakzeil halen. Of transparantie en openheid daarbij de sleutelwoorden zijn zoals Muurling in de krant zegt, dat valt ernstig te betwijfelen. Een ander aspect dat wel onderbelicht zal blijven bij deze rekenmeesters is het kostenaspect, want wat zal zo’n klacht ons burgers kosten? Je zou er bijna een wob-verzoek voor indienen, maar dat kost ook weer geld. Geld dat misschien beter aan de voedselhulp Langedijk kan worden gegeven.

Geef een reactie