Verkiezingsblablabla . . .blabla. . .bla..(2)

Bij het Kleurloos Langedijk van tante Annie Kloosterboer begint de leeftijdsopbouw van de fractie blijkbaar parten te spelen of ze gaan in de aanloop naar de volgende verkiezingen nog een eindspurt inzetten. Dat laatste valt niet echt te verwachten van een partij die de gemeenschap meer heeft gekost dan in de afgelopen 11 jaar heeft opgebracht. Als we hun verkiezingsprogramma uit 2014 erbij pakken op het beleid dat zij voor hun eigen leeftijdsgroep voor ogen hebben dan lezen we; “Langedijk scoort in 2013 heel slecht in de dementiemonitor. Er zal een apart dementiebeleid opgesteld moeten worden voor een betere score op deze monitor en daarom willen ze in de periode 2014 – 2018 een dementiebeleidsnota opstellen. Blijkbaar zijn ze dat vergeten.

Op gebied van sociaalbeleid/armoedebeleid willen ze zoveel mogelijk de koopkracht van ons Langedijkers behouden en lokale bedrijven betrekken bij arbeidsparticipaties van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En als dank voor de verleende diensten van de lokale bedrijven daarin het gunnen van gemeentelijke opdrachten aan de lokale bedrijven. Zoals met alle goede voornemens van Kleurloos Langedijk hebben ze de afgelopen drie jaar geen enkel initiatief op dat punt ingebracht.

Nog een heel leuk voornemen van deze club waar niets meer van is gehoord is op het punt van jeugd- en jongerenbeleid het instellen van een ‘digitale ideeënbus voor jongeren’. Verder bleef het stil rond het verhogen van het aantal voorlichtingsdagen drugs- en alcoholgebruik.

Je kunt met een gerust hart voor Langedijk van deze club zeggen dat zij in ieder geval wel goed zullen scoren op de dementiemonitor, want dat verkiezingsprogramma zijn ze wel heel erg snel uit het oog verloren. Ze weten het niet meer!!!! Wat dat betreft zou een samenwerking of fusie met de kritisch dorpscolumnist Planken voor de hand liggen. Die komt ook eens in de zoveel tijd met ideeën naar buiten waarna je er niets meer over hoort. Of zal hij de ‘gouden eikel’ ieder jaar nog aan zichzelf overhandigen? Het komt hem toe.

 

Geef een reactie