Het onderlinge vertrouwen bij LokAal Dijk en Waard lijkt zoek.

Vorige week zag de Alkmaarse krant mogelijkheid om loze ruimte in haar krant op te vullen met geweeklaag van de voormalig oprichter en leider van Dorpsbelang Langedijk, de heer Gertje Nijman. Gertje, die versnipperd lokaal politiek Langedijk vlak voor de fusie met Heerhugowaard met de samenklontering van drie wel heel tegengestelde politieke partij-opvattingen opscheepte en nog voordat dat drijvende wrakhout van de kade loskwam, het schip als ‘Kapitein Schettino’ verliet, kreeg een pagina lang de ruimte om zijn twijfels te uiten over de koers die zijn ‘nieuwe’ partij lijkt te varen. (Al lijkt het eerder op zwalken dan op koers varen.)

Nijman is bang dat de bewoners van de nieuw te bouwen woonwijk in de noordoosthoek van Langedijk te maken zullen krijgen met geluidsoverlast van te bouwen windturbines in het aan de overzijde van het kanaal liggende Altongebied. Als Langedijker raadslid lijkt het alsof hij in het verleden in de Langedijker raad daar keuzes over heeft gemaakt die haaks stonden op de keuzes die de raad van Heerhugowaard toendertijd maakte.

Nu de door hem opgetuigde partij steeds meer gaat lijken op de partij die lokaal in Langedijk nauw verwant was met D66 en de andere lokale deelnemers van LokAal Dijk en Waard nagenoeg niets in de melk te brokkelen lijken te hebben, is Gertje bang dat de gemaakte keuze in de raad van Heerhugowaard de boventoon gaat voeren.

Als Nijman kloten zou hebben gehad dan had hij die nieuwe partij moeten gaan leiden, maar door eruit te stappen zou hij zich er ook verder niet mee moeten bemoeien. Hij is niet alleen mislukt als lokaal Langedijker bestuurder, hij heeft Dijk en Waard ook nog eens opgezadeld met een partij die gedoemd is om uit elkaar te vallen. De zomervulling van de Alkmaarse krant lijkt dat vandaag ook nog eens te bevestigen met het opvullen van de ruimte met vragen van de voormalig Kleurloos Langedijklijder, mevrouw Kloosterboer, die ernstige twijfels lijkt te hebben bij het beleid van haar partijgenoot en wethouder Nils Langedijk.

Kloosterboer die mordicus tegen de fusie met Heerhugowaard was en in openbare bijeenkomsten in Sint Pancras altijd liet horen dat ze Pancras graag met Alkmaar wilde samenvoegen, kreeg vandaag alle ruimte om haar ongenoegen over het verkeersbeleid in Sint Pancras te uiten. Het ongenoegen van Kloosterboer richt zich niet alleen op haar wethouder Nils Langedijk, maar lijkt ook vooral te komen uit de wil om Sint Pancras in de toekomst toch bij Alkmaar aan te sluiten. Daartoe hamert ze op het feit dat er geen enkele inspraak is geweest over de nieuwe verkeersmaatregelen en dat terwijl er in Sint Pancras en Koedijk een goede burgerparticipatie zou moeten komen met de gemeente Dijk en Waard en als dat niet het geval zou zijn de beide gemeenten over kunnen gaan naar Alkmaar.

Binnen haar huidige politieke partij worden de stemmen van de leden van het voormalige Kleurloos Langedijk en Dorpsbehang Langedijk nagenoeg niet meer gehoord. Het zijn de kwetterende geluiden van de voormalig Hard voor Langedijk/D66-ers die het roer stevig in handen hebben en de vrijdag hebben gebombardeerd tot de dag dat het dualisme even niet bestaat in Dijk en Waard en hun wethouders op audiëntie gaan bij hun fractievoorzitter.

Nijman en Kloosterboer lijken in ieder geval niet erg ingenomen met de koers van hun huidige partij en ernstige twijfels te hebben over de toekomstige koers.

De angst van Gertje Nijman is onterecht, de bewoners van die nieuw te bouwen wijk zullen geen enkele last hebben van geluidsoverlast van die windturbines, want die zullen beslist niet boven de huidige geluidsoverlast van de N242 uitkomen. Kloosterboer heeft haar twijfels over het budget dat Dijk en Waard wil gebruiken voor het verbeteren van de verkeerssituatie in Sint Pancras. Het zou mij echter niet verbazen als haar wethouder op voorhand al rekening houdt met de mogelijkheid dat zijn partijgenote bezig is om Sint Pancras van Dijk en Waard los te weken. Persoonlijk vind ik dat budget zelfs nog veel te hoog en ik zou het gewoon nog maar eens halveren, want als ze dan toch weg wil dan moet haar nieuwe gemeente die kosten maar gaan dragen. Het onderlinge vertrouwen bij LokAal Dijk en Waard lijkt zoek.

Geef een reactie