Nieuw burgerraadslid Hard voor Langedijk/D66 blijkt ‘snelle’ jongen.

Bron; website HvL/D’66; 11 oktober 2017

Met veel genoegen kunnen wij een nieuw lid in onze politieke partij begroeten, die tevens recent geïnstalleerd is als burgerraadslid….Het is een “hij” en zijn naam is Jorrit Mol. Jorrit is geboren en getogen Langedijker en is 34 jaar jong. In het zakelijk leven is hij actief als internationaal accountmanager voor een multinational in de telecommunicatie.

Zijn politieke ambitie komt voort uit politieke vraagstukken uit prive omstandigheden, wat hem uiteindelijk heeft doen besluiten om politiek actief te worden. In het najaar van 2016 heeft hij de cursus “politiek actief” met succes afgerond.

Een aantal maanden later heeft hij zich aangesloten bij de fractievergaderingen van HvL/D66. En nu inmiddels beëdigd als Burgerraadslid. Hij kijkt er naar uit om jullie persoonlijk de hand te schudden en hoopt de partij te verrijken met zijn inzichten en ideeën.

Jorrit, wij heten je graag van harte welkom en wensen je veel succes.

Namens het bestuur van HvL/D66.

Jan Bokdam, voorzitter

Brief aan de burgemeester van Langedijk; 03-09-2018 te Broek op Langedijk

Onderwerp: Opzegging als Burgerraadslid HvL/D66

Geachte Burgemeester Kompier,

Door middel van deze brief wil ik mijn werk als burgerraadslid voor de partij Hart voor Langedijk/D66 met onmiddellijke ingang beëindigen.

De reden voor de beëindiging komt voort uit een verandering in mijn privé situatie, hierdoor is het voor mijn onmogelijk geworden om tijd vrij te maken voor de werkzaamheden als burgerraadslid.

Ik verzoek u om correcte afhandeling van deze beëindiging.

Ik wil u, het college en de raad bedanken voor de prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Jorrit Mol
Broek op Langedijk

Commentaar: Zijn vrienden hingen recentelijk de hele omgeving nog vol met promotiemateriaal waarin zij hun vriend en volksvertegenwoordiger de hemel in prezen vanwege zijn grote maatschappelijke betrokkenheid in drank en vrouwen en natuurlijk ook als beantwoorder van politieke vraagstukken uit privé-omstandigheden. Nog geen jaar na het aangaan van zijn commitment naar de kiezers, blijkt hij niet in staat om de vraagstukken van zijn privé situatie aan te kunnen en stapt hij als raadslid op.

Het financiële verschil tussen burgerraadslid en gewoon raadslid is behoorlijk groot en zal uiteindelijk wel de doorslag zijn geweest dat hij zes maanden na de verkiezingen kiezersbedrog pleegt, want dat is uiteindelijk wat hier zal spelen.

Als je zegt dat je hoopt de partij te verrijken met jouw inzichten, ideeën en al je kiezers persoonlijk de hand hoopt te schudden dan ben je ronduit een mislukkeling als je al zo snel de pijp aan Maarten geeft.

Voor Hard voor Langedijk/D’66 kan zijn opstappen alleen maar gunstig zijn, want als zijn ideeën en inzichten die zijn ‘vrienden’ hem toeschrijven dan mag je als partij je handen dicht knijpen. Zij kunnen in ieder geval met een gerust hart verder als Hart voor Langedijk. Zou dat D’66 van Pechthold voorlopig maar uit de naam verwijderen als ik Bokdam was.

Geef een reactie