Met raadsleden zonder visie blijft het lastig om beleid te maken in Dijk en Waard

Registratieplicht.

Afgelopen dinsdag werd er in de raad van Dijk en Waard gesproken over het afschaffen van de registratieplicht voor boten in Langedijk, omdat het blijkbaar geen enkel effect heeft gehad op het terugdringen van de overlast op het water. Raadsbreed vertolkten de sprekers van alle partijen dat het varen in het DNA van alle Langedijkers zit en dat het jammer is dat er te weinig handhaving op het gedrag van dat DNA is. Iedere spreker heeft ook nog wel benoemd dat het college met een visie op het varen moet worden ontwikkeld, want onder de raadsleden blijkt er zelf geen enkele visie op dat punt aanwezig te zijn en dan is het de makkelijkste weg dat je dat door iemand anders laat ontwikkelen. Ontwikkelen met water door de waterhoofden in de raad is in ieder geval in de afgelopen twintig jaar nog nooit van de grond gekomen. Begin van deze eeuw ontdekten de politieke partijen in Langedijk dat er kiezerswinst viel te behalen door in de verkiezingsprogramma’s op te nemen dat Langedijk weer doorvaarbaar moest worden. Iedere nieuw te bouwen woonwijk moest via het water kunnen aansluiten op het watergebied van het Oosterdel en de Achterburggracht. Een principe dat wethouder Nils Langedijk ook hanteert bij de bouw van nieuwe woonwijken door de wegen aan te sluiten op de nu al overvolle ontsluitingswegen. Problemen lossen ze later misschien wel eens op.

Vandaaruit zijn de lokale partijen gaan insteken op het doorvaarbaar maken van de Achterburggracht van Zuid- en Noord-Scharwoude om zo nog meer mensen gebruik te kunnen laten maken van alle waterwegen in Langedijk.

Historisch gezien vanaf 1980.

Na de verkaveling bleef een klein gedeelte van Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk aangesloten op het openbare vaarwater buiten de sluis van Broek. Het Oosterdelgebied van Staatsbosbeheer was alleen toegankelijk voor de tuinders die nog in dat gebied werkten. Bewoners van Broek op Langedijk ten noorden van het dr. Manjoeroplantsoen en de bewoners van het woongebied Oosterdel konden slechts via een vaarroute over de Noorderplas naar de Broekersluis. Ook toen had je al jongelui die met zodiacjes voeren en op de Noorderplas de gashendel openden, maar dat was te overzien. Ze waren bekend en ouders werden er ook op aangesproken, soms met succes en soms werd men niet gehoord. De bewoners die toen aan dat openbaar vaarwater woonden daar kan je misschien nog van zeggen dat ze vaar-DNA hadden en hebben, maar om te beweren dat iedere Langedijker en sinds kort Dijkenwaarder dat DNAprofiel heeft voor varen, wordt net zo bedrogen als dat we kunnen lezen in de verkiezingsprogramma’s van alle partijen sinds die jaren. De ellende is begonnen onder leiding van de allereerste voorzitter van Langedijk Waterrijk die met zijn kornuiten alcoholgebruik propageerde op het water. Met een Langedijker likeurtje op de markt kwam om de clubkas te spekken en ontdekte dat je geen glaasje nodig had aan boord, maar dat je het ook uit een koolblad kon drinken.

Door de wijze van onderhoud van de waterwegen in Langedijk komt er binnen niet al te lange tijd een moment dat je niet met fluistermotortjes zult kunnen varen, omdat de sloten steeds eerder dichtgroeien met gele plomp en waterlelies. De motoren zullen straks steeds zwaarder moeten worden om daar nog doorheen te kunnen varen.

Het bedonderkind van LokAal Dijk en Waard, Kloris de Boer, nodigde alle raadsleden afgelopen dinsdag uit om met Nico Vader aan het roer van zijn kofschip een tocht door het Oosterdelgebied te gaan maken, zodat hij kan uitleggen hoe mooi het varen er is. Alsof raadsleden daar kennis kunnen maken met wat er op het water speelt in Langedijk!

Ten eerste is het formaat boot van Vader niet bevorderlijk voor de houdbaarheid van de oevers daar, maar het getuigt van struisvogelpolitiek als je als raad niet verder kijkt. De mensen die overlast ervaren wonen daar niet.

Het schijnt dat museum Broekerveiling 15 elektrische bootjes in de verhuur heeft dankzij de ondersteuning van ons gemeenschapsgeld en het zou het museum sieren als zij voor de raadsleden deze bootjes eens een zonnig weekend lang beschikbaar stelt, zodat men in het woongebied de toestand van de waterwegen kan zien en contacten kan leggen met overlast hebbende en overlast gevende.

Wethouder Groot opende recent nog een brug in Sint Pancras waardoor in de toekomst ook bewoners van de Vroonermeer in de Langedijker wateren kunnen gaan varen. Harstikke leuk ook weer bedacht en mevrouw Groot zal misschien de overlast niet meer meemaken als dit werkelijk gebeurt en dat is tekenend voor ons huidige bestuur. Pappen en nathouden en na ons de zondvloed. De Achterburggracht is op sommige plaatsen nu al te smal voor schepen om elkaar te passeren. Zeker op die delen die tot voor kort niet bevaarbaar waren. Bewoners hebben op veel plaatsen waterpik gedaan door schoeiingen steeds wat verder uit de wal te plaatsen. Daar komt bij dat het DNA van de meeste kunststofboten kapiteins niets van enig water en vaargevoel bezitten en ze bij de minste windvlaag de gashendel fors moeten beroeren om ook maar een beetje koers te kunnen houden. Vroeger werden er op gemeentelijke plannen nog wel eens Milieu Effect Rapportages op losgelaten, maar dat is op gebied van varen blijkbaar niet nodig. Buitenboordmotoren roken, stinken en maken herrie, maar hebben geen gevolgen voor het milieu in Dijk en Waard.

Met raadsleden zonder visie blijft het lastig om beleid te maken dat is de afgelopen jaren wel gebleken en door het door te schuiven naar het college is wel de aller makkelijkste manier om je presentiegeld op te strijken.

Geef een reactie