Een kwestie van geven en nemen.

Op 30 januari j.l. constateerde ik dat we in Dijk en Waard wel konden bezuinigen op een wethouderszetel daar de wethouder van de VVD was ingeruild voor een politieke driekleur wethouder zonder enige taken. De website toonde slechts een tiental nevenfuncties wat de indruk gaf dat er een schnabbelaar was aangetrokken die daar al zijn tijd in zou kunnen blijven steken.

Blijkbaar hebben zijn collegawethouders allemaal wat bij elkaar gelapt om het aanzien van het college te herstellen, want sinds enige tijd is nu ook Fred Ruiten in het bezit van portefeuilles waar hij zich voor inzet. 

Ook heeft hij promotie gemaakt en is hij benoemd tot zesde locoburgemeester van Dijk en Waard en kan hij worden ingezet bij het knippen van linten, bezorgen van bloemen en taarten.

Al die functies lijken wel wat tijd te vergen met tot gevolg dat er voor het schnabbelcircuit minder tijd overblijft. Vandaar dat er op 40% van de nevenactiviteiten moest worden ingeleverd.

Zo ziet u maar, ook voor bestuurders is het een kwestie van geven en nemen.

Geef een reactie