Kapitaal van “barre Jan” Kloosterboer firmant van Fa. Gebr. Kloosterboer.

Over zijn kapitaal na de oorlog verklaart hij;

“Hoe groot mijn kapitaal op 1 mei 1945 was, weet ik niet. Volgens de balans moet dit ongeveer ƒ 150.000,- zijn geweest. Daarnaast had ik nog een hoeveelheid zwart geld belegd in bloembollen. Ik kon dit niet aan de Belasting opgeven omdat ik van de jood Eduard Streep te Amsterdam in 1942 een bedrag van ongeveer ƒ 170.000,- in bewaring heb genomen met de afspraak dit geld naar beste weten te beheren. Ook dit bedrag heb ik in bloembollen belegd. Er moet hierover echter wel een accountantsverklaring bestaan.” (1.)

Eduard Streep woonde in de Transvaalbuurt en is in 1943 in Auschwitz overleden.

Zijn vrouw en twee dochters waren daar al in 1942 omgekomen.(2.)

In het dossier van Jan Kloosterboer is over de gelden van Eduard Streep niets terug te vinden. Wat Jan Kloosterboer met de gelden heeft gedaan, is niet te achterhalen.

Wel meldt hij in zijn verklaring: “Mij door het Beheersinstituut aangestelde beheerder betaalde ƒ 42.000,- belasting, terwijl er nu nog een onbetaalde aanslag moet zijn van ƒ 50.000,-.

Mijn vermogen is belegd in;

  1. In de helft van het actief van “Kloosterboer en Co”, commissionairs in effecten.
  2. Een actief in de Firma Gebroeders Kloosterboer
  3. Bouwland in Sint Pancras
  4. Een woonhuis Bovenweg 257, Sint Pancras”(3.)

Bronnen; 1. Nationaal Archief, Den Haag, CABR 944, CABR 318; 2. NIOD, Amsterdam. 3. Nationaal Archief, Den Haag, CABR 944, CABR 318.

Ter informatie. Deze serie artikelen over ‘Barre Jan’ Kloosterboer waren voor mij de aanzet tot nader onderzoek naar deze kwestie en heeft er toegeleid dat ik in oktober 2020 een boek over de kwestie heb uitgegeven geheten “Aartsrivalen”. Dit boek is te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks via www.boekenbestellen.nl

https://www.boekenbestellen.nl/boek/aartsrivalen/9789090334547

Geef een reactie