Communicatie met College van Dijk en Waard zo transparant als koeienstront!

Ik heb hier zo af en toe weleens mijn verbazing geuit over de ontoegankelijkheid van ons gemeentebestuur. Al vroeg bij het aantreden van het huidige College kwam ik erachter dat het gros van de wethouders en ook de burgemeester schuilgaan achter het mailadres ‘bestuurssecretariaat@dijkenwaard.nl’. Alleen de twee DOP-wethouders zijn rechtstreeks per email te benaderen. Was het bij de gemeentes Heerhugowaard en Langedijk nog heel normaal dat je burgemeester en wethouders rechtstreeks per mail kon benaderen, is die toegankelijkheid in Dijk en Waard totaal verdwenen. Als je nu een mail aan een wethouder of de burgemeester wilt sturen en dat via dat bestuurssecretariaat doet dan blijft het onduidelijk of dit ook naar de betrokken bestuurder wordt doorgezet. Een ontvangstbevestiging krijg je zeker niet van dat secretariaat en dat is voor de wethouders natuurlijk een prachtig veilige omgeving, want ze kunnen eventueel altijd later zeggen dat ze niets hebben ontvangen.

Op deze afbeelding gemaakt van screenshots op de gemeentelijke site kunt u zien hoe transparant en toegankelijk onze burgemeester en het gros van de wethouders is.

Omdat op de website van de gemeente ook niets is terug te vinden over hoe men met correspondentie van de burgers omgaat, stelde ik op 4 maart van dit jaar daar via het reactieformulier op die site vragen over en kreeg ik terug dat mijn vragen waren ingeboekt onder zaaknummer 250109. . . . . . . . . daarna bleef het beangstigend stil.

Op 1 mei j.l., pas twee maanden nadat ik de vragen had gesteld, ben ik in de pen geklommen om bij het College van Burgemeester en Wethouders een officiële klacht in te dienen over het uitblijven van hun beantwoording van zaaknummer 250109.

Gistermiddag, 12 mei, kreeg ik een telefoontje van een ambtenaar die mij belde naar aanleiding van de vragen die ik had gesteld via het reactieformulier, met excuses voor de late beantwoording en of de antwoorden gemaild konden worden, hetgeen kort erop ook gebeurde.

Tweeënhalve maand na het stellen van de vragen blijkt de beantwoording van de vragen niet in overeenstemming met de praktijk te zijn. Op mijn vraag;

“Hoe zit het met de afhandeling van een brief die aan de burgemeester en/of wethouder wordt gestuurd? Wordt daar een ontvangstbevestiging van gestuurd aan de afzender?

Antwoord: de brief aan wethouder of burgemeester wordt ingeboekt en de afzender krijgt een ontvangstbevestiging via de post. De brief wordt in behandeling genomen door de vakafdeling”, want;

Op mijn klacht van 1 mei 2022 aan het College heb ik tot op de dag van vandaag nog geen ontvangstbevestigingontvangen. Ik weet ook wel dat er nog geen drie maanden zijn verstreken, dus het zou alsnog kunnen gebeuren, maar het laat nog maar weer eens zien dat de nieuwe gemeente zijn zaakjes bij lange na niet op orde heeft.

Nu zitten we in Dijk en Waard ook opgescheept met een ‘waarnemend’ burgemeester die niet bepaald de indruk wekt de grote roerganger te zijn die alles even op de rit zet. Ervaringen in het lokale verleden met ‘waarnemend’ burgemeesters laten zien dat dit soort burgemeesters eerder doen denken aan badeendjes die vrolijk op het klotsende water met alle winden meewaaien dan dat zij overtuigen door constructief zaken op poten te zetten.

We zijn nu bijna een half jaar onderweg met de nieuwe gemeente Dijk en Waard en tot op de dag van vandaag heeft dit College onder leiding van de waarnemend burgemeester nog geen ‘Collegeprogramma’ het licht laten zien. Dat is natuurlijk lekker rustig voor ze, want ze zijn dan ook nergens op aan te spreken, mocht je tenminste al voorbij het bestuurssecretariaat geraken. 

In de praktijk lijkt het erop neer te komen dat inwoners van Dijk en Waard altijd achter de kudde bestuurders en raadsleden zullen moeten aanlopen, en daardoor altijd door de stront van de Dijk en Waardse bestuurders zullen moeten sjouwen.

Geef een antwoord