DE MOORD TE SCHAGEN (6.)

Verslag der vegadering van den Raad der gemeente Schagen gehouden op Dinsdag, 28 Augustus 1894, des voormiddags 10 ure. Hierna kwam aan de orde: Regeling Politiewezen. De heer S. Berman, voorz., verklaarde nu, zich gedrongen te gevoelen, een enkel woord…

0 Reacties

Langedijker verhalen 2.

Der is nag veul meer! Er zijn altijd wel verhalen uit het verleden die je om de een of andere reden bij zijn gebleven. Mijn moeder had ook altijd wel een verhaal uit het dorp te vertellen. Ze was in…

0 Reacties