De bewoners van het Schapenland zijn de ‘ZereKiesLokaal’ van Ron Karels en wethouder Beers!

Afgelopen dinsdagavond werd in Forum 2A een tweetal onderwerpen besproken met betrekking tot Museum Broekerveiling te weten:

Jan Kamp, sprekend namens alle bewoners van het Schapenland, zette in een tijdspad voor de raads- en burgerraadsleden nog eens op een rijtje hoe de gemeente en museum Broekerveiling tekort waren geschoten in de beloofde communicatie naar de bewoners.

Vooral wethouder Beers moest het ontgelden als wethouder die altijd zegt voorop te staan als het op burgerparticipatie aankomt.

Non-communicatie.

Ook de Broekerveiling is in haar communicatie niet echt sterk om maar net niet te zeggen dat ze totaal niet communiceren. Dat is vreemd, want de plannenmaker en tevens directeur Ron Karels is raadslid in Bergen voor KiesLokaal en je zou toch eigenlijk verwachten dat hij in die functie hoort te weten wat transparant handelen en wat burgerparticipatie is. Niets van dat al in zijn rol als museumdirecteur in Broek op Langedijk.

En dat terwijl hij als museumdirecteur Broekerveiling nogal wat centen nodig heeft van Langedijk. Voor de komende twee jaar als financiële ondersteuning € 20.000 per jaar en voor het onderzoek naar het toekomstplan voor twee jaar € 50.000 per jaar. In Bergen een kritisch lokaal raadslid uithangen en 10 kilometer verder plotseling niet weten hoe dat werkt zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen? Of de heer Karels is ongeschikt als raadslid of als directeur en misschien wel voor beide!

Weer geen politiek debat!

Kortom het kwam in het forum eindelijk weer tot een éénrichting gesprek met wethouder Beers, want hoe je het wendt of keert die gaf blijk dat hij de zaak niet in de hand had gehouden.

Als je als wethouder in 2012 geld vraagt aan de raad om de Broekerveiling te steunen en toezegt dat in 2016 te evalueren en zonder dat te doen op 16 januari 2018 wederom je ‘hard’ maakt om een financiële injectie in het museum te doen, dan heb je je spullen niet goed op orde.

Wethouder Beers was in het forum verre van overtuigend. Eerder die avond had hij al een niet erg overtuigende presentatie gegeven en tijdens de behandeling van de plannen van het museum zakte hij helemaal door het ijs.

Schets in gewassen inkt?

Het toekomstplan van museum Broekerveiling werd ooit naar buiten gebracht als houtskoolschets, maar ergens in de uitvoering was op schrift komen te staan dat het een conceptplan was. Marcel Reijven stelde daarop de vraag of er nu sprake was van een houtskoolschets, een conceptplan of een in oostindische inkt getekende houtskoolschets.

Dat de raad daar moeilijk over doet is logisch, want als er niet wordt vastgehouden aan één en dezelfde benaming van een onderwerp dan kan er na besluitvorming onduidelijkheid ontstaan over wat er nu precies is besloten.

Het zijn ook wel trucs die colleges gebruiken om zaken toch op hun wijze door de besluitvorming te loodsen.

Beers kreeg het advies om het toekomstplan van het museum de komende raadsvergadering maar niet in te brengen en naar het zich laat aanzien zou dat weleens heel verstandig zijn, want het ziet er niet naar uit dat het geld er zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat komen. Een meerderheid voor het plan lijkt er in ieder geval niet zo makkelijk in te zitten.

 

Geef een reactie