Wethouder Gerard Rep, hoelang nog?

Op 4 april 2023 plaatste ik een stuk over het miserabele bestuur van GGD-NHN onder de kop “Waar wethouder Gerard Rep ook maar geen woord over rept, laat staan de gemeenteraad.” Nu bijna een jaar later hebben we weer kunnen horen dat we allemaal weer ons portemonnee moeten trekken, omdat de salariskosten over 2023 hoger zijn dan in werkelijkheid was begroot. Dat de loonkosten zouden stijgen was in het eerste kwartaal van 2023 al duidelijk. De landelijke trend was toen al dat de lonen in alle sectoren zouden gaan stijgen en als de directeur, Edward John Paulina, van GGD-NHN en zijn bestuurders/wethouders niet hadden zitten slapen dan had daar toen al op ingespeeld moeten worden, maar zoals gebruikelijk binnen het bestuur van GGD-NHN wordt de rekening altijd pas achteraf ingediend. Sinds de drie GGD’en van Kennemerland, Westfriesland en de Noordkop tot GGD-NHN werden samengevoegd heeft het de burgers steeds meer geld gekost. Het begon met de fout om de drie regiodirecteuren de leiding te laten geven aan die ‘nieuwe’ organisatie en binnen de kortste keren gingen die vechtend met elkaar over straat en werd de rekening van de wachtgelden van de drie managers bij de burgers gelegd. Een schip van bijleg was opgetuigd en heeft sinds die tijd de financiële wind tegen.

Wanneer de huidige directeur in dienst is gekomen weet ik niet precies, maar de ‘wijze’ bestuurders/wethouders hebben blijkbaar, om zelf aan de touwtjes te kunnen blijven trekken, iemand in dienst genomen gelijkwaardig aan hun eigen kwaliteiten. Stel je ook eens voor dat je iemand in dienst neemt die jou de les kan leren en wel capaciteiten had dan zou je bij volgende verkiezingen geen kans meer maken om op het pluche terug te keren.

De ‘wijze’ wethouders die in het bestuur van de GGD-NHN zitten hebben ons wat dat betreft al veel geld gekost en om daar nog een schepje bovenop te doen, hebben ze via een ‘onafhankelijk’ onderzoek willen aantonen dat niemand binnen het bestuur van de GGD-NHN iets valt te verwijten. De GGD-slagers hebben hun eigen vlees gekeurd en iedereen in de gemeenteraad van Dijk en Waard lijkt dat te slikken.

Dat is niet helemaal waar wat ik hier schrijf, want mijn oog viel op een ‘Collegebericht’ van 30 januari 2024 en daaruit bleek dat er één, volgens de Alkmaarse krant, irritante vragensteller het lef heeft gehad te twijfelen aan de capaciteiten van wethouder Rep. Foeifoeifoei vragensteller, hoe durft u, maar wij, het College, zullen het u proberen uit te leggen.

Om te beginnen; “De inleidende context en de vragen framen de complexe materie onvolledig.”

De conclusies van het evaluatierapport zijn gebaseerd op de kennis van nu. Het blijkt dat er niet één of een klein aantal verklarende factoren is, maar dat er veel verschillende factoren zijn, die in een complex samenspel hebben geleid tot deze uitkomst.”

“3 conclusies:

  • binnen de vastgestelde randvoorwaarden hadden de GGD’en het eindresultaat niet kunnen bereiken. (De verantwoordelijke wethouders hebben dus verkeerde randvoorwaarden vastgesteld waardoor het project is mislukt!)
  • De randvoorwaarden bestonden uit gezamenlijke keuzes gedurende het hele proces en factoren waarop de GGD’en geen invloed hadden, zoals de aanbestedingswet en geldende marktcondities. (Iedereen die de wet kent zal toch weten hoe de aanbestedingswet in elkaar zit. Als we bestuurders hebben die niet op de hoogte zijn van de geldende marktwerking dan zitten we met een fout bestuur.)
  • tot slot heeft het vooral lang geduurd voordat werd besloten om te stoppen, omdat de haalbaarheid van een werkend product onduidelijk was en omdat de drempel om te stoppen hoog was.” (Het probleem was dat er niemand aan de bestuurstafel heeft gezeten die zijn/haar verantwoording nam.)

Gelukkig dat we met de kennis van nu ook weten dat er binnen de gemeenteraad van Dijk en Waard er geen coalitiepartij is die wethouder Rep alsnog ter verantwoording roept. Oppositie klinkt er eigenlijk alleen vanuit de groep Bosscher en dat is op zich irritant te noemen.

Dat het allemaal wat extra gemeenschapsgeld kost dat mag geen naam hebben, als je het hoofdelijk omslaat klinken de bedragen heel reëel. Net als die € 2,62 die we per hoofd van onze bevolking weggeven als extraatje om de schuld van Museum Broekerveiling kwijt te schelden. Zolang ze maar niet gaan tornen aan de salarissen en wachtgelden van de collegeleden en de gelden aan de raadsleden.

Het antwoord op de ‘irritante’ vraag 4; Neemt de wethouder volledige verantwoordelijkheid voor het tekort schieten van de GGD-NHN in het GGiD project? is op zich wel aardig om te lezen, want het College, die andere plucheplakkers, die vinden Rep niet verantwoordelijk. Dat neemt niet weg dat het college het antwoord zodanig formuleert dat er niet uit blijkt dat het college hem geen incompetent wethouder vindt. Uit het antwoord blijkt dat het college alle leden van de algemeen besturen van de drie GGD’en incompetent vinden, want het college antwoordt; “Nee, de besluiten omtrent het GGiD project zijn door de drie algemeen besturen genomen. De wethouder (Rep) is één van de meer dan 40 leden van de algemeen besturen van de drie bij het project betrokken GGD’en.”

Op zich een politiek correct antwoord, maar het is aan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad voorbehouden om wel een duidelijk oordeel te vellen. Eén van de conclusies van het ‘onafhankelijke’ onderzoeksrapport voor het zolang doorgaan met het falende project; “Er is sprake van mogelijke (politieke) gevolgen voor bestuurders (van GGD’en); zij kunnen afgerekend worden op het niet slagen van een project als dit, in het bijzonder in relatie tot de middelen die ermee gepaard zijn gegaan.”

Het hele ‘ONAFHANKELIJKE’ onderzoek lezende, kom je als leek al snel tot het inzicht dat het onderzoek wordt gedaan naar de verantwoordelijken die uiteindelijk ook de rekening van het onderzoek zullen betalen. Met andere woorden; De inhoud van het onderzoek ruikt naar veel deodorant zodat je de stront niet ruikt.

Ik ben heel erg blij met die ‘irritante Carmen’ Bosscher, tenminste nog één raadslid die haar taak naar behoren uitoefent, en hoop dat ze nog veel en vaak in de stront van Rep en die andere wethouders blijft roeren.

Geef een reactie