De opkomst en ondergang van de middenstand van Broek op Langedijk. Deel 3.

Broek op Langedijk moet zo rond de jaren dertig van de vorige eeuw zo’n tachtig neringdoenden hebben gehad. Ik heb het in deze niet over winkeliers, want niet elke neringdoende had een winkel, maar handelde vanuit het huis waarin men woonde en waar vanuit ze hun spulletjes verkochten. Naast de bakkers, de kruideniers en slagers waren het veelal weduwen en/of invaliden die met hun handeltje het hoofd boven water probeerden te houden. Veelal ondersteunt door hun kerk en geloofsgenoten. 

De kerk was wat dat betreft het enige sociale vangnet voor hen die buiten het arbeidsproces vielen en daardoor geen inkomsten hadden en aangewezen waren op de liefdadigheid en het armenbestuur van de gemeente.

Het tweede huis rechts (Dijk 98), deels te zien staat op de hoek met de Wilhelminastraat en daar zat de melkhandel van Jan Jonker.

We slaan hier even af naar de Wilhelminastraat, want daar werd ook handelgedreven.

Op de foto het eerste huis rechts woonde in de jaren vijftig de familie Hofkamp.

Hofkamp was fotograaf en die moet in die jaren heel wat Broeker families hebben geportretteerd. Langs het huis liep een klein slootje dat via een duiker was verbonden met de sloot die lag tussen de Beatrixstraat en de Wilhelminastraat. Vader en moeder Hofkamp hadden een nogal bewogen huwelijk wat in de winter van 1960 resulteerde in een hele collectie 78-toerenplaten die kapot op het ijs lagen. Ook het huisraad werd met de aanvaringen van de twee echtelieden niet gespaard.

Het vierde huis rechts woonde Willem Mulder en voor het huis staat de bakfiets waarmee hij de huizen langs ging met bloemen. De familie Mulder verhuisde later naar de Irenestraat waar zij in het huis van Baaij kwamen te wonen. 

Op de bovenstaande foto zien we melkboer Jan Jonker met zijn hondenkar in de straat en zo te zien had hij behoorlijk wat belangstelling.

Terug naar de Dijk.

Eerste huis links (Dijk 98) nu in zuidelijke richting gezien, de melkzaak van Jan Jonker. Op de achtergrond in het midden (Dijk 80) de winkel van juffrouw Van der Poll. Eerste huis rechts (Dijk 89) het woonhuis van Aaltje Otto.

Als we de weg in noordelijke richting vervolgen krijgen we het tweede pand vanaf de hoek met de Wilhelminastraat (Dijk 102) de kruidenierswinkel van Paul den Hartigh.

Rond 1967 zag het plaatje van de winkel van Paul den Hartigh er uit zoals hieronder afgebeeld.

Het gaat op de onderstaande foto om het huisje links (Dijk 130) waar Pieter Glas woonde en zijn vrouw het bloemenwinkeltje Floralia bestierde.

Pieter Glas verzamelde alles wat er over vernieuwingen en wetenschappelijke artikelen over de tuinbouw die in de media werden gepubliceerd. Van zijn hand zijn vele plakboeken bewaard gebleven. Deels te vinden in Museum Broekerveiling en deels ook in ’t Regthuys te Oudkarspel.  

Glas gaf ook les op de land en tuinbouwschool ooit begonnen in de Van Arkelschool en later in een eigen gebouw in de Irenestraat te Broek op Langedijk. 

Op deze bovenstaande foto van rond 1925 poseren Pieter Glas en zijn vrouw. In het huis links op de foto woonde M. v.d. Molen met een handel in zuivelproducten en later was daar gevestigd de plantenhandel van Stins.

In de Julianastraat waar dee foto een inkijkje opgeeft, zat Jan Bakker (Poppes) nog met een kruidenierswinkeltje. De locatie ervan heb ik nog niet kunnen achterhalen. (reacties daarop zijn welkom!).

Geef een antwoord