Kobus 323 en het Bomenwijk-rekenmodel van de Burgerrekenkamer

Stemmingmakerij nadert zijn eindpunt. 

Alkmaarse krant lijkt zich al aardig rijk te rekenen en ziet haar Alkmaarse editie in de toekomst misschien alweer groeien.

Maaaaarrrrrrrrr!

Met de wijze waarop de Burgerrekenkamer de uitkomsten van haar enquête in de Bomenwijk van Zuid-Scharwoude als democratisch omschreef kan je alles zo laten lijken als je goed dunkt. De volgzame Arie Nieuwsbederf van het Alkmaarse suffertje toetert reeds de victorie over dat model.

Wat is echter het geval: De uitkomst van het onderzoek toont aan dat 53,3 % van de inwoners van Sint Pancras het sop de kool niet waard vinden om te reageren. Die vinden fusie met wie dan ook niet belangrijk. Die zijn tevreden met zoals het gaat. Echter 46,7 % neemt de moeite om te reageren en daarvan is 62% de fusie met Heerhugowaard niet acceptabel. Dat komt erop neer dat 29% van de bevolking van Sint Pancras voor Alkmaar kiest. Als dat volgens Nieuwsbederf een meerderheid is dan zal het niet lang duren of we vernemen binnenkort in het Alkmaars suffertje dat hij werkzaam is bij de grootste krant van Nederland. Wat betreft kopteksten en foto’s komen ze op dat punt wel in de buurt denk ik, maar kranten worden ook beoordeeld op inhoud en die treft u in Nieuwsbederf’s suffertje niet of zelden aan.

Geef een reactie