Hongerige luizen bijten het hardst.

In de bijna twintig jaar dat ik de Langedijker politiek volg heb ik vanaf de publieke tribunes zo het één en ander aan raadsleden voorbij zien komen en dat stemde niet altijd tot vrolijkheid.

Laat ik wel wezen er zijn in die jaren heel wat raadsleden opgevallen op een positieve manier.

Maatschappelijk betrokken mensen die stonden voor datgene wat je ook in hun verkiezingsprogramma’s kon lezen. Het zijn er niet veel geweest die daar in uitblaken, maar toch . . . . ik heb ze echt wel gezien, MAAR . . . . er waren er toch heel veel die daar zaten omdat ze met de inkomsten van hun presentiegeld er tot ver in hun pensioen een Mercedes van konden blijven rijden.

Ik heb ze hier wel eens met naam en toenaam genoemd en ook beschreven dat ze de vergadering binnen kwamen met de gemeentelijke enveloppe onder de armen met daarin de stukken voor die avond. Achter de vergadertafel werden dan de enveloppen opengescheurd en neergelegd. Het waren ook de raadsleden die, als er een onderwerp werd behandeld gevraagd naar hun mening zich aansloten bij een voorgaande spreker welke iets had verwoord dat dicht tegen hun partijprogramma aan schuurde waarbij zij dan afsloten met de woorden; “Wij zullen het in onze fractie nog nader bespreken en komen er in de raad op terug.”

Langedijk kent daardoor in haar raadsvergaderingen weinig hamerstukken.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kent Langedijk een seniorenpartij die met 2 zetels in de Langedijker raad is gekomen. De grote roerganger van deze club is Andre van der Starre die al heel snel de nummer twee van zijn lijst op een zijspoor speelde en die werd opgevolgd door Greet den Hartog. In de afgelopen jaren heeft geen mens ook nog maar iets van dit koppel gehoord of gezien. Waardoor ze echt zijn gaan behoren tot de eerder hier genoemde raadsleden. Wie dit stel, want dat zijn zij, het echtpaar Van der Starre tijdens zoomvergaderingen en in de publiek toegankelijke vergadering volgt, zal zien dat hier sprake is van een koppel dat zelden blijk geeft de stukken gelezen te hebben en zoal dan toch getracht er tijd voor vrij te maken, ze toch niet helemaal of helemaal niet begrepen te hebben. Neemt niet weg dat de echtelieden de afgelopen twee jaar toch een aardige aanvulling hebben gehad op hun pensioen. 

Voor een kritisch volger en met de verkiezingen in aantocht was ik heel benieuwd hoe het stel deze verkiezingen zou ingaan. Senioren Langedijk werd Senioren Dijk en Waard en Andre leek niet alleen af te stevenen op een partij bestuurlijke functie, NEEN, hij zag zichzelf waarschijnlijk wel als de nieuw beoogde lijsttrekker van die partij.

Dat zijn Greetje op zijn succes moest meeliften stond buiten kijf. Raadslid van een gemeente met 82.000 inwoners dat is een niet te versmaden aanvulling op het huidige pensioen tenslotte.

Er kwam een kink in de kabel voor Andre, want net als Gerard Rep van het CDA kreeg hij het gekkengetal op de lijst toegewezen en nummer elf besloot daarop een eigen partij op te richten, want meneer zijn naam is tenslotte heel erg bekend in de Langedijker dreven.

Vrouw Greet kreeg een betere plek toebedeeld, zij kwam op plek vijf te staan en maakt dus nog wel een kans op een raadszetel.

Het echtpaar lijkt zich echter op allerlei manieren in te willen dekken voor extra inkomsten en vanmorgen las ik in de ‘openbare berichten’ van de overheid dat het er alle schijn van heeft dat de ‘Rupsjes nooit genoeg’, want die indruk krijg ik van het stel, op twee paarden gokken.

Wat blijkt; Authentiek Dijk en Waard de nieuwe partij van Andre van der Starre heeft Greet Hartog als ‘plaatsvervangend gemachtigde’. Zij leunt dus op twee partijen!

Of “AUTHENTIEK DIJK EN WAARD” ook de meest aansprekelijke naam is voor een partij van Andre dat trek ik ernstig in twijfel, want bij authentiek denk je toch voornamelijk aan; Betrouwbaar, echt, geloofwaardig, niet vervalst, onverdacht, onvervalst, oorspronkelijk, origineel, realistisch, waarachtig, waarlijk en werkelijk afkomstig.

Dat zou je toch zeker niet achter dit raadslid zoeken!

Geef een reactie