“Ex nihilo nihil fit” Deel 5 van 6.

Het is mooi geweest!

In de Alkmaarse krant van zaterdag 21 september 1996 komen Langedijker raadsleden aan het woord over de bouwplannen van Alkmaar in de Vroonermeer. 

“Het is voor ons slikken of stikken”, reageert PvdA-raadslid Rob de Boer op het plan van Alkmaar om de Vroonermeer-noord in te lijven en daar 2000 huizen te bouwen. De gemeenteraad kan bijna niet anders dan instemmen om annexatie van Sint-Pancras door Alkmaar te voorkomen, zo is de teneur. Cor Molenaar (CDA) vreest dat Alkmaar niet is tegen te houden: “De druk van Alkmaar op de Vronermeer is ongekend groot. Dat dreigt zo te blijven, gelet op de felle reacties van gemeenten ten zuiden van Alkmaar om daar ook daar te bouwen. Ik vrees dat Alkmaar niet is tegen te houden.”

Ook voor OPP-fractievoorzitter en oudwethouder Louis Soemers is het duidelijk: “Als we niet meewerken, raken we Sint-Pancras kwijt aan Alkmaar. Daarbij kan de stad op de steun van staatssecretaris Vondervoort rekenen.”

Ria Tamis van de VVD zegt erover: In geen geval mag Alkmaar aan het dorp Sint-Pancras komen. Ik kan nog niet inzien welke inbreuk 2000 huizen in dit gebied maken op het omringende landschap. Ik ben tegen erge hoogbouw.”

Karst Vonk van Langedijker Belang zegt op dat moment nog niet het standpunt van zijn fractie te kunnen delen, omdat de leden zich er nog over moeten uitspreken, maar erkent dat er op dat moment eigenlijk weinig meer valt te kiezen: “Eerst was het nog; of bouwen in Bruggesloot of in de Vroonermeer. Maar ik vind dat Alkmaar nadrukkelijker naar het zuiden moet kijken. Pas dan kan het centrum van de stad weer echt het centrum worden.”

Zij leggen zich neer bij de annexatie van het gebied door de gemeente Alkmaar. Hans de Graaf is op dat moment een zeer teleurgestelde D66-er. In de krant van woensdag 25 september 1996 komt hij uitgebreid aan het woord. “Angsthazen”, noemt hij zijn collegea raadsleden. “We moeten juist proberen de gehele Vroonermeer bij Langedijk te krijgen en te houden. Met woningbouw in de Vroonermeer-noord, zoals Alkmaar wil, dreigt Sint-Pancras te verstikken. We moeten onze rug recht houden”, aldus de D66-er.

Op 3 oktober 1996 weet de Alkmaarse krant te melden dat het College van B en W van Langedijk onder een aantal voorwaarden woningbouw in de Vroonermeer-noord toestaat.

Eén van de voorwaarden is dat er waterpartijen en groengordels worden aangelegd aan de west- en noordzijde van het dorp Sint-Pancras. Ook zal in dit gebied naar het noorden toe de bebouwing qua hoogte en dichtheid moeten afnemen om zo een acceptabele overgang van stedelijke naar dorpse bebouwing te creëren. De kaasstad dient ook de grondaankopen te vergoeden voor het water en groen ten noorden van de Helling. Voorts wil Langedijk een schadeloosstelling van Alkmaar voor gederfde inkomsten, want als de Vroonermeer naar Alkmaar gaat, krijgt het kleiner geworden Langedijk minder geld van het Rijk.

Bovendien eist Langedijk dat Alkmaar nooit meer een vinger mag uitsteken naar Langedijk. Burgemeester Bulte: “Het is nu mooi geweest.”

Vloekwoord ‘Bruggesloot’ in stilte begraven al heeft men de indruk aan de hand van onderstaande foto dat de naam op Vroedschap 1 werd gecremeerd!

De Koerier van 16 oktober 1996 doet verslag van een informatie-avond op het gemeentehuis in Noord-Scharwoude waar men het woord ‘Bruggesloot’ voorgoed lijkt te hebben begraven en men alleen nog spreekt over de ‘Mayersloot-west’.

De belangstelling voor deze avond was enorm groot, maar de publieke ruimte in het oude gemeentehuis was dan ook enorm klein en lijkt een publieke opkomst al snel heel erg groot. Niettemin meldde de Koerier waren er ruim 120 bezoekers om te zien hoe het stedebouwkundigplan voor de nieuwe woonwijk ‘Mayersloor-west’, gelegen tussen de Pieter Zeemanweg en de omgelegde Westelijke Randweg, eruit zou komen te zien. Men kwam volgens de krant stoelen tekort, en er waren ook mensen bij die op de grond moesten zitten. Die moeite was niet tevergeefs, want wat zij te zien kregen loog er niet om en werd met het nodige enthousiasme begroet. Plan Mayersloot-west in Broek op Langedijk is gesitueerd, pal tegenover de plaats waar momenteel het nieuwe gemeentehuis van Langedijk in aanbouw is. Het voorziet in een totaal van 975 woningen, waarvan in de 1e fase 550 woning worden gebouwd. De identiteit, zoveel is wel duidelijk, zal aansluiten bij het karakter van het dorp en het landschap in de omgeving, aldus de Koerier.

Het blijft rommelen in het Langedijker bestuur.

In de derde week van december 1996 wordt bekend dat Langedijk een segment woningen zou willen lenen van de gemeente Alkmaar om zo het inwonertal van Langedijk boven de 24.000 te laten komen. Bij het bereiken van deze grens komen de ambtenaren in een hogere salarisschaal en volgens burgemeester Bulte zou het voor Langedijk makkelijker zijn om ambtenaren zo aan zich te binden. Veel ambtenaren lijken naar grotere gemeenten te vertrekken vanwege die betere bezoldiging. Nu zijn het niet alleen de ambtenaren die van een dergelijke verhoging profiteren, maar ook burgemeester Bulte zelf en ook zijn wethouders, maar daarover werd door hem op dat moment niet gesproken.

Er was echter veel meer aan de hand op dat moment, want de hele politieke en bestuurlijke janboel vanaf 1994 had op het werkklimaat voor de ambtenaren op het gemeentehuis een verlammende werking gehad. Veel ambtenaren waren in die tijd uit Langedijk vertrokken. De afdeling grondgebiedszaken had daar wel het ergst onder te lijden gehad. Met de bouwplannen Oostwal, Sint Maarten, Bruggesloot en de bouw van het gemeentelijke complex op de Vroedschap was er veel op deze afdeling afgekomen. 

De Alkmaarse krant van 27 december 1996 kopt op pagina 1 van ‘Stad&Streek’: “Raadslid: ‘Ambtenaren Langedijk vertrokken vanwege slechte sfeer’.

Hans de Graaf (D66) stelde in de krant: “Het college van b en w van Langedijk geeft een eenzijdige voorstelling van zaken. Niet de salariëring is de belangrijkste oorzaak dat ambtenaren de gemeente verlaten. De laatste jaren zijn er diverse mensen bij de afdeling grondgebiedszaken weggegaan. Dat kwam voornamelijk door de slechte werksfeer. De verhoudingen op deze afdeling zijn goed verziekt.”

Volgens D66-Langedijk is er meer aan de hand. De persoonlijke verhoudingen zijn aldus D66 flink verstoord en dat zou de ware reden zijn dat mensen sneller wat anders zoeken.

Verder is D66 tegenstander van de wens van B en W tot ‘opclassificatie’ om tot salarisverhogingen te komen.

“We moeten allemaal de broekriem aanhalen. De meeste mensen mogen blij zijn als hun salaris de jaarlijkse inflatie bijhoudt. En dan wil Langedijk ineens een behoorlijke salarisverhoging geforceerd mogelijk maken. Voor alle ambtenaren, van hoog tot laag en ook voor de bestuurders. Dit kan je als gemeente niet verkopen”, aldus Hans de Graaf die twee weken later in de gemeenteraad weer van zich liet horen toen de woningbouw in de Vronermeer aan de orde was en hij werd aangesproken op zijn uitlatingen over de verpeste sfeer bij grondgebiedszaken. Wethouder Piet Swager (VVD) van personeelszakenhad van De Graaf rectificatie geëist. De Graaf bleef echter bij zijn woorden, die wellicht wat gechargeerd waren overgekomen. Burgemeester Bulte stelde de uitlatingen van De Graaf in hoge mate te betreuren en drong er bij de fracties op aan niet te veel in het openbaar over de kwestie te zeggen.

Snelheid was gewenst.

De stemming in de raad over de woningbouw in de Vronermeer leek wel jubelend te zijn. Vooral PvdA, CDA en GroenLinks willen vaart achter de plannen zetten.

D66 was de enige partij die mordicus tegen woningbouw in de Vronermeer bleef. De draai die Langedijker Belang maakte, ontstaan vanuit de actiegroep die tegen HAL-woningbouw was, voor dit plan een draai van 180 graden. Hoewel Kees Molenaar zich er als woordvoerder uit probeerde te draaien door te stellen dat de verandering in standpunt werd ingegeven door de angst dat Alkmaar binnen de kortste keren weer op de stoep bij Langedijk zou staan als de Vronermeer vol zou zijn gebouwd.

Rustig vaarwater in verkaveld Langedijk.

Op 1 september 1997 verlaat oud-wethouder Bob Kockx na 23 jaar de raad en wordt opgevolgd door Johan Duinkerken. In de raadsvergadering van een maand later, op 6 oktober nemen Marion van Toor-Dekker (Groen Links) en Ria Tamis (VVD) afscheid van de raad. Ze worden opgevolg door achtereenvolgens Ria Zuiddam en Piet Beers.

Op 4 maart 1998 zijn er nieuwe gemeenteaadsverkiezingen met als resultaat: CDA 6 zetels, VVD 5, PvdA 3, Langedijker Belang 2, D66 1, GroenLinks 1 en GPV/RPF 1.

De vier voorgaande jaren (1994-1998) hadden door de wisseling van wethouders nogal wat kosten met zich meegebracht. De hele grap kostte de gemeente aan wachtgeld ongeveer vier ton. Achtereenvolgens kwamen Jan Vlug (D66), Theo Sintenie (Langedijker Belang) en Louis Soemers (Langedijker Belang) in aanmerking voor een uitkering van de gemeente. Deze verplichtingen aan de oud-wethouders liep in mei 1998 af.

In mei 1998 lijkt ook de bouw van Mayersloot-west van start te gaan. Ruim een half jaar later dan gepland is men in mei 1998 begonnen met het bouwrijp maken van de nieuw te bouwen wijk. Schorsingsverzoeken van bewoners van het Melkpad zijn door de Raad van State afgewezen en men hoopt op zijn vroegst eind 1998 met de bouw van de eerste 625 woningen te starten. De bewoners van het Melkpad waren niet tegen de bouwplannen in de nieuwe wijk, maar hun grieven waren vooral gericht tegen opwaardering van hun straat als verbindingsweg tussen Voorburggracht en Westelijke Randweg. Daardoor kunnen brandweer en politie, die achter het gemeentehuis werden ondergebracht, veel sneller in bepaalde delen van Langedijk komen. 

Wordt vervolgd.

Geef een antwoord