Deel 2.

Het tweede deel van het politieke jaaroverzicht 2014 laat zien wat de landelijke politieke partijen die in Langedijk meespelen zoal van zich hebben laten zien en horen. Dat was als vanouds WEINIG.

CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie lieten bijna niet van zich horen in de aanloop naar de verkiezingen. De vijf partijen lieten ook weer eens zien dat ze weinig creativiteit in huis hebben om lokaal een leuke en aansprekende campagne op te zetten. Als je het vergelijkt met wat de lokale partijen Hard voor Langedijk en Dorpsbelang Langedijk lieten zien dan leunen ze wel heel erg op wat de landelijke partijen hun aan materiaal aanbieden. De campagne van de andere lokale partij, Kleurrijk Langedijk, stak net zo kleurloos af als de landelijke partijen bij de twee eerder genoemde lokale partijen. Bij de lokale VVD kun je heel goed zien dat er bij deze partij nog behoorlijk wat geld in hun verkiezingskas zit getuige de driehoeksborden die in de gemeente werden geplaatst. Dat heeft ze, ook mede een lijstverbinding met Dorpsbelang Langedijk, aan vier raadszetels geholpen. De coalitie-onderhandelingen verliepen voor de VVD niet slecht, want men haalde na vier jaar weer eens een wethouderszetel binnen met een zware portefeuille financiën voor de nieuwkomer Jasper Nieuwenhuizen. Naar het zich laat aanzien heeft de VVD hiermee een wethouder die op grond van zijn werkervaring in staat moet worden geacht de ellende van de VVD-wethouders Swager, Van Beek en Hard voor Langedijk-wethouder Overzier weg te werken. Of deze onervaren wethouder het ambtelijk apparaat in de hand kan houden zal nog moeten blijken. Bij de behandeling in december van het subsidiebeleid liet hij in ieder geval zijn oren nog teveel hangen naar datgene dat zijn ambtenaren hem blijkbaar influisterden.

De verkiezingscampagne van het CDA was weer zoals vanouds, deze partij heeft al jaren niets meer te melden en dat laat zich in de uitslagen van de verkiezingen duidelijk zien. Hadden ze in 1998 nog 6 zetels; in 2002 – 5 zetels; in 2006 – 4 zetels; in 2010 – 3 zetels en nu in 2014 haalden ze nog maar 2 zetels. Dankzij de onderhandelingskwaliteiten van Hard voor Langedijker Boonstra en Kleurloos Langedijker Bakkum haalde het CDA wel nog een wethouderszetel. Volgens de lokale CDA-voorzitter heeft zijn partij behoorlijk wat concessies gedaan ten aanzien van het door hem voor het grootste gedeelte geschreven verkiezingsprogramma. Hij was tenminste niet erg ingenomen met de wijze waarop de fractie de onderhandelingen heeft gevoerd om een wethouderszetel binnen te halen. Er zit inhoudelijk tussen het bestuur en de CDA-fractie een behoorlijke kloof in denken en als dat zo blijft dan rest er bij de volgende verkiezingen misschien nog maar één zetel.

De PvdA wisten ze hun wethouderszetel ook niet uit te buiten en om te zetten in zetelwinst. Hier stond de ambitie van fractievoorzitter Reijven een uitbreiding van zetels in de weg. Tot gevolg hiervan liet wethouder Westerkamp zich op een onverkiesbare plaats zetten en onttrok zich verder aan de campagne. De ambitieuze Reijven had ten tijde van het opstellen van de kieslijst geen vaste baan en dan is een functie als wethouder natuurlijk een leuke opsteker. Helaas voor Reijven heeft hij zijn partij daarmee meer schade gebracht dan goed. In 2006 met Westerkamp als lijsttrekker was de partij nog goed voor vier zetels; 2010 werden er twee zetels verloren, voor een goed deel aan Dorpsbelang Langedijk die toen als nieuwe politieke partij van zich lieten horen. Bij de verkiezingen van 2014 bleef er nog slechts één zetel over. Het zou me niets verbazen als deze partij van het politieke toneel in Langedijk zal gaan verdwijnen, want spraakmakend zijn de heer Reijven en steunfractie niet. Als je Reijven aanspreekt op het feit dat er niets meer te lezen valt op hun website of dat je hem op andere zaken in de gemeente wijst dan krijg je als als gevleugelde uitspraak; Daarbij leg ik als eenmansfractie echt niet mijn prioriteit”. In de steunfractie van de PvdA zit ook nog een zekere Harry Waal die zich graag als volgt bij de kiezers bekend maakte: “Ik zie mijzelf als een product van de verheffing van het arbeidersmilieu, waaraan de PvdA een grote bijdrage heeft geleverd. We spreken nu niet meer van verheffing, maar hebben het over gelijke kansen voor iedereen. Iedereen moet meedoen en (nog steeds) de talenten optimaal gebruiken. Ook in deze tijd is goed onderwijs daarvoor de motor. Naast vele andere onderwerpen wil ik mij uit de zorg daarvoor de komende vier jaar inzetten.” – Harry Waal

 

Met de PvdA aan het roer zal er wel nimmer meer sprake zijn van ‘verheffing’ van het arbeidersmilieu. De pluchegeilheid bij die partij, landelijk en lokaal, is zo groot dat het trappen naar beneden is en likken naar boven. Het huidige zorgstelsel is daar het voorbeeld van.

 

GroenLinks zit al drie gemeenteraadsverkiezingen op twee zetels. In de periode 2010 – 2014 was Irma Schrijver een heel gedegen wethouder voor die partij, maar helaas was fractievoorzitter en lijsttrekker Klaas Zwart de reden voor de toenmalige coalitie partijen om GroenLinks buiten de coalitie-onderhandelingen te houden. GroenLinks heeft daardoor het succes van hun wethouder niet benut en naar het zich laat aanzien valt er ook in de toekomst nauwelijks iets van groei bij deze partij te verwachten.

Dan de ChristenUnie; Al jaren op rij is deze partij goed voor één zetel en ten opzichte van de vorige raadsverkiezingen zat er wat groei in het aantal stemmen. Het lijkt me waarschijnlijk dat dit vooral te danken was aan de ‘nieuwe’ lijsttrekker Nugteren dan aan het werk van de vertrekkende fractievoorzitter Van As. Waar zij in 2006 nog als veelbelovend werd beschouwd, was zij in de periode 2010 – 2014 het uitgebluste keffertje dat alle glans uit de voorgaande periode was verloren. Het enige ‘hoogtepunt’ dat zij voor zichzelf blijkbaar haalde was het feit dat zij wethouder Beers lastig viel over het feit dat hij niet in de gemeente woonde waar hij werkte. Dat wethouder Overzier ook buiten de gemeente woonde, was voor de CU geen punt, maar dat wethouder Beers hier in de gemeente niet zijn boodschappen deed was laakbaar. Dorpsbelang Langedijk deed nader onderzoek naar wethouders die buiten hun gemeenten woonden en het bleek dat er ook behoorlijk wat wethouders van CU-huize net als Beers hun functie vervulden. Het valt nog na te lezen op http://www.dorpsbelanglangedijk.nl/pagina97.html Toen Van As bij de minister bot had gevangen, begon zij de wethouder aan te vallen op zijn declaratie gedrag. Blijkbaar speelden persoonlijke motieven een rol in haar aanvallen op de wethouder en bij het regionale dagblad de Alkmaarse krant vond zij steun van een ‘geloofsgenoot’. Op het eind van de rit kwam de wethouder onbeschadigd uit de strijd en werd er van Van As niets meer gehoord.

Kunnen de inwoners van Langedijk nog wat verwachten van de partijen in de raad? Met nog drie jaar te gaan, vrees ik dat er weinig valt te verwachten. Veel leden in de raad zitten al lang, zoniet te lang op het pluche en welbeschouwd is voor de meesten de raadsvergoeding de reden. Motivaties zoals bijvoorbeeld een Harry Waal in de verkiezingscampagne laat horen zijn volgens mijn inschatting vooral retoriek om toch maar een wel bestede hobby te hebben die geld oplevert. Vernieuwingen zijn er niet te verwachten. Die zullen ook niet komen uit de jongere generatie die zich bij de afgelopen verkiezingen aanmelden. Het zijn niet bepaald figuren met kloten die voor vernieuwing zullen zorgen. Ze hanteren dezelfde loze retoriek als de oude generatie en lopen wel heel erg aan het handje van hun PAPPA. De zonen van Hans de Graaf (VVD), Gerard Langedijk (HvL/D66) en Marcel Reijven lieten kort na de verkiezingen weten dat zij samen zouden gaan werken om de politiek voor de burgers en met name de jongeren weer aantrekkelijk te maken. Net als van hun vaders na de verkiezingen bleven deze jongelingen ook wel heel erg stil. Met andere woorden; Van de beoogde drie musketiers, Pieter, Nils en Menno werd niets meer gehoord.

Waar we in Langedijk ook weinig van horen dat zijn de twee verantwoordelijke personen voor de gemeentelijke organisatie. Beide heren zijn zo’n beetje gelijktijdig in Langedijk begonnen en vanaf dat moment, zo’n tien jaar geleden, is het met Langedijk financieel hard achteruit gegaan. Directeur gemeentelijke organisatie Anaert kwam ambitieus naar Langedijk en liet bij zijn kennismaking doorschemeren dat hij nog hogere ambities had en hij voorzag dat hij met tien jaar wel weer weg zou zijn. Nu zou dat voor Langedijk een heel goede zijn, maar je moet toch vrezen voor de plek waar de man dan uitkomt. Op dit moment voert hij campagne voor de VVD voor de provinciale statenverkiezingen en je moet er niet aan denken dat de man veel stemmen haalt en mogelijk nog gedeputeerde zou worden. Binnen de kortste keren gaat onze provincie ook af op een faillissement. Het andere opperhoofd heeft de afgelopen tien jaar als burgemeester ook weinig van zich laten horen. Blijkbaar stond er in het profiel van deze burgemeester dat in 2004 was opgesteld dat hij goed moest zijn in linten knippen en fuchia’s bezorgen, want veel meer dan dat heeft de man nog niet laten zien. Roerloos is het schip onder zijn leiding op de financiële klippen gelopen en het enige wat hij buiten zijn vooraf opgedragen taken laat zien, is zijn ambitie om columnist te worden. In 2006 gaven CDA, PvdA, CU en VVD hem daar alle tijd, geld en ruimte voor en kreeg de man zijn eigen veertiendaagse krantje ‘Langedijk Informeert’ in de volksmond al heel snel “Langedijk Deformeert” genoemd. Tot op de dag van vandaag mag de man zijn krantje, in afgeslankte vorm dan nu, vullen met zijn gedachtespinsels. In zijn columns geeft hij blijk van zijn eigen onvermogen om een gemeente in zwaar financieel weer te leiden. Smakeloos durft hij in zijn laatste column te stellen; “Wij – en dan bedoel ik raad, college (hij is daar de trotse voorzitter van) en gemeentelijke organisatie (zijn gemeentesecretaris) hebben een mega-prestatie geleverd om voor 1 januari alle regelingen te treffen”. Ja, het was echt een geweldige prestatie die op 16 december werd geleverd; preventief financieel toezicht!! Het was zo’n goede prestatie dat hij dat nieuws daarover voor alle zekerheid op de achterpagina van zijn suffertje plaatste in plaats er als voorpaginanieuws mee te openen. Echt nieuws was het allang niet meer, want iedereen die in Langedijk actief is in het verenigingsleven zag dat al sinds zijn aantreden aankomen. Dat de heren Cornelissen en Aneart de eer niet aan zichzelf hebben gehouden en als verantwoordelijken zijn opgestapt, zegt eigenlijk wel genoeg over de beide heren. Dat de leden van de raad, die op dit al een controlerende taak hebben, de beide heren de laan nog niet hebben uitgestuurd onderschrijven mijn stelling van het begin van mijn verhaal dat de burgers weinig van deze raadsleden hebben te verwachten. Het zal pas bij de volgende raadsverkiezing zijn dat we weer van ze horen hoe goed ze zijn.

Geef een reactie