Wie wind zaait zal storm oogsten.

Het Langedijker Nieuwsblad van 6 maart j.l. geeft ruimte aan de oprichter van de door hemzelf bedachte Rekenkamer.

Het viel te verwachten dat een reactie er wel aan zat te komen, want de zeer met zichzelf ingenomen Muurling moet vorige week flink in de kuif gepikt zijn toen zijn uit zijn duim gezogen ‘enquête’ werd bestempeld als afkomstig van “Burgerrechten”.

Het artikel van vorige week sprak erover dat de enquête verdeeldheid zaaide in de Bomenwijk en Bartje vindt dat hij dit middels een ingezonden brief moet weerleggen.

Om te beginnen gaat hij uitleggen wat een enquête is. “Een enquête is een onderzoeksmethode om inzicht te verkrijgen in situaties of meningen. Als er in een bepaalde situatie verdeeldheid bestaat dan zijn gerichte vragen geschikt om dat boven water te krijgen”.

Met andere woorden: Je kan je vragen zo stellen dat je ze in de richting van een gewenste uitkomst stuurt en dat is over het algemeen wel de route die Bartje graag bewandelt. Het gelijk wil hij graag aan zijn zijde hebben.

Nu is een enquête bedoelt om onderzoek te doen. Dat onderzoek kan gaan om zowel feiten als meningen en de uitslag ervan dient meestal ter ondersteuning van andere gegevens. Een enquête kan bestaan uit open vragen, meerkeuzevragen of een combinatie van beiden. Bij onderzoek naar feiten (in cijfers uitgedrukt onderzoek) wordt met name van meerkeuzevragen gebruikgemaakt, terwijl in onderzoek naar meningen eerder van openvragen gebruikgemaakt wordt.

Als je de ‘enquête’ van Bart daarop nader bekijkt dan zie je dat het vlees noch vis is, want hoewel hij meerkeuzevragen stelt en daarmee blijk lijkt te geven een onderzoek naar feiten te doen zijn de uitkomsten verre van feitelijk. Je kunt wel roepen dat je een hoge respons hebt van 55%, maar dan moet je wel zo open en eerlijk zijn te vertellen hoeveel enquêtes je hebt verspreid. Zoiets heet TRANSPARANTIE.

Daar gaat Bartje dus fout. Hij neemt een loopje met de feiten en dat voor iemand die zegt de externe onafhankelijke partijloze professionele criticaster van Langedijk te zijn. Dat Muurling zegt onafhankelijk en partijloos te zijn trek ik ernstig in twijfel sinds hij in een mail Wim Nugteren (Christen Unie) aanschreef als “mijn fractievoorzitter”. 

Laat ik vooropstellen; Een enquête kan geen haat zaaien! Het is echter de externe onafhankelijke partijloze professionele criticaster die aanzet tot haat, omdat hij zelf niet met kritiek op zijn persoon kan omgaan en daarop vaak reageert als door een hond gebeten. Bart weet verdomde goed wat er fout is bij de anderen, maar heeft met betrekking tot zijn eigen functioneren duidelijk een blinde vlek, zo niet de oogkleppen op, vooral als het gaat om transparantie.

Kijk Hans de Graaf zit ook volkomen fout als hij het heeft over een “notoir klaagclubje”, want de club bestaat slechts uit één persoon en dat kan je toch geen club noemen. Hans spreekt ook over “een krijsende zeemeeuw die de boel onder schijt en weer weg is”en laat daarmee zien dat hij het verschil niet weet tussen een sijsje en een drijfsijsje. Meeuwen Hans, zijn er in diverse soorten, zoals de kokmeeuw, zilvermeeuw, stormmeeuw, dwergmeeuw, grote mantelmeeuw en in dit geval de kotsmeeuw. 

Hoe je ze kunt herkennen? Alles wat een onafhankelijke partijloze professionele azijnpisser naar buiten brengt ruikt zuur.

Verheugend was de inbreng van junior raadslid van HvL/D66 die blijkbaar heel helder voor ogen heeft waar Muurling mee bezig is, haatzaaierij. Floris de Boer blijkt een snelle leerling te zijn dat kan je van Bartje niet zeggen, want blijkbaar heeft die nog nooit begrepen dat wie wind zaait storm zal oogsten. 

Geef een reactie