De opkomst en ondergang van de middenstand van Broek op Langedijk. Deel 6.

Broek op Langedijk moet zo rond de jaren dertig van de vorige eeuw zo’n tachtig neringdoenden hebben gehad. Ik heb het in deze niet over winkeliers, want niet elke neringdoende had een winkel, maar handelde vanuit het huis waarin men woonde en waar vanuit ze hun spulletjes verkochten. Naast de bakkers, de kruideniers en slagers waren het veelal weduwen en/of invaliden die met hun handeltje het hoofd boven water probeerden te houden. Veelal ondersteunt door hun kerk en geloofsgenoten. 

De kerk was wat dat betreft het enige sociale vangnet voor hen die buiten het arbeidsproces vielen en daardoor geen inkomsten hadden en aangewezen waren op de liefdadigheid en het armenbestuur van de gemeente.

Een groot deel van mijn eigen foto-archief dank ik aan de voormalig postbode en winkelier Piet Schoenmaker uit Zuid-Scharwoude die heel veel fotoboeken had met ansichtkaarten van Langedijk van Noord tot Zuid. Piet heeft me indertijd ook van veel informatie voorzien over de middenstand van Zuid-Scharwoude en ik mocht van hem veel van zijn ansichtkaarten inscannen. Veel van deze foto’s zijn ook terug te vinden in het beeldarchief van Stichting Langedijker Verleden en de foto’s die ik in deze serie gebruik uit 1967 komen bijna allemaal uit hun archief en zijn ooit in opdracht van de gemeente Langedijk gemaakt om het dorpsbeeld van voor de verkaveling te laten vastleggen.

Deze foto is genomen vanaf de hoek met de Uitvalsweg met rechts achter de bomen de groentezaak van Gerrit Glas. De auto staat geparkeerd voor de kapsalon en sigaren en sigarettenzaak van Gerard Schouten. Achter de auto het iets uitstekende pand de kolen en oliehandel van P. Hoogland. 

In de deuropening kapper Gerard Schouten met knecht. Voor in de winkel had hij sigaren en sigaretten en achter de winkel zijn kapsalon. Daarnaast de rijwielzaak van C. Buishand die de zaak van P. Hoogland had overgenomen.

Op de foto links zien we het telegraafkantoor van Broek op Langedijk, later de olie en kolenhandel van P. Hoogland. De kapperszaak van Schouten is dan nog niet gebouwd. De groentewinkel van Gerrit Glas is wel te zien met daarnaast nog de manufacturenwinkel van P.C. Goodijk.

Deze foto is genomen vanaf de hoek van de Dijk met de Prins Hendrikkade in de richting van de Uitvalsweg. Links zien we de kruidenierswinkel van P. Kloosterboer en daar tegenover het manufacturenwinkeltje van W. Bak.

De Dijk is hier nog erg smal en met de toename van het verkeer dat in 1928 niet meer over de Twuyverweg kon, omdat de weg te slecht was en de Langedijker gemeenten met de eigenaar van de weg, de gemeente Alkmaar, niet tot overeenstemming kwamen over een financiële bijdrage in de kosten van het onderhoud en herstel van de weg, werd al het verkeer omgeleid via de Klaas van der Molenbrug.

Bijna vanuit dezelfde hoek genomen foto hier iets boven geplaatst, maar hierop is nog net een stuk van het woonhuis van aannemer Giltjes te zien. De winkel van P. Kloosterboer is dan al gesloten. Het pand van Giltjes staat op de hoek met de Stationsweg.

Deze foto laat de winkel nogmaals zien zoals deze stond op de hoek met de Polderweg, later Prins Hendrikkade en na demping van een deel van de haven heette de weg vanaf dit punt Havenplein.

De winkel van P. Kloosterboer moest wijken.

En de Dijk werd daardoor breder. Deze foto moet zijn genomen in de tweede helft van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. In het voormalige telegraafkantoor woonde de weduwe Kouwen en de fietsenwinkel bestond toen niet meer. Daarnaast de kapsalon van Schouten en de groentezaak van Gerrit Glas.Een onderneming die op alle foto’s van dit gebied wegvalt is de bibliotheek van Maakel net naast de manufacturenwinkel van Bak, maar op deze foto nog heel goed te zien.

1090 Foto uit de serie Fotoverkenning Langedijk Zomer 1967, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Langedijk.

En de Dijk werd daardoor breder. Deze foto moet zijn genomen in de tweede helft van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. In het voormalige telegraafkantoor woonde de weduwe Kouwen en de fietsenwinkel bestond toen niet meer. Daarnaast de kapsalon van Schouten en de groentezaak van Gerrit Glas.Een onderneming die op alle foto’s van dit gebied wegvalt is de bibliotheek van Maakel net naast de manufacturenwinkel van Bak, maar op deze foto nog heel goed te zien.

Wordt vervolgd.

Mocht u aanvullingen hebben of opmerkingen klick dan op “Post a comment” of stuur een email naar schaduwrijklangedijk@gmail.com

Geef een reactie