Wethouder met een kop vol zaagsel! Hoe is dat met raadsleden?

De Californische rivierkreeft is herkenbaar aan zijn scharen. Deze zijn aan de onderzijde rood. Boven op de scharen zit een opvallende witte vlek. De kreeft is zeer glad, hij heeft alleen twee stekels direct achter het oog. Hij lijkt op de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, die ook veel voorkomt in Nederland. Maar zijn scharen zijn niet roodgekleurd aan de onderkant.

Aanwezigheid en effect in Europa

Stand van zaken in 2018: de Californische rivierkreeft is de meest wijdverspreide exotische rivierkreeft in Europa. De kreeft kan zich vestigen in het gebied van bijna heel Europa.

Effect op biodiversiteit / ecosysteem
. Deze en andere uitheemse rivierkreeftsoorten vreten onderwaterplanten en maken ze kapot. Dit heeft negatieve gevolgen voor inheemse soorten die afhankelijk zijn van deze planten, zoals diverse soorten vissen, amfibieën (in stilstaande wateren), kevers en vogels die broeden in waterplantenvegetaties. Deze negatieve effecten treden waarschijnlijk niet op grote schaal, maar vooral lokaal op.
Door de graaf- en graasactiviteiten van de kreeften raakt water troebel en komen er veel meer voedingsstoffen (nutriënten) in het water. Dit is ongewenst in wateren die juist helder moeten zijn. Deze kreeft is verder een vector voor de kreeftenpest. De kreeft is hier zelf niet gevoelig voor, maar de tegenwoordig zeer zeldzame inheemse rivierkreeft wel. In het buitenland heeft de Californische rivierkreeft laten zien in staat te zijn onze inheemse rivierkreeft weg te concurreren. (Bron: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)

Deze week kwam de kreeft in Langedijk weer ter sprake in de krant en via de regio TV.

Huurders van Stichting Veldzorg hebben al geruime tijd last van deze diertjes en het blijkt dat hun aanwezigheid zich niet alleen tot dat gebied beperkt. In de wijk Westerdel schijnen de afgelopen zomer grote hoeveelheden met schepnet boven water te zijn gehaald en op de buurt BBQ te zijn beland. Een wijk met een heel goede smaak, want lekker zijn ze.

Alleen lijkt het College van Burgemeester en Wethouders van Langedijk het aan goede smaak te ontberen, want de door het gemeentebestuur uitgezonden wetshandhavers hebben recentelijk heel wat fuiken uit het Oosterdelgebied boven water gehaald. Volgens het Langedijker bestuur behoort het beestje tot een beschermde soort. Nu staat ons bestuur inmiddels wel bekend wetgeving naar eigen goeddunken te interpreteren en de Europese wetgeving zal wel helemaal nog niet tot de Vroedschap zijn doorgedrongen. Neemt niet weg dat conform EU-verordening 1143/2014 het beestje wel mag worden bestreden. Voor zover ik juridisch op de hoogte ben gaat Europese wetgeving altijd boven landelijke wetgeving en omdat hier nog geen sprake is van een NEXIT hoort het bestuur met onmiddellijke ingang de fuiken weer aan de rechthebbenden terug te geven en anders moeten deze laatsten massaal aangifte gaan doen van diefstal.

Wat betreft de schade die de beestjes aanbrengen zullen onze bestuurders ook wel hun struisvogelpak aantrekken en de koppen diep in het zand steken, want het beheer van het water is overgedragen aan het waterschap. Het zal erop neerkomen dat Langedijk niets gaat ondernemen. De lokale politiek heeft ook nog niet van zich laten horen. Die kunnen pas in actie komen als er daadwerkelijk iets ernstigs gebeurd. Lekker veilig op het pluche vragen stellen hoe iets zou kunnen zijn ontstaan. Zolang de rivierkreeften de dijken om onze polder nog niet hebben doorgraven en het water in de polder niet gelijk staat met het peil van de ringvaart zitten zij hun tijd wel droog uit.

Ondertussen gaan we lekker door om onze gemeente te ontwikkelen met water voor de rivierkreeftjes, want naast te hard varende boten om de walkanten te kunnen slopen hebben ook deze beestjes meer ruimte nodig om de walkanten te kunnen ondergraven. Door de BOA’s uit te sturen op het in beslag nemen van fuiken hebben ze geen tijd om iets tegen de te hard varende boten te doen en dijt de populatie van rivierkreeften gestaag uit.

Langedijk investeert in de toekomst. Ze gaan Langedijk aantrekkelijk maken voor toeristen en trekker in deze is de wethouder van Dorpsbehang Langedijk. Je moet als wethouder wel een kop met zaagsel hebben om te denken dat je Langedijk met water kunt ontwikkelen en je op jouw pluche blijft zitten terwijl het gebied dat je toeristisch op de kaart wilt zetten, wordt ondergraven door je eigen kortzichtige beleid.

Geef een reactie