Moord te Schagen 14.

In deze serie volgen we het letterlijke krantenverslagen over de moord te Schagen zoals die in de Alkmaarsche en Schager Courant verschenen. De brigadier bij de rijksveldwacht Koster heeft den oudoom van bekl., Jes, gekend. Deze was erg driftig, zoodat…

0 Reacties