De opkomst en ondergang van de middenstand van Broek op Langedijk. Deel 5.

Broek op Langedijk moet zo rond de jaren dertig van de vorige eeuw zo’n tachtig neringdoenden hebben gehad. Ik heb het in deze niet over winkeliers, want niet elke neringdoende had een winkel, maar handelde vanuit het huis waarin men woonde en waar vanuit ze hun spulletjes verkochten. Naast de bakkers, de kruideniers en slagers waren het veelal weduwen en/of invaliden die met hun handeltje het hoofd boven water probeerden te houden. Veelal ondersteunt door hun kerk en geloofsgenoten. 

De kerk was wat dat betreft het enige sociale vangnet voor hen die buiten het arbeidsproces vielen en daardoor geen inkomsten hadden en aangewezen waren op de liefdadigheid en het armenbestuur van de gemeente.

1095 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Huis links van aannemer Gootjes met links daarvan de oprit naar zijn werkplaats. Deze panden hebben plaats moeten maken voor de Papenhorn, de ontsluiting vanaf de rotonde bij de Chipsfabriek naar de Dijk aansluitend op de Uitvalsweg.

1098 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Vanaf rechts naar links. Vriend vorkheftrucks, Beers en tweemaal de daken van Schoon.

1100 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Dit is het andere woonhuis van Schoon (Dijk 123) en rechts daarvan nog net een stuk van hun opslagloods te zien.

1093 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

Dit is een foto uit 1967 toen het nog door Douma werd bewoond en agentschap voor Zeelandia was.

Dit is een foto van de bouw van de ‘Groene’ brug, welke al jaren een andere kleur heeft, maar door oud-Broekers nog steevast Groene brug heet. Links ervan ligt nog de Klaas van der Molenbrug. De naamgever van de Klaas van der Molenbrug bouwde deze omstreeks 1877 als voetgangersbrug en was vooral bedoeld om de paarden van de trekschuiten sneller aan de overkant te krijgen. De toegangsweg liep over het erf van Van der Molen en was een smal pad. Wie gebruik van de brug maakte moest tol betalen. De brug is later uitgebouwd tot rijbrug en in 1914 namen de gemeenten Broek op Langedijk en Heerhugowaard de brug over voor ƒ 14.000,- en werd de tolheffing afgeschaft.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie