Reken niet op Senioren Dijk en Waard en 50Plus Dijk en Waard

en al die andere politieke partijen binnen onze gemeentegrenzen.

Wie op een dag als deze door de sneeuw door Dijk en Waard loopt, zal merken dat er op geen enkele manier rekening wordt gehouden met wandelaars in de gemeente. Nu zullen er ook genoeg wijken zijn in Dijk en Waard die zullen roepen dat deze gemeente met geen enkele weggebruiker rekening houdt en dan hebben ze zeker een punt.

Lees de verkiezingsprogramma’s van al die partijen maar eens na op het onderwerp ‘veiligheid’ en je zult er geen één kunnen betrappen op wat medemenselijkheid als het om verkeersveiligheid tijdens de winterperiode gaat.

Wel lijken ze er allemaal van overtuigd dat het goed is voor ouderen om goed en veel te bewegen, want dat spaart op termijn kosten op het gebied van aanpassingen in huizen en hulpmiddelen vanuit de WMO.

Over het algemeen richt de gemeente zich met gladheidsbestrijding uitsluitend op de ontsluitingswegen en fietspaden. Voetgangers moeten maar zien hoe ze in beweging blijven en voor wat betreft de ouderen lijkt het usance dat ze maar beter in huis kunnen blijven.

Dijk en Waard kent twee partijen die hun kiezers vanuit de ouderen doelgroep lijken te willen halen, maar als het op daden aankomt hoor je ze niet. De Senioren Dijk en Waard (SDW) zijn veel te bang dat ze door vragen te stellen als irritant worden beschouwd en indachtig de ervaring die de VVD heeft gehad met hun wethouder, lijkt SDW ook bang te zijn voor hun positie in het College en doet er het zwijgen toe.

Die andere ‘senioren’ partij van die politieke kleur verschietende kameleon houdt er zelfs helemaal geen programma op na, maar zegt graag met u allen mee te willen denken. Dagelijks maak ik wandelingen door onze gemeente en uit veiligheidsoverwegingen beperkte ik me tot een rondje fietspad Westelijke Randweg, Twuyvermolen, BOL-brug, Westdijk en via de weg richting huis. Tot de BOL-brug was het redelijk te doen. Je kan precies zien tot waar de pekelauto achteruitrijdt. Losse pekel hebben ze niet bij zich, want de laatste zes meter tot de brug is ernstig glibberig, net als de brug zelf. Over de brug hetzelfde beeld, maar dan de Westdijk.

De Westdijk is een redelijk druk fietspad tijdens de spitsuren en over de dag genomen een heel drukke wandelroute, maar het beleid van Dijk en Waard is om tijdens de winterperiode vooral de ouderen aan huis te binden. Vanmiddag rond 14h00 was er nog niets aan de Westdijk gedaan.

Gelukkig zit er ook maar één ondernemer aan de Westdijk en dat zet bij verkiezingen ook al geen zoden aan de dijk voor al onze politieke partijen om zo’n bedrijf toegankelijk te houden. Wagenaar Lelies was met een vorkheftruk met een kuubskist erop aan het sneeuwschuiven om de toegang naar zijn bedrijf schoon te krijgen, omdat, zoals hij zei, er morgenochtend een vrachtauto wordt verwacht en hij die wel graag voor zijn deur wil zien komen. “Als deze bende vannacht aanvriest dan is er voor die wagen geen doorkomen aan!”

Nog even het verkiezingsprogramma van Senioren Dijk en Waard

“De fiets- en wandelpaden dienen egaal en veilig te zijn. Dit is van groot belang voor alle inwoners en zeker voor mensen met een beperking, kinderwagens, scootmobielen, rollators en (elektrische) rolstoelen. Wij willen dat alle voetpaden, inclusief afritten, zodanig worden aanpast dat ze veilig zijn voor elke voetganger.” (letterlijk citaat)

Kunt u rekenen, reken niet op Senioren Dijk en Waard en 50Plus Dijk en Waard en al die andere politieke partijen binnen onze gemeentegrenzen.

Geef een reactie