Je zult toch als Dijkenwaarder hebben gestemd op GroenLinks of PvdA!

Ik plaatste dinsdagmorgen en vooruitblik op het vragen kwartiertje in de gemeenteraad van dinsdagavond en het liep zoals van tevoren viel te verwachten. Kloris de Boer stelde zijn vragen, waarvan als hij had opgelet de antwoorden zelf had kunnen bedenken, maar gelukkig had hij daarmee wel de krantenaandacht. Wat wel grappig is om te zien als Kloris zijn zegje gaat doen voor het spreekgestoelte is dat hij met beide handen zijn rokje vanachter naar beneden trekt, zo schattig om te zien.

Het vragenkwartier liep behoorlijk uit trouwens en je kunt je afvragen wat de waarde ervan is, behoudens dan dat het mooi opvulmateriaal oplevert voor de Alkmaarse krant. Gewoon weer terug naar het invoeren van schriftelijke vragen.

Er waren een aantal onderwerpen die wel de moeite waard waren om aandacht aan te schenken, want je krijgt daarbij wel een aardig inzicht hoe de hazen in de nieuwe coalitie lopen. Na de slachting van de VVD-wethouder lijkt het erop dat GroenLinks, PvdA en ChristenUnie de nieuwe slachtoffers zijn geworden onder het LokAal Dijk en Waard-wethouders juk. Onder het motto ‘Veel geven, niks krijgen’ moesten vooral GroenLinks en PvdA gisteravond bij de behandeling van punt 7.a van de agenda; “Verklaring van geen bedenkingen Tangentlocatie”, hun sociale gezicht volledig afschminken.

De grimeur van dienst Ben Hoejenbos van de VVD begon ter voorbereiding met het inmasseren van de Vaseline om het proces van het afschminken van de twee fractieleiders van GroenLinks en PvdA te bespoedigen.

Hij deed dat uiterst correct als volgt: “Honderd procent koopwoningen. Tja, dat verbaast de VVD toch wel. Dat dit project geen enkele sociale huurwoning omvat. Het coalitieakkoord spreekt immers van 30% sociale huurwoningen. In dit geval loopt het college nu al 61 woningen achter. Hoe moeten we het collegeakkoord lezen wethouder? Wilt u deze als net als het concept parkeerbeleid flexibel toepassen? Wat vinden de nieuw aangeschoven partijen hiervan? Zij hebben door deelname deze eis in het coalitieakkoord gefietst, maar zien nu dat het college zich er niet aan houdt. En ja, ik hoor de wethouder al zeggen dat, reeds bestaande afspraken met projectontwikkelaars wordt gerespecteerd, maar het bouwen van Europa’s grootste houtbouwproject was helemaal niet afgesproken, evenmin als de bouw van 204 woningen. U ging uit van 134 woningen en van de 70 extra woningen niet één sociaal! Ja, tijdens de behandeling van dit onderwerp aan de tafel gaf de portefeuillehouder aan dat hij heeft geprobeerd een aantal koopwoningen alsnog als huurwoningen om te zetten.”

Tot hier de VVD die nog weer eens nadrukkelijk liet zien dat de woningzoekenden van de huidige coalitie weinig goeds hebben te verwachten en zeker niet hoeven te rekenen op het nakomen van de verkiezingsbeloften in deze door de coalitiepartijen gedaan.

De fractievoorzitter Soledad van Eijk van GroenLinks probeerde het negatieve tij nog te keren door halsstarrig vol te blijven houden dat het gemis van 61 sociale huurwoningen in dit project in de toekomst volledig gecompenseerd zullen gaan worden. Zij rekent hier volledig buiten de waard Nils Langedijk zou uit zijn beantwoording later blijken.

We luisteren daarom eerst naar Soledad van Eijk van GroenLinks: ”Plan Westtangent kan niet losgezien worden van het onderliggende plan, mede door het gebrek aan sociale huurwoningen die in het plan zijn. Het is aan de andere kant een ambitieus plan en er wordt met hout gebouwd. Het is helemaal duurzaam ingericht, maar zeker is gebrek aan sociale huur een groot gemis voor GroenLinks en daar hebben we ook zeker onze hoofdbrekens over gehad, maar de raad van Heerhugowaard heeft in 2017 deze ruimte gegeven en uhm op dit moment is het dus lastig om daar een harde eis aan te zeggen, maar ik zal wel zeggen dat toekomstige plannen, we verwachten dat die balans er wel zal zijn en dat er ook gecompenseerd moet worden voor het feit dat we die woningen hier nu niet hebben kunnen bouwen. Dat we daadwerkelijk gaan bouwen voor de beloftes die in het collegeprogramma staat. Dus we zullen instemmen met dit plan, maar jullie mogen verwachten dat in de toekomstige projecten dit ruimschoots gecompenseerd gaat worden.”

Hierop komt de woordvoerder Ben Hoejenbos van de VVD met nog wat aanmaakhout ter verhoging van het vreugdevuur met de vraag: “Bent u het eens en vindt u het een terechte besteding dat maatschappelijk geld ingezet wordt voor een duurzaam project in plaats van sociale huurwoningen?”

Soledad van Eijk, GroenLinks: ”Ik ben het er mee eens dat dat geld wordt ingezet voor een duurzaam project en zoals ik al zei vind ik het een gemis dat we hier geen sociale huurwoningen, betaalbare huurwoningen in bouwen. Dat mag u van mij zeker weten en daarom zeg ik ook dat we zeker in de toekomst van ons mag verwachten dat u die balans gaat terugzien. Ook in projecten waar duurzaamheid ook een rol speelt. Dat we daadwerkelijk gaan voor een balans in toekomstige plannen. Qua duurzaamheid, qua sociale huur, dat mag u van mij verwachten dat dat voorbij gaat komen.”

Het zal zeker wel weer in het komende verkiezingsprogramma komen te staan van de club die zich hard zegt te maken voor sociale huurwoningen, maar kan je rekenen, reken er niet op met deze huidige coalitie.

Een ander brevet van politiek onvermogen als kleine partij in deze coalitie was de fractievoorzitster Naïma Ajouaau van de PvdA. Kwam die van Soledad van Eijk van GroenLinks nog met een duidelijk statement dat we haar op haar woord moeten geloven, deze fractievoorzitster kwam niet verder dan letterlijk de beloftes uit haar verkiezingsprogramma te herhalen om blijkbaar nog weer eens te benadrukken dat er van Naïma Ajouaau van de PvdA helemaal geen kritiek binnen deze coalitie valt te verwachten en ze alles voor zoete koek zullen slikken. Voor wie het verkiezingsprogramma niet heeft gelezen geef ik u hierbij de tekst zoals die in het geheugen van de fractievoorzitster Naïma Ajouaau is blijven hangen: “U mag weten dat het ons ontzettend pijn deed dat omdat natuurlijk de plannen voorgeschoteld krijgen die we nu voorliggen. Uh maar uh zoals u weet in 2017 is er al door de raad ingestemd hiermee en uh de PvdA heeft vanaf het eerste moment dat we in de raad zijn altijd gestreden voor gemêleerd bouwen en dat willen wij omdat de sociale cohesie in buurten ten goede komt en uhh wij vinden dat mensen bij elkaar in de buurt moeten leven, wonen en naar school moeten gaan, zodat ze elkaar ook kunnen helpen en liften. In dit project konden we het helaas niet meer recht breien. Uhmm maar net als mevrouw Van Eijk zei van GroenLinks; Wij hebben toekomstige plannen en daarin zullen we ook als PvdA niet blij zijn als we straks weer een nieuwbouwproject krijgen met 100% sociaal om op die manier te compenseren, wij willen evenredige wijken met een evenredige verdeling met ruimte voor eenieder. Uhh en voor elke beurs wat wils.  “

Naïma Ajouaau zegt net als mevrouw Van Eijk, maar die sprak over compensatie van de nu misgelopen 61 sociale huurwoningen te compenseren in nieuwe bouwprojecten. De PvdA van Naïma Ajouaau lijkt het verlies van 61 sociale huurwoningen voor lief te nemen om toch maar deel uit te kunnen blijven maken van een coalitie die zijn oren laat hangen naar de projectontwikkelaars.

Nils Langedijk de wethouder laat dinsdagavond duidelijk aan Soledad van Eik van GroenLinks merken niets te voelen voor compensatie van die 61 sociale huurwoningen, want naast zijn ambitie voor het wethouderspluche spreekt hij nog een andere ambitie uit: “We hebben met elkaar de ambitie om een slag te slaan in het aantal sociale huurwoningen en dat we uhh daar met elkaar ook mee bezig zijn omdat voor elkaar te krijgen. Wij hebben als college vanochtend de visie Oostrand vastgesteld. Een plan voor 550 woningen die jullie kant op komt binnenkort. Waarin ook als kader is opgenomen die 30% sociale huur, dus dat zie je in de nieuwe plannen terugkomen. Aan de andere kant hebben we in het coalitieakkoord ook gesteld dat we natuurlijk ook soms te maken hebben met afspraken die zijn vastgelegd en dit was een afspraak uit 2017 en uhh dat betekent dat uhh dat dit plan met dit programma op deze wijze tot stand is gekomen.”

Met dit antwoord schminkt, na het voorwerk van Ben Hoejenbos, Nils Langedijk de ‘sociale gezichten’ van GroenLinks en PvdA nog verder af, want 30% sociale huurwoningen wordt voor Oostrand wel toegezegd, maar de compensatie van het verlies van de 61 sociale huurwoningen komen in het betoog van de wethouder niet aan de orde. We weten wat de gevolgen kunnen zijn voor coalitiepartijen die kritisch hierover door zouden vragen, want dan zijn de poppen aan het dansen en beweging wordt niet op prijs gesteld, is reeds gebleken.

Over poppen gesproken; De raadsvoorzitter spreekt steevast over “Lijst Feenstra”, dat is die mevrouw die uit de PvdA is gestapt. Daar is helemaal niks sociaals van te merken in de raad. Zij hield de lippen stijf op elkaar. De raadsvoorzitter kan in het vervolg wat dat betreft beter spreken over “Lijs Feenstra” een politieke pop die met alles meebuigt en altijd zwijgt.

Het was dinsdagavond het avondje wel en er valt nog veel over te zeggen, maar daar kom ik een volgende keer wel mee.

Geef een reactie