Asielzoekerscentrum (AZC) Broek op Langedijk gaat week proefdraaien.

Normaal gesproken gaat de redactie van Schaduwrijk Langedijk zelden in op anonieme meldingen of het moet al zijn dat de schrijver dezes gecomplimenteerd wordt voor zijn altijd goed onderbouwde artikelen. In dit uitzonderlijke geval van anonieme melding lijkt het de redactie gepast een uitzondering te maken voordat Roel van Leeuwen van het Noordhollandsdagblad met deze scope aan de haal gaat. Wij zijn dan ook omzichtig te werk gegaan om meer achtergronden te weten te komen, maar zoals gebruikelijk met gemeentelijke, provinciale en landelijke overheden, zijn de woordvoerders zeer terughoudend in hun verklaringen en slechts onder de toezegging dat zij anoniem zouden blijven, heeft enkelen bewogen iets meer te vertellen dan dat hun leidinggevenden zouden goedkeuren. Kortom met de nodige slagen om de arm kunnen we hier wel melden dat het vermoeden bestaat dat Broek op Langedijk voor de gemeente Dijk en Waard per 1 mei a.s. asielzoekers zal gaan opnemen. Omdat de openbare ruimtes niet voor het oprapen liggen heeft men, na het mislukken van allerlei plannen om het gebied te revitaliseren besloten om het Havenplein beschikbaar te stellen aan het COA.

Staatssecretaris Eric van den Burg (VVD) is erg ingenomen met het besluit van Dijk en Waard. Als VVD-er had hij nooit kunnen denken dat het College nog medewerking zou verlenen om het werk van hem als VVD-er te verlichten. Hij laat ook weten geen commentaar te kunnen geven over het vertrek van een partijgenoot wethouder in Dijk en Waard, omdat hij weet dat kritiek daarop heel gevoelig ligt.

Haalbaarheid.

Het COA heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze locatie en heeft alleen maar positieve geluiden daarover terug gemeld. Zo heeft men kunnen zien dat aan de westelijke zijde van het Havenplein een goede grasstrook aanwezig is waar de tent voor de opvang kan worden gezet. Hoeveel asielzoekers hierin kunnen is nog niet bekend, maar om beelden als uit Ter Apel te voorkomen kan men uitwijken naar het aan de overkant van de weg liggende gebouw ‘Tijdloos’ en het voormalige bandencentrum.

Een museale hellingbaas alhier heeft uit historische overwegingen het plan geopperd om in deze gebouwen bedsteden te bouwen om de asielzoekers het warme gevoel te geven, dat onze voorouders volgens hem ook in ruime mate hebben genoten. Als maatvoering heeft hij het COA meegeven om uit te gaan van binnen ruimtes van deze bedsteden van ongeveer 1.20 x 1.60 mtr. en om deze bedsteden uit te rusten met schuifdeurtjes in plaats van de museale klapdeurtjes die er vroeger inzaten. Dit levert voldoende ruimtebesparing op tussen de te bouwen bedsteden, zodat de tussenliggende gangetjes niet breder hoeven zijn dan 50 cm. Daardoor komt er ruimte om een extra rij van deze luxe overnachtingsplekken neer te zetten. Mocht de aanloop van asielzoekers echter groter worden dan van tevoren ingeschat dan kan men het Havenplein autovrij verklaren en kunnen daar alsnog mensen de nacht doorbrengen en hoeven zij niet in het natte gras te slapen, maar hebben een stevige ondergrond.

De dag van de Arbeid.

Vooruitlopend op 1 mei heeft het COA in overleg met het gemeentebestuur besloten om in stilte alvast een weekje proef te draaien om te zien of alles wat is bedacht wel werkt. Bouwbedrijf De Geus heeft vooruitlopend op de verbouwing van ‘Tijdloos’ en het bandencentrum alvast een schaftkeet geplaatst voor de timmerlui die de klus moeten klaren. WC Leek zorgt voor een tijdelijk toilet, want uiteindelijk zullen de asielzoekers het met het toiletgebouw bij de haven moeten doen.

Er is ook al rekening gehouden dat de asielzoekers hun kleren moeten kunnen wassen en daarom is er alvast een bord gezet met ‘verboden aan te meren’, zodat zij daar hun kleding kunnen spoelen en schrobben.

Aan het verzoek van Jasper Nieuwenhuizen om overlastgevers met zodiacjes hard aan te pakken, wordt door het College bereidwillig gehoor gegeven. Elke overlast gevende zodiacvaarder zal zijn vaartuig kwijtraken aan de gemeente. Om de asielzoekers wat om handen te geven en omdat de meesten een grote ervaring hebben met rubberboten wil het college de komende zomer de bekende Broekervaart met rubberbootjes van het merk Zodiac, laten uitvoeren door die asielzoekers, omdat die op dat punt een betere ervaring hebben met navigeren dan de doorsnee rondvaartschipper van museum Broekerveiling. Men denkt ook dat deze dienst 24/7 uitgevoerd zal kunnen worden.

Mobiliteit.

Omdat het gaat om ‘tijdelijke’ opvang en men de asielzoekers niet wil beperken in hun mobiliteit heeft men eraan gedacht elk van hen lid te maken van de Hugohopper, zodat ze alle kanten op kunnen. Omdat ze niet het jaar rond gebruik zullen maken is zo’n lidmaatschap een kostbaar iets en daaruit is het plan opgevat om de inwoners van Dijk en Waard op te roepen om hun overbodige fietsen te willen schenken en daartoe heeft de gemeente al hekken geplaatst waar de inwoners een rijwiel kunnen inleveren.

Of deze ruimte voldoende is moet nog blijken, maar met de Oranjevereniging van Broek op Langedijk schijnen afspraken te zijn gemaakt om dit alles, in het kader van Koningsdag, in de praktijk te testen. Zo gaat de Oranjevereniging onderzoeken wat de maximale capaciteit van de tent en de fietsenstalling is onder het motto “Oranje boven!”

Staatsecretaris Van den Burg was zeer ingenomen met het initiatief van Dijk en Waard en uit gelden die hij daarvoor beschikbaar heeft gesteld, schijnt hij ook te hebben aangestuurd op een dankdienst in de tent, afgelopen zondagmorgen, opdat de oprichting van dit AZC zonder problemen en protesten tot stand zal komen. Op de vraag of men ook rekening houdt met de verschillende geloven van de asielzoekers en of daar ook ruimte voor wordt gegeven, bleef men wat schimmig. Men schijnt de mening toegedaan dat Broek op Langedijk zoveel kerkgebouwen heeft dat er keuze genoeg is en “als men dan rooms wil worden dan kunnen ze nog altijd op de fiets naar Noord-Scharwoude gaan”, antwoordde een anonieme ouderling op onze vraag.

Werkplek Maarten Poorter.

In het Haventje op het Havenplein is een hoekje vrijgemaakt voor burgemeester Maarten Poorter, zodat hij daar onder het genot van een kopje koffie of een etentje de contacten met de asielzoekers kan onderhouden en om ook, net als hij deed met de inwoners van Dijk en Waard, beter kennis met ze te maken. Het voordeel van deze locatie boven die van de Parelhof is het feit dat deze accommodatie al een alcoholvergunning heeft en dus niet specifiek aangevraagd moet worden.

Vanuit ’t Haventje kan de burgemeester direct uitkijken op de hoofdingang van de tent.

Men verwacht ook eigenlijk geen ordeproblemen en extra toezicht door de politie lijkt volledig overbodig. Men gaat er vanuit dat de sociale controle in Broek op Langedijk zo groot is en dat er door de huizen rondom voldoende onbezoldigde toezichthouders zullen zijn zodat beveiliging verder niet noodzakelijk nodig is, want achterdocht is de moeder van rust en veiligheid.

Geef een reactie