De opkomst en ondergang van de middenstand van Broek op Langedijk. Deel 20.

Broek op Langedijk moet zo rond de jaren dertig van de vorige eeuw zo’n tachtig neringdoenden hebben gehad. Ik heb het in deze niet over winkeliers, want niet elke neringdoende had een winkel, maar handelde vanuit het huis waarin men woonde en waar vanuit ze hun spulletjes verkochten. Naast de bakkers, de kruideniers en slagers waren het veelal weduwen en/of invaliden die met hun handeltje het hoofd boven water probeerden te houden. Veelal ondersteunt door hun kerk en geloofsgenoten. 

De kerk was wat dat betreft het enige sociale vangnet voor hen die buiten het arbeidsproces vielen en daardoor geen inkomsten hadden en aangewezen waren op de liefdadigheid en het armenbestuur van de gemeente.

Een groot deel van mijn eigen foto-archief dank ik aan de voormalig postbode en winkelier Piet Schoenmaker uit Zuid-Scharwoude die heel veel fotoboeken had met ansichtkaarten van Langedijk van Noord tot Zuid. Piet heeft me indertijd ook van veel informatie voorzien over de middenstand van Zuid-Scharwoude en ik mocht van hem veel van zijn ansichtkaarten inscannen. Veel van deze foto’s zijn ook terug te vinden in het beeldarchief van Stichting Langedijker Verleden en de foto’s die ik in deze serie gebruik uit 1967 komen bijna allemaal uit hun archief en zijn ooit in opdracht van de gemeente Langedijk gemaakt om het dorpsbeeld van voor de verkaveling te laten vastleggen.

Op deze foto tweede pand links zat Tinus Beemsterboer, groentehandelaar, vierde pand links, toen nog de familie Engel, mandenmakers.

0932 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Op deze foto. Eerste pand links aannemer T. van der Plas, derde pand links Tinus Beemsterboer en het vijfde pand op de zijgevel ‘Schoenmakerij Feller’.

In het vijfde pand rechts begon P. Otto in 1876 zijn eerste boekhandel. Dit huis is tot de sloop rond 1961/1962 bewoond geweest door het echtpaar Groenveld die koster en kosteres waren van de Doopsgezinde kerk.

Kaart uit de collectie van Jan Marsman

Op deze foto is heel goed te zien dat de gevel naast de dokterswoning gelegen Doopsgezinde kerk bijna gelijk stond met de dokterswoning.

Op deze foto is duidelijk de uitbreiding van de Doopsgezinde kerk te zien. De gevel van de kerk is begin jaren zestig vervangen door de huidige. De ingang van de kerk is toen naar de zijkant verhuisd. Ook mooi om te zien is de grootte van de voortuin van de dokterswoning en van de kerk. Het geeft een aardig beeld van hoe smal de Dorpsstraat in die dagen was en wat men voor de verbreding van de weg aan tuin heeft moeten inleveren. Dat gold voor alle vier de Langedijker dorpen.

Op deze foto rechts nog net een stukje van de Doopsgezinde kerk met inmiddels haar tweede voorgevel. 

Ten noorden van en naast het doktershuis de kruidenierswinkel van C. Kruk, later van K. Bak.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie