Kobus 153

Aan : het college van B&W Langedijk Kopie : Raad Griffie Raadsvragen conform artikel 40 RvO over Vragen checklist Gemeentelijke beleid Huishoudelijke Zorg, zie ook ingekomen stukken IS Cat E05 E-mail van FNV Zorg & Welzijn d.d.6 januari 2017, WMO…

0 Reacties