De slappe benen van Kees Tesselaar en kornuiten.

Met het opstappen van Leo Dickhoff als raadslid van Dijk en Waard Onafhankelijke Partij(DOP) verdwijnt de enige geestverwant die ik nog in de raad van Dijk en Waard had.

Lid van een partij welke zich als ONAFHANKELIJKE partij bij de laatste gemeenteraadsverkiezing aan de kiezers presenteerde, maar als partij na de verkiezingen zich al spoedig liet zien en kennen als de pandjesdragers van de wethouders Langedijk en Rep van LokAal Dijk en Waard (LDW).

Te bang om een scheet te laten, omdat ze anders bij LDW zouden ruiken wat ze hadden gegeten, stonden Kees Tesselaar en zijn mede-kornuiten ja en amen te knikken toen de VVD-wethouder van de heren Langedijk en Rep het veld moest ruimen. Hoezo Kees? Onafhankelijk?

De kiezers werden en worden iedere dag weer opnieuw bedrogen. Van de week nog weer eens 8,7 miljoen euro extra voor een megaproject dat volgens wethouder Langedijk moet leiden tot een betere aansluiting op de files van de N242. De totale teller voor deze miskleun is nu al opgelopen tot 46,8 miljoen, maar het einde ervan is nog steeds niet in zicht.

Dickhoff zette, terecht, zijn vraagtekens bij het Kanaalparkproject waar we de komende jaren 8,5 miljoen in een mislukking investeren of zal dit project vooruitlopen op de VVD- en LPF-plannen om daar Sinterklaas eens in het land te laten aankomen. In dat licht bezien zou je kunnen stellen dat er nog maar weinig partijen zijn die zich werkelijk bekommeren over de wijze waarop met gemeenschapsgelden wordt omgegaan. Het is toch werkelijk bij de beesten af dat er nog maar twee partijen zijn die blijk geven daar nog wel oog voor te hebben.  50Plus en BVNL zijn van huis uit niet de partijen waar ik voor val, maar al die andere “sociaal, lokaal, gristelijke, ouderen’ partijen in de gemeenteraad van Dijk en Waard moeten zich rot schamen.

Kees Tesselaar en zijn raads- en collegeleden blijken verre van ONAFHANKELIJK, maar te zeer afhankelijk van hun posities op het pluche en het heeft tot op heden al veel gemeenschapsgeld gekost en naar nu blijkt zal het nog meer gemeenschapsgeld gaan kosten. Zeker met al die huidige en komende mislukkingen die ze op de rails zetten en dan heb ik het nog maar niet eens over de 2,1 miljoen die ze in het Oosterdelgebied* in het water gaan gooien.

Er blijven helaas weinig geloofwaardige partijen over in Dijk en Waard waar in de toekomst op gekozen kan worden, want het zijn sterke benen, die de onafhankelijkheid verdragen.

*Het Oosterdelgebied is geen gemeentelijk eigendom maar is eigendom van Staatsbosbeheer. De gemeente Dijk en Waard gaat miljoenen steken in een gebied dat niet van hen is en dat door amateurs (Stichting Veldzorg) wordt ‘onderhouden’.

Geef een reactie