Lokale politieke historie. (deel 2)

Dorpsbelang Langedijk

In 1989 richtte de voormalig bioscoopexploitant Theo Sintenie de lokale partij Dorpsbelang Langedijk op. Dat deed hij, zoals hij zei uit onvrede over de houding van het almachtige CDA. Velen uit die tijd waren van mening dat de oprichting van deze partij niet uit een dorpsbelang voortkwam, maar eerder uit persoonlijk belang. Sintenie heeft jaren met de gemeente overhoop gelegen over de bestemming van zijn voormalig bioscoopcomplex op de hoek van de Dorpsstraat en Spoorstraat in Noord Scharwoude. Neemt niet weg dat zijn partij in bij de door de samenvoeging van Sint Pancras en Langedijk noodzakelijke gemeenteraadsverkiezing in1989 met één zetel in de raad kwam. Er bestond toen al grote angst over de opkomende verstedelijking van de gemeente en daar speelde hij toen ook op in de verkiezingscampagne. In de periode tot 1994 werd Langedijk geregeerd door drie wethouder: Bob Kockx (CDA), Frans Aarts (GroenLinks) en Rob de Boer (PvdA).

Langedijker Belang

In de aanloop naar de verkiezingen van 1994 vonden de partijen Dorpsbelang Langedijk en Sint Pancras 82 en de actiegroep Langedijk Landelijk, Agrarisch en Zelfstandig (LLAZ) elkaar in de nieuwe partij Langedijker Belang. Deze nieuwe partij kwam, zoals u in deel 1 van de lokale politieke historie al heeft kunnen lezen, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart 1994 met negen zetels in de raad.

langedijker belang foto

 

 

Theo Sintenie (uiterst links), Karst Vonk, Cees Molenaar en Ben Bos (achterste rij), Henk Spaansen (midden), Louis Soemers (uiterst rechts) en de dames Nel van der Zon Brouwer-Hendricx (links) en Tine Veltstra-Kalverboer. Frans Burkels (wethouder) ontbreekt hier.

Op 12 april 1994 werd de nieuwe raad en de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Wethouders waren: Eddy Zijlstra (D66), Theo Sintenie (Langedijker Belang) en Frans Burkels (Langedijker Belang). Op 31 mei van dat jaar stapt Zijlstra op als wethouder, omdat hij naar Rotterdam verhuist en wordt opgevolgd door zijn partijgenoot Jan Vlug. Al snel ontstond er binnen Langedijker Belang grote verdeeldheid over de te volgen koers. In de raadsvergadering van 1 november 1994 stelt Sintenie zijn wethoudersportefeuille beschikbaar en stapt ook uit de raad. Sintenie verklaarde: “De actievoerders, de radicale stroming binnen de partij, vergaten dat politiek bedrijven iets wezenlijk anders is dan actievoeren. Ik moest elke avond op de tafel springen om de club bijeen te houden. Dat houd je niet vol. Ik had het idee twintig uur per dag bezig te zijn met een hopeloos gevecht.” Karst Vonk, raadslid van Langedijker Belang zei daarover: “Hij (Sintenie) onderhandelde buiten ons om met de provincie.” Louis Soemers die op 10 januari 1995 de raadszetel van Sintenie overneemt, heeft als verklaring voor de controverse aangegeven dat Sintenie en Burkels als wethouder aanliepen tegen onomkeerbare raadsbesluiten en afspraken met de provincie. De gemeente bleek met handen en voeten gebonden te zijn aan bouwopdrachten in HAL-verband.

Als Louis Soemers op 10 jnuari 1995 de raadszetel van Sintenie overneemt wordt hij ook direct de wethouder voor Langedijker Belang. Na een raadslidmaatschap van 25 jaar neemt in september 1995 oud-wethouder Frans Aarts (GroenLinks) afscheid van de raad en wordt hij opgevolgd door Marian van Toor-Dekker. Op 10 oktober 1995 splitst de fractie van Langedijker Belang. Henk Spaansen, Frans Burkels, Martin Eijtinger, Louis Soemers, Tine Veltstra en Nel van der Zon-Brouwer gaan in eerste instantie verder als groep Spaansen. Karst Vonk, Cees Molenaar en Ben Bos blijven als Langedijker Belang in de raad.

Op 1 november 1995 verlaat Martin Eijtinger de raad en keert Theo Sintenie op zijn plaats terug. Sintenie neemt echter plaats als onafhankelijk raadslid.

Politieke puinhoop

Uiteindelijk op 2 april 1996 is de politieke puinhoop compleet. Het college treedt af nadat een motie van Langedijker Belang met tien stemmen wordt aangenomen. Het college dat tot dan nog steunde op steun van D66 en groep Spaansen moet volgens de motie plaats maken voor een college dat een breder draagvlak heeft. In de raadsvergadering maakt Spaansen bekend dat zijn fractie in het vervolg verder gaat onder de naam Onafhankelijke Politieke Partij (OPP). De raadsleden Bos, Molenaar en Vonk mogen de naam Langedijker Belang voeren.

Op 9 april wordt Han Meijer (oud-burgemeester Wervershoof en ex-dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier) aangesteld om als informateur een nieuw colegeprogramma op te stellen dat kan rekenen op een breed draagvlak. Hij slaagede er binnen twee maanden in om een nieuw college te vormen. Zelf zei hij het volgende over die periode: “Ik heb uitputtend gesproken met de fractievoorzitters, van wie ik het volledige vertrouwen kreeg. Het waren open gesprekken, die in een hele goede sfeer verliepen. Ik stelde me niet op als schoolmeester. Ik zocht naar de oorzaken van de bestuurlijke chaos en droeg oplossingen aan. En deed aan de hand van een werkprogramma voor de twee resterende jaren suggesties voor combinaties van partijen voor een nieuw college. Ik kwam zelf met het idee om één fulltime en drie parttime wethouders te benoemen. Zo kreeg ik een breed gedragen college dat geen extra geld zou kosten.” De ontstane strubbelingen schreef Meijer voornamelijk toe aan verziekte persoonlijke verhoudingen tussen de raadsleden.

Terugkeer van de oude pikorde

Op 4 juni van dat jaar wordt het nieuwe college geïnstalleerd bestaande uit 4 wethouders, te weten: Frans Burkels (OPP), Peter Hersbach (CDA), Piet Swager (VVD) rn Bea Manschot-de Vries (PvdA). De laatste drie vervulden hun taak parttime.

Op 1 september 1997 verlaat oud-wethouder Bob Kockx na 23 jaar de raad en wordt opgevolgd door Johan Duinkerken. In de raadsvergadering van een maand later, op 6 oktober nemen Marion van Toor-Dekker (Groen Links) en Ria Tamis (VVD) de raad. Ze worden opgevolg door achtereenvolgens Ria Zuiddam en Piet Beers.

Op 4 maart 1998 zijn de gemeenteaadsverkiezingen met als resultaat: CDA 6 zetels, VVD 5, PvdA 3, Langedijker Belang 2, D66 1, GroenLinks 1 en GPV/RPF 1.

Langedijker of Eigen belang?

De vier voorgaande jaren hadden door de wisseling van wethouders nogal wat kosten met zich meegebracht. De hele grap kostte de gemeente aan wachtgeld ongeveer vier ton. Achtereenvolgens kwamen Jan Vlug (D66), Theo Sintenie (Langedijker Belang) en Louis Soemers (Langedijker Belang) in aanmerking voor een uitkering van de gemeente. Deze verplichtingen aan de oud-wethouders liep in mei 1998 af.

Geef een reactie