U leest...

geen categorie

De partij beloften in beeld. 1.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van Dijk en Waard zal ik de komende tijd aandacht schenken aan de campagnes van de verschillende partijen. Daar zal geen kieslijst volgorde aan te pas komen, maar zal ik vooral baseren op zaken die ik in de lokale media aantref en ook op de websites van de diverse partijen. Daarbij zal ik ook vaak terugvallen op wat partijen bij de vorige verkiezingen beloofden en waar we als kiezer na de verkiezingen ook meteen niets of nauwelijks meer over hebben gehoord.

In het Langedijker Nieuwsblad van week 39 heeft de VVD “Sport en verenigingen” tot thema van de week verheven.

Waar staat die VVD anno 2021 met betrekking tot sport nu precies voor?

Zij adverteren er als volgt over;

  • Alle kinderen kunnen sporten
  • Stimuleren van topsport
  1. Ondersteunen en stimuleren van vrijwilligers bij sportverenigingen.

Zoals alle partijen gebruikelijk zijn tijdens verkiezingscampagnes is de kiezer alleen maar loze beloften voor te houden en ook de VVD is niet alleen landelijk daar leidinggevend in. Ook de lokale afdelingen van de VVD blinken uit in loze beloften.

In Langedijk wilden ze ons in 2018 laten geloven dat zij op het punt van sport veel zaken zouden gaan realiseren. Zij schreven daarover:

Hoe realiseren we dat? 

  • We realiseren een uitvoeringsbudget voor sport.
  • De gemeente zorgt ervoor dat elk kind met sport in aanraking kan komen en zijn talent, sport en beweging wordt gestimuleerd (sportpaspoort), ouders blijven in principe zelf verantwoordelijk voor de beweging en dus ook contributie aan sportverenigingen voor hun kind. Voor kinderen van minderbedeelden is een laagdrempelige toegang gegarandeerd via het sportfonds. 
  • Contributies kunnen laag blijven doordat we als gemeente de verenigingen faciliteren. Dat doen we via accommodatiebeleid waarbij de vereniging zelf verantwoordelijk is maar waarbij we de helpende hand toesteken. 
  • We zorgen voor aantrekkelijke speelplaatsen dichtbij. 
  • Zwemmen is belangrijk in een waterrijke gemeente, het behalen van een zwemdiploma is de verantwoordelijkheid van ouders. Omdat zwemdiploma’s vroeg worden gehaald is het belangrijk de zwemspieren op latere leeftijd te trainen. Wij blijven samen met de basisscholen investeren in gym in het zwembad in de laatste groepen van de basisschool. 

Wat voor de kiezer belangrijk is om te weten is niet alleen wat een partij wil realiseren, maar veel belangrijker is het om te weten wat ze hebben bereikt en waarom zaken niet gelukt zijn en hoe dat is gekomen. En misschien ook niet onbelangrijk; Hoe gaan jullie de niet gerealiseerde zaken in de toekomst aanpakken?

Het financiële beleid was de afgelopen zeven jaar in handen van een VVD-wethouder en het zijn de woorden van die wethouder die in dat verkiezingsprogramma van 2018 werden geschreven.

Contributies zouden niet omhooggaan als het aan hem lag, maar omdat de sportverenigingen als bezuinigingsoperatie de sportaccommodaties in eigen beheer kregen, werden voetbalverenigingen op enorme extra kosten gejaagd, omdat deze wethouder deze verenigingen ook nog eens ging aanslaan voor de WOZ. Kosten die die verenigingen daarvoor niet hadden. Verenigingen moeten sinds die tijd alle zeilen bijzetten om het hoofd boven water te houden. Er wordt van de vrijwilligers nog meer inspanning gevraagd om onderhoud aan de eigen gebouwen uit te voeren om die kosten laag te houden.

Je kunt je dan ook in alle ernst afvragen wat de VVD anno 2021 nu precies bedoelt met “Ondersteunen en stimuleren van vrijwilligers bij sportverenigingen”. Dat ze middels hun bedachte bezuinigingsoperatie de vrijwilligers hebben gestimuleerd om nog meer tijd in hun vereniging te steken dat is wel gelukt, maar daardoor zullen er ook genoeg vrijwilligers zijn geweest die de pijp aan Maarten hebben gegeven. Van steun aan die vrijwilligers is tot op heden weinig gebleken of het moet het uitreiken van een slagroomtaart op 14 februari zijn geweest. Zal ze ook wel pijn in de portemonnee hebben gedaan.

In week 40 laat de VVD weten dat De Binding openblijft. Dat is ontzettend goed nieuws, maar hoe blijft De Binding open en wat gaat er in De Binding gebeuren? Het is natuurlijk prachtig dat je een deur los laat staan, maar als je daar binnen niets organiseert dan kan je net zo goed sluiten.

Als het aan de VVD ligt gaat de gemeentewerf op zaterdagochtend dicht, maar is de hele middag wel open. De inwoners kunnen op hun vrije zaterdag lekker uitslapen voor ze aan het zware werk beginnen.

Voor week 41 stelt de VVD ons 1000 bomen per jaar te zullen planten. Ja, ja, ze laten ons op dat punt wel een poepie ruiken. Zou op zich wel aardig zijn om van ze te horen wat hun gedachten daar achter zijn en waar ze die bomen denken te gaan plaatsen. Aan wat voor soort bomen denken ze zoal. Kortom, zit er een visie achter of is dit ook weer een stemmenlokkertje waarover ze ons over vier jaar niks zullen laten horen in hoeverre het is uitgevoerd.

Wat ook wel aardig is om te lezen is dat er niemand verplicht van het gas hoeft. Dit is een dooddoener van de zuiverste orde, want met de huidige gasprijzen wil iedereen wel vrijwillig van het gas. Zolang er een VVD-er, Rutte, in Den Haag aan de touwtjes trekt, weet iedere Nederlander met een minimuminkomen of AOW dat er onder Rutte op dat punt niets zal veranderen en de energieprijzen alleen nog maar meer zullen stijgen. Ministers uit zijn kabinet zijn niet voor niets opgestapt om te gaan lobbyen voor de energiesector.

Natuurlijk komt er geld beschikbaar om de huizen beter te isoleren, maar je zult maar op een minimuminkomen zitten, dan heb je het geld niet om iets aan isolatie van je huis te doen. 

Het is wat dat betreft een goed VVD-gebruik om te juichen voor jezelf en afrekenen met de ander en dat is in dit geval de kiezer die steeds bij de VVD bedrogen uit lijkt te komen.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Archief