Hoezo een democratisch bestuur in Langedijk!

Met grote regelmaat laat De Burgerrekenkamer horen dat Langedijk in de financiële afgrond zal storten en wie de columns van de voorzitter van Stichting Burgerbelang Langedijk leest, hoort hoe onbetrouwbaar het College van Langedijk is. Waar je de beide luizen in de pels van de Langedijker politiek nooit over hoort is het democratische gehalte in de Langedijk dat ten grondslag ligt aan het gesignaleerde wanbeleid. Zolang je tolereert dat er ondemocratisch wordt gewerkt, vind ik dat je de burgers niet moet lastig vallen met de gevolgen van dat ondemocratische bestuur, maar dat je je tanden moet zetten om in ieder geval weer terug te gaan naar een controleerbaar democratisch bestuur.

Langs ondemocratische weg kregen de burgers van Langedijk een burgemeester die in zijn eerdere burgemeestersfunctie al niet capabel werd geacht om de uit zijn gemeente Akersloot met Limmen en Castricum voortgekomen fusiegemeente te leiden. Toen hij tijdelijk als burgemeester in de gemeente Opmeer werd geparkeerd, gaf hij na twee jaar zijn voorzittershamer terug aan de commissaris van de koningin, omdat hij de zaak daar niet op de rails kreeg. Toen een aantal fractievoorzitters in Langedijk het besluit namen om deze burgemeester aan te trekken om vooral zeggenschap te hebben over deze zwakke burgemeester, werd hij met blijdschap uit zijn toenmalige tijdelijke standplaats Andijk uitgezwaaid. De fractievoorzitters van toen zijn er niet meer, maar de niet door de burgers gekozen burgemeester staat nog steeds aan het hoofd van de financieel afglijdende gemeente Langedijk.

Onder de bevlogen aanvoering van de Poetin van GroenLinks, Klaas Zwart, heeft Langedijk in 2006/2007 een nieuwe vergadercultuur gekregen waardoor het voor de burgers nog minder overzichtelijk werd wat er politiek precies speelde. De oude vergadercultuur was voor iedereen uitermate overzichtelijk. Eens in de maand werden er op maandag-, dinsdag- en woensdagavond commissievergaderingen gehouden. Een belangstellend burger kon daardoor alle te behandelen onderwerpen vanaf de publieke tribune bijwonen en ook de daarop volgende raadsvergadering een week later. In het vernieuwde vergaderstelsel worden op één avond in verschillende locaties fora-vergaderingen gehouden en heb je als burger nog maar voor een heel klein deel zicht op wat er zich in je gemeente afspeelt. Komt bij dat een forum de plaats is geworden waar de politieke partijen hun standpunten te kennen geven en dat de raadsvergadering nog slechts de plek is waar bijna zonder politiek debat de punten worden afgehamerd.

Die fora zijn geheel in de lijn van de Langedijker afdeling van GroenLinks, totaal ondemocratisch. Dat laat zich vooral zien bij de kleine fracties, want om toch bij al die fora vertegenwoordigt te zijn is er een groot arsenaal burgerraadsleden aangetrokken. Dat zijn mensen die niet door de burgers zijn gekozen. Deze nep-volksvertegenwoordigers praten over zaken waar ze niet voor zijn gekozen en aan een groot aantal mag je ook ernstig twijfelen aan hun kwaliteiten. Nu vind ik persoonlijk de kwaliteiten van de gekozen volksvertegenwoordigers ook al ver beneden de maat, maar wat ik eigenlijk nog ernstiger vind is het feit dat een aantal gekozen volksvertegenwoordigers voorzitter zijn van een forum. Juist de persoon waar je bij de verkiezingen van had gedacht dat hij/zij jouw belangen zou vertegenwoordigen, zit ‘onafhankelijk’ voorzitter te spelen bij een forum. Volgens het reglement van de fora maken voorzitters geen deel uit van een forum. Met andere woorden de heren Hans de Graaf, Gerard Langedijk en de dames Willemien Koning, Marion Schuijt en Madelon Swager onttrekken zich als volksvertegenwoordiger en hebben lak aan het vertrouwen dat de kiezers ze hebben geschonken. Financieel en democratisch zou het voor Langedijk beter zijn om terug te gaan naar de oude situatie van commissies en om Klaas Zwart daarbij niet tegen de gevoelige haren in te strijken mag dat van mij dan ook wel forum blijven heten. Trek voor die drie vergaderingen en de raadsvergadering een onafhankelijk voorzitter aan. De hoeft niemand zich verder nog te ergeren aan het geschutter van de huidige raadsvoorzitter, die we dan alleen nog zullen horen als er een onderdeel van zijn portefeuille aanbod komt. Hef de functie van burgerraadslid op en bekostig uit die besparing de onafhankelijke voorzitter. Burgerraadsleden mogen wat mij betreft toetreden tot een steunfractie, maar ik wil ze als ongekozen volksvertegenwoordiger nooit meer zien en horen in commissies of fora. De burgers hebben tenslotte voor 21 volksvertegenwoordigers gekozen en niet voor de ongeveer vijftig die nu op de salarisrol van Langedijk staan. Je kan dan bij verkiezingen ook een beter oordeel vellen over de kandidaten op de kieslijst.

Het gaat nu met Langedijk financieel heel slecht, maar je kan dat niet allemaal schuiven op het huidig zittend College. Ze hebben dan wel de ellende van de vorige Colleges overgenomen, maar hoe is het ontstaan en hoe is het in takt gehouden? Probeer dat maar eens terug te halen uit de archieven van de fora. En hoevaak zien we niet dat er weer een burgerraadslid vertrekt en een nieuwe wordt benoemd? Er is op geen enkele wijze sprake van continuïteit. Tja, dan is het ook niet gek dat we nu een flinke financiële rotzooi hebben.

Geef een reactie