De heer en mevrouw Muurling smeken weer om aandacht.

Ik lees dat ‘klote’ krantje van NHD niet meer, maar het zou me niets verbazen of daar zal wel weer aandacht in worden geschonken aan de kwestie “Rotte Kool”. De beide echtelieden Muurling zijn nog steeds danig gegriefd dat in de column van “Rotte Kool” hun huis tot het lelijkste van Langedijk werd bestempeld en dat deze door de gemeente gesubsidieerde column hen ook nog in hun privacy aantastte door een foto van het huis te plaatsen en het adres te noemen.

Het zou onbeschoft zijn als de privacy van beide echtelieden zou worden geschonden, maar google eens op ‘de burgerrekenkamer’ en je treft een foto van dat ‘lelijkste huis’ van Langedijk aan met daaronder het adres.

Als Bart Muurling nu iemand zou zijn die zich altijd op de achtergrond zou houden, nooit de publiciteit zou zoeken en in zijn correspondentie naar buiten toe terughoudend met zijn woonadres zou omgaan dan had Bart Muurling alle recht van spreken.

Afgelopen maandag, 22 oktober 2018 17:17, stuurt hij aan de griffie een bijlage in een mail mee. Het betreft het antwoord van de Nationale Ombudsman over een klacht van hem over de gemeente Langedijk. Als je nu toch zo gehecht bent aan je privacy dan poets je toch ook even jouw naam en adres uit die bijlage weg. Nou dat doet publiciteitsgeile Bart dan dus niet. Je krijgt tenslotte niet iedere dag een brief van de Nationale Ombudsman en daar wil je graag over rondtoeteren als zou deze ombudsman van mening zijn dat je klacht gegrond is.

Ja, de Nationale Ombudsman zou zaken anders hebben aangepakt, dat is waar, maar . . .

“De Nationale Ombudsman ziet geen aanleiding om de gemeente te vragen alsnog op uw brief van 6 maart 2018 te reageren. Ook zien wij geen aanleiding om zelf nader onderzoek te doen naar de vraag of de Millenniumgemeente als bestuursorgaan van de gemeente moet worden aangemerkt. Wij vinden dat de Millenniumgemeente uw oorspronkelijke klacht over het artikel op de website naar behoren heeft afgehandeld. Daarnaast hebben uw inspanningen ervoor gezorgd dat er binnen de gemeente inmiddels aandacht is voor de onduidelijke positie van de Millenniumgemeente.”

Dat de burgemeester een kwartier van haar tijd wil inruimen om de beide echtelieden te spreken, vind Muurling tekort. Dat de burgemeester in dat gesprek ook verder niet in wenst te gaan op de klachten, tja dat is voor Bart alweer een reden om daarover wederom een klacht in te dienen op grond van 3:2 Awb, 3:46 Awb, 2:4 Awb, en 3:3 Awb.

Dat de gemeente Muurling op 9 oktober 2018 laat weten; “Wij zullen ons binnenkort beraden over het op 20 augustus 2018 uitgebrachte rapport van de Nationale Ombudsman. Zodra wij daar een standpunt over hebben ingenomen wordt u uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Kompier.”

Dit laat zich volgens mij toch lezen als dat er, na bestudering van het uitgebrachte rapport, een gesprek met de burgemeester gaat komen. Rekenmeester Muurling lijkt wel dyslectisch als hij stelt dat er niet over gesproken kan worden. De burgemeester heeft in een gesprek met de fractievoorzitter van zijn partij en met mevrouw Van Eijk verklaart dat zij zich vooral aan “tone of voice” en scherpe pen ergert van Muurling en daar heeft ze denk ik wel gelijk in.

Nu maakt een scherpe pen bij de gemeente niet zoveel uit, is mijn ervaring. Het heeft meer te maken met wat er verder voor gedachte bijzit. Als je iedere brief die je aan je gemeente schrijft al laat publiceren in het regionale ‘suffertje’ voor het in de brievenbus op de Vroedschap valt dan denk ik dat daar anders mee wordt omgegaan dan dat je hem gewoon aflevert. Mijn ervaring met de gemeente is op dat punt wel positief. Als je zaken aankaart die niet kloppen dan wordt daar altijd goed mee omgegaan, zeker als het zaken zijn die verbeterd kunnen worden, is mijn persoonlijke ervaring. Het is alleen wel heel erg sterk afhankelijk hoe je tijdens de gesprekken daarover met elkaar omgaat en de toon is dan toch wel van belang. Vergeet ook niet Bart; met wederzijds respect dat soort gesprekken in te gaan. Door als publiciteitsgeile senior eerst de kranten op te zoeken toon je al geen respect voor de geadresseerden van jouw schrijfsels. Dat je dan zelf blijft eisen dat men jou respecteert dat vind ik wel wat te ver gaan. In sommige gevallen zou je kunnen denken aan mediation, maar dat zou in deze onbenullige kwestie een te groot beslag leggen op onze bestuurders.

Ga gewoon eens iets anders doen dan klieren, ga eens bij de dagbesteding kijken. Daar schijnen ze heel gepaste aandacht aan je te kunnen schenken.

Geef een reactie